Výkaz zisku a ztrát bankovního sektoru ČR v roce 2013


31. 03. 2014  09:54     BP.com     komentáře (0)

Přinášíme vám každoroční výkaz zisku a ztrát tuzemského bankovního sektoru za rok 2013, který zpracovává a vydává Česká národní banka. Vyplývá z něj, že tuzemským bankám agregátně klesly jak úrokové výnosy, tak výnosy z poplatků a provizí.

Výkaz zisku a ztrát bankovního sektoru ČR v roce 2013
.

TABULKU V PDF STAHUJTE ZDE

.

Tab. č. 4 Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru

(v mil. Kč)

 

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

2013

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

1. Zisk z finanční a provozní činnosti

157 376

162 089

167 152

39 140

87 032

126 857

168 147

1.1 Úrokové výnosy

166 962

172 328

170 378

38 871

77 558

115 803

154 897

1.2 Úrokové náklady

61 655

62 393

62 469

12 948

25 421

37 352

49 384

1.3 Výnosy z dividend

5 859

7 578

6 607

224

8 657

8 778

8 823

1.4 Výnosy z poplatků a provizí

48 369

50 002

49 151

11 793

24 067

36 240

49 845

1.5 Náklady na poplatky a provize

9 876

10 944

11 876

2 698

5 901

9 063

12 810

1.6 Realizované Z/Z z finan. aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z

-1 451

-1 122

633

985

2 322

3 617

5 265

1.7 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování

11 016

1 149

7 571

-1 879

-1 580

2 031

-6 106

1.8 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z

2 398

-1 868

888

-316

-329

-354

-585

1.9 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví

-208

51

-422

-275

-290

-212

-1 096

1.10 Kurzové rozdíly

-3 085

8 388

5 192

5 122

8 023

7 772

20 090

1.11 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv

18

233

1 433

10

-28

-3

36

1.12 Ostatní provozní výnosy

3 353

3 044

4 460

2 846

3 555

4 407

5 300

1.13 Ostatní provozní náklady

4 324

4 359

4 395

2 594

3 601

4 809

6 129

2. Správní náklady

62 381

66 049

66 646

15 867

32 005

48 125

65 723

2.1 Náklady na zaměstnance

31 603

33 774

34 437

8 524

16 972

25 479

34 292

2.2 Ostatní správní náklady

30 777

32 275

32 209

7 343

15 033

22 645

31 431

3. Odpisy

6 926

6 826

6 747

1 683

3 365

5 056

6 495

4. Tvorba rezerv

-258

707

721

488

532

866

1 593

5. Ztráty ze znehodnocení

22 535

25 492

16 179

3 600

8 099

12 602

20 732

5.1 finanční aktiva nevykázaná v RH do Z/Z

22 317

25 235

14 386

3 594

7 964

12 197

18 586

5.2 nefinanční aktiva

218

257

1 793

7

134

405

2 146

6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z

0

0

0

0

0

0

0

7. Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků

0

13

0

2

6

10

13

8. Zisk (ztráta) z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin

-157

405

-205

2

2

2

4

Zisk (ztráta) z pokračujících činností před zdaněním (1 - 8)

65 636

63 432

76 655

17 506

43 040

60 220

73 621

9. Náklady na daň z příjmů

9 980

10 095

12 348

3 132

6 303

9 577

12 224

10. Zisk (ztráta) po zdanění

55 656

53 337

64 307

14 373

36 737

50 643

61 397

10.1 Zisk (ztráta) z pokračujících činnosti po zdanění

55 656

53 337

64 307

14 373

36 737

50 643

61 397

10.2 Zisk (ztráta) z ukončované činnosti po zdanění

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj: ČNBVýkaz zisku a ztrát bankovního sektoru ČR v roce 2013

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20330929975

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více