Výluky na terorismus v pojištění ubyly. Některé ale stále zůstávají


16. 03. 2018  11:32     Dušan Šídlo     komentáře (0)

Terorismus řadily pojišťovny dlouhou dobu mezi výluky z plnění ať už v rámci cestovního, nebo životního pojištění. Časy se ale mění a i v tuzemsku působící pojistné ústavy svůj přístup k tomuto riziku, které se bohužel stalo realitou posledních let, upravily.

Výluky na terorismus v pojištění ubyly. Některé ale stále zůstávají
Některá omezení pro vyplacení pojistného plnění ale zůstala. Jak by se vybrané pojišťovny zachovaly v případě, kdy by se pojistník, který má sjednané rizikové životní pojištění, stal obětí teroristického útoku?

Byť asi každý podvědomě tuší, co terorismus znamená, vymezit přesně tento pojem není úplně jednoduché. Existují totiž stovky definic terorismu a pojišťovny často také v pojistných podmínkách přesnou formulaci neuvádějí. Jedna z nejčastějších definic zní: „Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů“. Poměrně rozsáhlou definici terorismu nabízí v paragrafu 311 také český trestní zákoník, ze kterého by se v případě posuzování konkrétních incidentů pravděpodobně vycházelo.

Pozor na rizikové oblasti

U cestovního pojištění pro cesty do zahraničí kryje alespoň částečně následky teroristických útoků většina pojišťoven. Problémem však je, že i pojišťovna, která neuplatňuje výluku na terorismus, nemusí plnění vyplatit. Častým omezením výplaty plnění v pojištění léčebných výloh je totiž následující ustanovení: „Pojišťovna není povinna plnit, pokud škodná událost nastala při cestě, na kterou pojištěný nastoupil po tom, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlásilo, že nedoporučuje občanům cestovat do daného státu či oblasti.“ Většina pojišťoven tak radí do oblastní oficiálně označených za nebezpečné vůbec necestovat, protože by v případě pojistné události nemusely s odvoláním na výše uvedenou výluku plnit.

Pojišťovny změnily přístup

Na rozdíl od cestovního pojištění jsme ještě před dvěma lety našli v pojistných podmínkách životního pojištění výluku terorismu podstatně častěji. V roce 2016 uplatňovalo výluku na terorismus osm z 15 zkoumaných českých pojišťoven. Tato situace se ale za poslední dva roky výrazně změnila a téměř každá pojišťovna toto riziko v rámci životního pojištění kryje, různí se ale ve stanovených podmínkách.

Zde je ještě nutné doplnit, že pojišťovny často uplatňují výluku na úmrtí v souvislosti s bojovými akcemi či „nekonvenční“ formou terorismu, například za použití jaderného záření, chemických či biologických zbraní a podobně. Striktně uvedenou tuto výluku pro pojištění obecné smrti nenajdeme například u pojišťoven ALLIANZ, UNIQA či METLIFE.

Následující tabulka ukazuje, jak pojišťovny přistupují k pojištění obecné smrti při teroristických útocích v rámci konkrétních produktů životního pojištění.

POJIŠŤOVNA A KONKRÉTNÍ PRODUKT

JE KRYTO RIZIKO TERORISMU V POJIŠTĚNÍ SMRTI?

AEGON ŽP

OMEZENĚ, výluka na země či oblasti, kam MZV ČR nedoporučilo vycestovat kvůli této hrozbě

ALLIANZ ŽIVOT

ANO, avšak v případě škod extrémního rozsahu, u kterých by pojišťovna musela vyplatit v součtu více než 500 mil. Kč, sníží plnění na pojistnou částku 2 000 000 Kč na každou smlouvu

AXA ACTIVE LIFE+

ANO

ČP MůJ ŽIVOT

OMEZENĚ, výluka na země či oblasti, kam MZV ČR nedoporučilo vycestovat; pojišťovna může tuto výluku změnit v průběhu trvání pojištění z důvodu možné budoucí bezpečnostní situace (např. zvýšení četnosti útoků)

ČPP EVOLUCE+

NE, avšak u vybraných připojištění je riziko terorismu kryto

ČSOB FORTE

OMEZENĚ, výluka na lokality, kam MZV ČR nedoporučilo cestovat

GENERALI BEL MONDO

ANO

KOOPERATIVA NA PŘÁNÍ

ANO

KP ELÁN

OMEZENĚ, výluka na lokality, kam MZV ČR či státní organizace jiných zemí nebo významné mezinárodní instituce nedoporučily vycestovat

METLIFE GARDE

ANO

NN ŽIVOT

ANO

PČS FLEXI

ANO

UNIQA DOMINO

OMEZENĚ, výluka na lokality, kam MZV ČR nedoporučilo cestovat

 

Z tabulky je patrné, že i v rámci produktů životního pojištění najdeme často již zmiňovanou výluku týkající se států či oblastí, které ministerstvo zahraničí označuje za rizikové. Před každou cestou do ciziny je tedy vhodné projít aktuální seznam doporučení a varování, který je dostupný na stánkách ministerstva.

Při porovnávání pojistných produktů obecně platí, že o kvalitě pojistky nerozhoduje cena ale rozsah krytí. Je proto vhodné detailně procházet pojistné podmínky a zaměřovat se na případné výluky, které se u jednotlivých pojišťoven často výrazně liší. Vyplatí se tedy obrátit se na pojistné odborníky, kteří mají k dispozici aktuální metodiky pro porovnání nabízených produktů a dokáží z nich pro klienty vybrat optimální variantu, která bude vyhovovat jejich potřebám.Výluky na terorismus v pojištění ubyly. Některé ale stále zůstávají

Diskutovat (0)