WPB Capital:
Zisk meziročně vzrostl o 66 %. Vlastní kapitál navýšen z loňského zisku


17. 08. 2012  15:32     tz     komentáře (0)

WPB Capital, spořitelní družstvo, v prvním pololetí roku 2012 dosáhlo zisku před zdaněním 58 milionů korun. V meziročním srovnání došlo k nárůstu zisku o 66 procent. Vyššího zisku bylo dosaženo díky vybalancovanému objemu vkladů a dlouhodobé úvěrové expanzi.

Bilanční suma meziročně poklesla o 3,15 % na 5 205 milionů korun. Počet členů vzrostl o 9,27 %. Bilanční stav depozitních účtů mírně poklesl o 5,82 % a naopak bilanční stav poskytnutých úvěrů vzrostl výrazně o 34,83 %. Úvěrová expanze probíhá souběžně s posílením regulatorního kapitálu TIER 1, který se meziročně zvýšil o 12,97% na 482 mil. Kč.

Ukazatele růstu
WPB Capital

1H 2011 1H 2012

Meziroční změna

Bilanční suma

5 375 mil. Kč 5 205 mil. Kč - 3,15 %
Tier 1 kapitál  427 mil. Kč 482 mil. Kč 12,97 %
Počet členů 8 933 9 761 9,27 %

Bilanční stav depozitních účtů

4 894 mil. Kč 4 609 mil. Kč - 5,82 %

Bilanční stav poskytnutých úvěrů

3 008 mil. Kč 4 056 mil. Kč 34,83 %

Kapitálová přiměřenost

10,12 % 11, 43 % 1,31 proc. bodu
Zisk nebo ztráta před zdaněním 35,27 mil. Kč

58 mil. Kč

23,2 mil. Kč
 

„Učinili jsme další významný krok v posílení ekonomické výkonnosti a stability WPB Capital. Zisk přes 58 milionů korun dokazuje, že i relativně malá finanční instituce může úspěšně konkurovat bankám a postupně zdravě růst,” říká Peter Mojcík, místopředseda představenstva WPB Capital, spořitelní družstvo a dodává: „Dosáhli jsme vyvážené úrovně poskytnutých vkladů a úvěrů, což je základní předpoklad efektivního hospodaření. Pozici WPB Capital významně zlepšilo také to, že zisk z roku 2011 nebyl vyplacen, ale byl převeden do rizikového a rezervního fondu, čímž zůstal posílen vlastní kapitál společnosti.”

Meziročně došlo k významnému růstu v oblasti objemu poskytnutých úvěrů a k mírnému poklesu bilanční sumy a bilančního stavu depozitních účtů. To mělo za následek výrazný nárůst ziskovosti družstva.

„Trvalý růst objemu poskytnutých úvěrů společně s růstem kapitálové přiměřenosti zaručuje bezpečný prostor pro další expanzi na trhu. Oslovujeme málo rizikové klienty, kteří dříve využívali služeb velkých a středních bank, u nichž ale nenašli potřebnou flexibilitu a rychlost. Rovněž úspěšně pracujeme se segmentem cizích státních příslušníků podnikajících v České republice. Ty dokážeme kvalitně obsluhovat díky perfektní jazykové vybavenosti našich zaměstnanců. Na straně vkladů nabídneme v letošním roce klientům inovované vkladové produkty založené na jednoduchosti, flexibilitě a výnosu nad úrovní nabízené bankami. U produktů určených k dlouhodobému spoření nadále udržíme zhodnocení překonávající současnou vysokou inflaci,“ zdůrazňuje Peter Mojcík.

 

Informace k výkazu zisku a ztráty

V prvním pololetí roku 2012 dosáhlo WPB Capital, spořitelní družstvo zisku  před zdaněním ve výši 58 milionů korun, což je o 65,74 % lepší výsledek než v prvním pololetí roku 2011. Růst zisku je zapříčiněn výrazným zvýšením úrokové marže a pomalejším vzestupem správních nákladů, což vedlo k nárůstu provozního hospodářského výsledku. Dalším důležitým prvkem nárůstu zisku je výrazné snížení ztrát ze znehodnocení úvěrového portfolia. WPB Capital vytváří zisk pravidelně od roku 2010, přičemž ziskovost má vzestupnou tendenci.

 

Informace k vývoji pasiv

V prvním pololetí roku 2012 dosáhl bilanční stav depozitních účtů úrovně 5 205 mil. korun a ve srovnání s prvním pololetím roku 2011 došlo k mírnému poklesu objemu o 5,82 %. Korekce bilančního stavu depozitních účtů umožnila opětovné posílení ziskovosti a dosažení značně pozitivního hospodářského výsledku. V oblasti produktů převažoval zájem o dlouhodobé spořicí účty s výpovědní lhůtou. Na straně vkladů trvalo nadstandardní úročení terminovaných a spořicích účtů, maximálně 4,65 % ročně.  Výrazný zájem vzbudil také Termínovaný vklad s možností předčasného výběru. Ten kombinuje pevnou úrokovou sazbu až 4 % ročně s možností kdykoli v libovolném počtu výběrů bezplatně vybrat do 30 % z vložené částky. Poskytované úrokové sazby na dlouhodobých vkladových produktech patří k výrazně výnosným a převyšují průměrnou nabídku bankovního sektoru i současnou inflaci.

   

Informace k vývoji aktiv

V prvním pololetí roku 2012 byly poskytnuty nové úvěry o celkovém objemu  946 mil. korun a bilanční stav poskytnutých úvěrů tak dosáhl 4 056 milionů korun. Úrokové sazby zůstaly zachovány, hodnota základní sazby je od 7,95 % p. a. Úvěry byly nejčastěji využívány developery a podnikateli, kteří prostředky investovali do rozvoje svých projektů. Trval zájem cizinců, podnikatelů i fyzických osob, kteří oceňují, že WPB Capital má nediskriminačně nastavené úvěrové podmínky a posuzuje především reálnost podnikatelského záměru. Za celé první pololetí byl na vzestupu zájem o americké hypotéky, které jsou na trhu unikátní možností získat v krátké době úvěr ve výši až 100 milionů korun. Přesto, že americké hypotéky jsou určeny pro fyzické osoby, byly získané prostředky opět nejčastěji využívány k podnikatelským aktivitám.

 

Informace k vývoji rizik

K 30. 6. 2012 činila kapitálová přiměřenost 11,43 % a významně překračuje zákonné požadavky ze strany ČNB. Podíl úvěrů v selhání činí 6,56 % a nevybočuje z průměru v bankovním sektoru. K úvěrům v selhání jsou vytvořeny opravné položky ve výši 9 % hodnoty pohledávek v selhání. Rizikovost úvěrového portfolia výrazně snižuje kvalitní zajištění úvěrů bonitními nemovitostmi a výjimečně jinými likvidními a hodnotnými aktivy. Výše poskytnutých úvěrů v průměru nepřesahuje 60 % tržní hodnoty zástavy. Dalšího snížení rizikovosti je dosaženo diverzifikací úvěrů, a to z hlediska teritoriálního i z hlediska odvětvového. WPB Capital, spořitelní družstvo se dlouhodobě vyhýbá poskytování spotřebitelských a dalších nezajištěných úvěrů, což napomáhá ochraně před rizikem.

  ________________________________________________________________

Data uvedená v tiskové zprávě vycházejí z povinně zveřejňovaných informací poskytovaných ČNB. Podrobná data o výsledcích WPB Capital, spořitelní družstvo jsou veřejně dostupná na adrese http://www.wpb.cz/informace/povinne-zverejnovane-informace

 


WPB Capital: Zisk meziročně vzrostl o 66 %. Vlastní kapitál navýšen z loňského zisku

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

17969610779

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3,7


ČÍSLO TÝDNE - 3,7 o tolik miliard korun se snížil čistý zisk bankám působícím v České republice v prvním čtvrtletí 2021. Doznívají tak negativní vlivy koronavirových restrikcí a útlumu ekonomiky.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5490
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,4770
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6075
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,8455
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3805
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,2000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1882
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více