Zisk bank za rok 2015 opět vzrostl. Porovnání výkonnosti bankovního sektoru


29. 02. 2016  08:44     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Zisk bank působících na tuzemském trhu v roce 2015 opět vzrostl. O této skutečnosti svědčí výsledky největších bank, které byly dosud ohlášeny. Zisk čtyř největších bank představoval 47 miliardy korun.

Zisk bank za rok 2015 opět vzrostl. Porovnání výkonnosti bankovního sektoru
I když se zdá, že zisk velkých bank předurčuje vývoj celého bankovního sektoru není tomu tak. Zisk velkých bank dosažený v roce 2015 je totiž zhruba stejný jako v roce 2014. Z tohoto pohledu ziskovost největších bank spíše stagnovala. Nicméně si musíme uvědomit, že právě největší banky se potýkají s úbytkem klientů, nebo jejich minimálním nárůstem. Další skutečností, která má a měla vliv na hospodaření velkých bank je úbytek výnosů z poplatků, které musely banka nahrazovat jinými druhy příjmů.

Ke konci třetího čtvrtletí 2014 činil výnos bankovního sektoru z poplatků a provizí 36 186 milionů korun. O rok později, tedy do třetího čtvrtletí roku 2015 pak činil stav 36 027 milionů korun. Výnos z poplatků a provizí se tak snížil o 159 milionů korun, ale vzhledem k minimální hodnotě poklesu cca 0,4 procenta se v podstatě jedná o stagnaci. Připomínáme však, že se jednalo o výsledky celého bankovního sektoru, nicméně pokles příjmů z poplatků a provizí se týkal především velkých bank.

Porovnání čistého zisku velkých bank mezi roky 2014 a 2015 v miliardách korun

Banka Čistý zisk 2014 Čistý zisk 2015
ČSOB 13,7 14
Česká spořitelna 15,1 14,3
Komerční banka 13,3 13,1
UniCredit Bank 4,9 5,6
Celkem 47 47

Zdroj: Banky

Zatímco velké banky mají v podstatě stejný zisk jako v roce 2014, malé a středně velké banky naopak hlásí nárůst zisku. Právě výsledky menších bank budou mít vliv na to, že celý bankovní sektor nakonec vykáže růst ziskovosti. Jako důkaz můžeme uvést výsledky bankovního sektoru alespoň za první tři čtvrtletí roku 2015. Za první tři čtvrtletí roku dosáhl čistý zisk bankovního sektoru jako celku 54 143 milionů korun, v roce 2014 činil zisk 50 281 milionů korun. Za první tři čtvrtletí tak dosáhl nárůst čistého zisku bank více než 4 miliardy korun. Obdobné výsledky pak očekáváme i za celý rok 2015.Zisk bank za rok 2015 opět vzrostl. Porovnání výkonnosti bankovního sektoru

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

23971521172

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

52


ČÍSLO TÝDNE 52 %. O tolik v průměru klesl za první pololetí zisk tuzemským bankám. Jedná se tak o největší pokles zisku bank v historii České republiky. Banky přišly o desítky miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více