Vyhledávání


Chci si změnit jméno a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je li pro to vážný důvod.


Dočasné / trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

O vyřazení může vlastník nebo provozovatel vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu provozovat. Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, případně osoba zmocněná k této věci jednat.

Potřebuji zaregistrovat vozidlo

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel. Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.


Zkouška řidičů

Úspěšné absolvování závěrečných zkoušek řidiče je předpokladem pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel příslušné skupiny a k udělení řidičského oprávnění.


Potřebuji řidičský průkaz

Po ukončení zákonem stanovené doby výuky v autoškole a vykonání příslušných vědomostních a praktických zkoušek, můžete zažádat o vydání řidičského průkazu, který je předpokladem možnosti řídit motorové vozidlo. Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění je trestným činem.


Chci změnit trvalé bydliště

V případě, že se potřebujeme dlouhodobě odstěhovat do jiného místa, musíme se na obecním/městském úřadu v místě našeho nového bydliště trvale přihlásit. Trvalé bydliště znamená především registraci u úřadu a nutnosti změnit svůj občanský a jiné průkazy, ve kterých se trvalé bydliště uvádí, a to nejpozději do 15 dnů.


Ztratil jsem občanský průkaz

V případě ztráty občanského průkazu byste se měli co nejrychleji obrátit na policii České republiky a ztrátu ohlásit. Následně musíte neprodleně na pověřený obecní úřad a zažádat si o občanský průkaz nový.


Potřebuji občanský průkaz

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena.


Potřebuji cestovní pas

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. V současnosti nepotřebujete pro vydání cestovního pasu vyplňovat žádost ani fotografii. Fotografii pořídíte přímo na úřadě, kde si vás vyfotí a všechny důležité údaje za vás vyplní. Při vydání nového cestovního pasu je třeba starý cestovní pas odevzdat.


Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby

Průkaz pro řidiče taxislužby, který vykonává činnost pro provozovatele taxislužby. Řidič musí složit zkoušku z místopisu, z právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru.


Zakládám společnost s ručením omezeným

Zakládání společnosti s ručením omezeným jako právnické osoby je poměrně obtížná věc, kdy budete muset mnoho věcí vyřizovat na různých úřadech.


1

Sekce obsahuje celkem 11 článků. Výše vypsáno 1 - 11