Zvýšení kapitálové přiměřenosti a realizovaný zisk


06. 04. 2011  13:43     Karel Pluhař     komentáře (0)

Hospodářské výsledky WPB Capital za rok 2010.

WPB Capital, spořitelní družstvo v roce 2010 významně zrychlilo svůj růst ve všech sledovaných oblastech. Bilanční suma vzrostla na 4,64 mld. Kč (meziroční růst o 88,2 %), základní kapitál vzrostl na 383 mil. Kč (meziroční růst o 109,3 %) a počet klientů dosáhl 8 017 (meziroční růst o 65,1 %). Růst WPB Capital doprovázelo zvýšení kapitálové přiměřenosti na 11,34 % a realizace čistého zisku ve výši 5,96 milionů korun. Objem poskytnutých úvěrů vzrostl k 31. 12. 2010 meziročně o 98,3 % na 2,18 miliardy korun, objem vkladů vzrostl meziročně o 85,3 % na 4,25 miliardy korun. Poměr úvěrů ke vkladům dává WPB Capital prostor pro další expanzi v oblasti poskytování úvěrů. Společně s růstem zvýšilo WPB Capital, spořitelní družstvo svoji stabilitu. Kapitálová přiměřenost vzrostla na 11,34 %. Mezi cíle WPB Capital pro rok 2011 patří další zlepšování vnitřních procesů a posilování základního kapitálu na 500 milionů korun, tedy na hranici potřebnou pro žádost o bankovní licenci.  

Ukazatele růstu
WPB Capital

2009 2010 Meziroční změna
Bilanční suma 2462 mil. Kč 4635 mil. Kč +88, 2 %
Základní kapitál 183 mil. Kč 383 mil. Kč +109,3 %
Počet klientů 4856 8 017 +65,1 %
Vklady klientů 2294 mil. Kč 4250 mil. Kč +85,3 %
Průměrný vklad klienta 448 tis. Kč 530 tis. Kč +18,3 %
Poskytnuté úvěry 1100 mil. Kč 2181 mil. Kč +98,3 %
Kapitálová přiměřenost 10,44 % 11,34 % +0,90 proc. bodu
Zisk nebo ztráta po zdanění - 28,25 mil. Kč 5,96 mil. Kč +34,21 mil. Kč
  “V roce 2010 došlo k zúročení investic do rozvoje WPB Capital, které jsme v minulých letech uskutečnili. Výsledkem je růst počtu klientů, realizace zisku a zvýšení stability podnikání. Náš výsledek dokazuje, že na českém bankovním trhu je prostor pro stabilní růst nové konkurence,“ říká David Vidomus, vedoucí marketingu WPB Capital, spořitelní družstvo. Za posílením pozice WPB Capital stojí nabídka vysokého a bezrizikového zhodnocení vkladů a dostupných a flexibilních úvěrů. „Termínovaný vklad s roční úrokovou sazbou 4,95 % patří k  nejvýhodnějším na českém trhu. Úvěry s úročením od 7,95 % ročně zase plně konkurují investičním nebo předdeveloperským úvěrům od bank,“ říká David Vidomus, vedoucí marketingu WPB Capital, spořitelní družstvo. „V roce 2011 plánujeme znovu posílit v oblasti vkladů i úvěrů a rozšířit nabídku našich produktů a služeb. První změnou v nabídce je běžný účet a internetové bankovnictví nabízené zdarma. V průběhu letošního roku k účtům nabídneme také platby SIPO, možnost kontokorentního úvěru a zahraniční platební styk. Dalším významným cílem pro rok 2011 je navýšení základního kapitálu na 500 milionů korun, tedy na hranici potřebnou pro podání žádosti o bankovní licenci. Významné investice plánujeme také do oblasti zlepšování vnitřních procesů. Cílem je poskytovat veškeré služby s maximální efektivitou, rychlostí, komfortem a zabezpečením,“ dodává k plánům na rok 2011 David Vidomus, vedoucí marketingu WPB Capital, spořitelní družstvo.   Informace k výkazu zisku a ztráty V roce 2010 dosáhlo spořitelní družstvo WPB Capital zisku po zdanění ve výši 5,96 milionů korun, přičemž původně byla plánována mírná ztráta související s výraznými investicemi do rozvoje služeb a vnitřních procesů. Na realizaci zisku měl důležitý podíl růst objemu poskytnutých úvěrů společně s významně nižším objemem problémových úvěrů. Na straně úspor k zisku významně přispělo zefektivnění vnitřních procesů a z něj plynoucí pokles správních nákladů.   Informace k vývoji pasiv V roce 2010 vklady klientů dosáhly úrovně 4250 mil. korun a ve srovnání s rokem 2009 vzrostl objem vkladů o 85 %. Růst byl zaznamenán v oblasti termínovaných vkladů a také v oblasti spořicích účtů. V roce 2010 vývoj úrokových sazeb kopíroval vývoj na trhu. Maximální dosažitelná úroková sazba klesla z 5,95 % ročně na stále vysoce nadstandardních 4,95 % ročně. Poskytovaná úroková sazba stále zůstává jednou z nejvyšších na trhu a významně přesahuje průměrné zhodnocení nabízené bankami.   Informace k vývoji aktiv V roce 2010 byly poskytnuty nové úvěry o celkovém objemu 1317 mil. korun. V průběhu celého roku klesaly úrokové sazby a to až k 7,95 % p. a. Nejúspěšnějším produktem byl Investiční úvěr následovaný předdeveloperským a developerským úvěrem a provozním úvěrem. Úvěrové portfolio dále doplnily úvěry na konsolidaci, americké hypotéky a hypotéky i pro cizince. 91,4 % prostředků poskytnutých na úvěrech čerpaly právnické osoby, 8,6 % fyzické osoby.    Informace k vývoji rizik V roce 2010 vzrostla kapitálová přiměřenost o 0,9 procentního bodu na 11,34 % a je tedy významně nad osmiprocentní hranicí určenou ČNB pro sektor bank a družstevních záložen. Podíl problémových úvěrů (v terminologii ČNB pochybné a ztrátové úvěry) klesl na 1,08 procent úvěrového portfolia (přes 2 % v roce 2009). Poskytované úvěry jsou zajištěny kvalitními a likvidními nemovitostmi a dalšími aktivy, jejichž hodnota je v průměru dvojnásobkem hodnoty poskytnutého úvěru. Díky kvalitnímu a konzervativnímu zajištění je ztráta z problémových pohledávek relativně nízká.


Zvýšení kapitálové přiměřenosti a realizovaný zisk

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

17974915035

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3,7


ČÍSLO TÝDNE - 3,7 o tolik miliard korun se snížil čistý zisk bankám působícím v České republice v prvním čtvrtletí 2021. Doznívají tak negativní vlivy koronavirových restrikcí a útlumu ekonomiky.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5490
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,4770
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6075
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,8455
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3805
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,2000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1882
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více