Inovace v bankovnictví

ČS inovuje v době koronaviru. Zřídila i hlasovou biometrii

Česká spořitelna pomůže klientům v karanténě a umožní jim zřízení hlasové biometrie jen po telefonu a bez nutnosti návštěvy pobočky. Banka také ruší poplatky za transakce zadané po telefonu. 

09. 04. 2020

Snazší změna operátora, nižší smluvní pokuty a další novinky

Ve stávající mimořádné situaci nesmíme opomenout pozitivní zprávu z oblasti služeb nabízených operátory. Novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 1. dubna 2020 významným způsobem urychlí a zlevní přechod k jinému poskytovateli služeb.

01. 04. 2020

Přenesení telefonního čísla v novém

Novela zákona o elektronických komunikacích, účinná od 1. dubna 2020, výrazně zjednodušuje a zrychluje přenos čísla při změně poskytovatele pevných i mobilních telefonních služeb, a to z původních deseti dnů na dva, respektive tři pracovní dny.

31. 03. 2020

Poštovní datové zprávy jsou za stavu nouze zdarma. I ke komerční komunikaci.

Nejen s úřady, ale už i s komerčními subjekty mohou uživatelé datových schránek komunikovat naprosto bezplatně. Posílání poštovních datových zpráv, které jsou elektronickou obdobou doporučeného dopisu, se dosud při komunikaci mezi firmami zpoplatňovalo.

30. 03. 2020