Česká obchodní inspekce

COI

WWW.COI.CZ

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. V čele ČOI je ústřední ředitel, kterého jmenuje v souladu se zákonem o státní službě ministr průmyslu a obchodu. ČOI byla ustavena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Je nástupnickou organizací někdejší Státní obchodní inspekce. Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v sedmi krajských městech.

Adresa:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

Ukázat polohu na mapě

Telefon recepce: +420 296 366 360 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)
Fax: +420 296 366 236
Web: http://www.coi.cz
IS DS: x7cab34
E-mail: pro podání podnětu využijte e-podatelnu.
E-mailpodatelna@coi.cz

 

Image result for čoi sídlo

Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle zákona o ČOI nebo podle zvláštního právního předpisu, pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis stanoví. 

Česká obchodní inspekce je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) – bližší informace ZDE

Informace o poradcích a poradních orgánech České obchodní inspekce naleznete kliknutím ZDE

 

Úřední hodiny podatelny: po – čt 8:00 – 15:00, pá 8:00 – 13:00

Sankce:
Za porušení uvedených zákonů Česká obchodní inspekce ukládá ve správním řízení sankce, které mají zpravidla podobu peněžitého trestu, přičemž sazby pro typově nejzávažnější přestupky umožňují uložit pokutu až do výše 50 milionů Kč. Naopak za méně závažná porušení těchto zákonů mohou inspektoři ČOI uložit na místě kontrolované osobě, která s takovýmto řešením věci souhlasí,  pokutu v sazbě do 10 000 Kč, a to i fyzickým osobám prodávajícím produkty z vlastní drobné chovatelské či pěstitelské činnosti anebo lesní plodiny.

Kromě finančních sankcí ukládá ČOI i ochranná opatření, typicky se jedná o zákazy prodeje či uvádění na trh v případě rizikových výrobků, resp. jejich stažení z trhu.

Velký spotřebitelský průvodce:

https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce/

 

Reklamace zboží a služeb

https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/reklamace-zbozi-a-sluzeb/

Rizikové e-shopyDE!

https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/

Rizikové výrobky a zboží:

https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-vyrobky/

DALŠÍ INSTITUCE NALEZNETE ZDE!