Překročíte limit pro hotovostní platby 270 000 korun. Co vám hrozí?


05. 03. 2024  06:48     Miroslav Zeman     komentáře (8)

Platíte raději hotově, nebo bezhotovostně? Řada z nás dává přednost pohodlnému standardu dnešní doby, a sice platbě kartou nebo bankovním převodem. Najdou se ale i lidé s tradičními návyky z dob, kdy byly klasické bankovní účty a platební karty ještě na houbách nebo v plenkách. Právě ti by měli zbystřit.

Překročíte limit pro hotovostní platby 270 000 korun. Co vám hrozí?
Pokud si například chcete za hotové koupit nový automobil nebo máte v plánu obdarovat vnoučata vyšší finanční částkou, měli byste vědět o zákonu o omezení plateb v hotovosti u částek, které převyšují 270 000 korun. V případě, že byste zaplatili v hotovosti částku, která je vyšší než suma uvedená v tomto omezení, dopouštíte se tak přestupku a hrozí vám pokuta. V minulých letech, konkrétně r. 2011-2014 byl limit pro hotovostní platbu legální při částce až 350.000 korun.

Přestupky podle tohoto zákona zjišťuje finanční a celní úřad České republiky. Správní orgán, který na porušení zákona přijde, může fyzické osobě uložit pokutu ve výši až 500.000 korun a právnické nebo podnikající fyzické osobě až 5.000.000 korun. Přestupku se nedopouští pouze ten, který penězi v hotovosti zaplatil, ale také ten, kdo hotovost, přesahující zákonem stanovenou výši, přijal.

Vynalézavce by napadlo sumu rozdělit do několika splátek v rozmezí několika dnů nebo zaplatit v cizí měně, a tímto obejít lišácky státní nařízení. Nebojte, i na toto zákon myslí. Abyste si částku mohli rozdělit, je třeba zachovat lhůtu mezi splátkami 28 dní. Což už není tak komfortní. Také pro hotovostní platbu v cizí měně platí omezení jako u koruny.

Do hotovostních plateb, kterých se omezení týká, se nezahrnuje:

 1. Vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu.
 2. Výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu.
 3. Předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance.
 4. Zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance.
 5. Předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost.
 6. Předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.
 7. Předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.

Celá Evropská unie, a s ní i nevyjímaje Česká republika, má snahu minimalizovat finanční podvody, odplevelit republiku od tzv. praní špinavých peněz, omezit daňové úniky, korupci a další ohrožení státu.

Existují ale také platby v hotovosti, které omezení nepodléhají. Které to jsou?

I.  Platby daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění uskutečňovaných podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak.

 1. Povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů.
 2. Platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností.
 3. Platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu.
 4. Platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.
 5. Platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí.
 6. Platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.

 

Doporučujeme raději využít pohodlnější variantu, která je i mimochodem o mnoho bezpečnější, a sice platba bezhotovostní. Peníze můžete pohodlně poslat prostřednictvím bankovního převodu nebo poštovní poukázkou.Překročíte limit pro hotovostní platby 270 000 korun. Co vám hrozí?

Re: Nesmysl
Smyslem omezení hotovosti je právě to, že i když si "frajeři" předají kufřík s dvaceti miliony a nik...
Zeman je "vůl"
Autor po stisknutí tlačítka ctrl+v už kašle na obsah, důležitý je počet slov a termín, aby dostal pá...
limit 28 dní mezi platbami
Dobrý den, upravte si článek. Zákon č. 254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti. Znění uvádí ...
Nesmysl
Píšete tu akorát kecy, pokud bude někdo chtít zaplatit 500.000 na jeden šluk, stačí dát 250K jeden d...
28 dní mezi platbami
Kde jste přišli na informaci, že mezi platbami musí být 28 dnů? V zákoně jsem nic takového nenašla....
28 dní mezi platbami v hotovosti
Dobrý den v zákoně jsem nic o 28 dnech nenašel, takže by mě taky zajímala tato informace. Děkuji. ...

Také by mě zajímal zdroj této informace. Děkuji ...
Odkaz na právní normu či judikaturu týkající se limitu 28 dní
Dobrý den, mohu se zeptat, kde mohu najít pramen, který uvádí limit 28 dní? Děkuji za odpověď. Domin...
Diskutovat (8)