Životní situace:
Kdy je rozhodnutí ČTÚ vykonatelné?

Výkonu rozhodnutí se lze domáhat postupem podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, resp. podle občanského soudního řádu, případně podle správního řádu.Témata k této situaci:

Spor

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců