Životní situace:
Kdo může podat návrh na zahájení řízení u ČTÚ

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel, tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
K podání návrhu je možno využít elektronický formulář 2 a 3.
Témata k této situaci:

Občanský zákoník Telekomunikace Spor

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců