Životní situace:
Co je výsledkem mimosoudního řešení sporu u ČTÚ?

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí zakládající práva a povinnosti stran sporu.
Sankci za nedodržení rozhodnutí nelze uložit, neboť se jedná o řízení sporné.
Témata k této situaci:

Občanský zákoník Telekomunikace Spor

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců