Na finanční poradce budou od soboty kladeny vyšší požadavky. Ochrana spotřebitele posílí


27. 11. 2018  00:28     Měšec     komentáře (0)

Od soboty 1. prosince 2018 začne v Evropské unii platit směrnice EU 2016/97, o distribuci pojištění (Insurance Distribution Directive, „IDD“). Ta má vliv i na Českou republiku, která kvůli ní přijala zcela nový zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Ten zároveň k 1. prosinci 2018 ruší dosud platný a účinný zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Na finanční poradce budou od soboty kladeny vyšší požadavky. Ochrana spotřebitele posílí
Nový zákon v návaznosti na směrnici zvyšuje prostřednictvím nových opatření ochranu spotřebitelů a zvyšuje požadavky na odbornost, kvalifikaci i průběžné vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů.

Nejpodstatnější změny se týkají změny pojišťovacích zprostředkovatelů. Zákon zavádí jednodušší kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, klade větší důraz na jejich odbornou způsobilost, včetně průběžného vzdělávání, rozvádí jejich povinnosti ve vztahu ke spotřebitelům a stanovuje podrobnější pravidla jednání se spotřebiteli oproti stávajícímu právnímu stavu. V neposlední řadě dochází k vyčlenění samostatných likvidátorů pojistných událostí ze zákona regulujícího pojišťovací zprostředkovatele a přesunu této úpravy do rámce živnostenského zákona, uvádí Markéta Deimelová, partnerka Taylor Wessing Česká republika.

Nově zavedené změny se v oblasti pojišťovacích zprostředkovatelů týkají především jejich definování, dále pak výjimkami z působnosti zákona u doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a věnují se také pojišťovnám v roli zprostředkovatelů. Zároveň s tím i úzce souvisí zavedení časového omezení platnosti oprávnění k jejich činnosti. V oblasti ochrany spotřebitele dochází k systematizaci úprav práv spotřebitele, a to nejen při sjednávání pojištění, ale i po dobu jeho trvání.

Zákon č. 170/2018 Sb. do své úpravy nepřevzal celý okruh osob, které dosud podléhají regulaci zákona č. 38/2004 Sb. Jedná se o činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí, která spočívá v likvidaci pojistných událostí. Tato činnost se nově stává živností vázanou v režimu živnostenského zákona. Důvodová zpráva k tomu pouze stručně uvádí, že likvidace pojistných událostí nepředstavuje distribuci pojištění. Tímto krokem však nutně dojde ke snížení nároků na profesi samostatného likvidátora pojistných událostí, která je s distribucí pojištění velice úzce spjata a která byla dosud bez jakýchkoliv problémů upravena v zákoně č. 38/2004 Sb.

CELÝ ČLÁNEK NALEZNETE NA SERVERU MEŠEC.CZNa finanční poradce budou od soboty kladeny vyšší požadavky. Ochrana spotřebitele posílí

Diskutovat (0)