Pozdě stržený poplatek má na to banka právo?

Dotaz: Dobrý den, V dodatku k úvěrové smlouvě na hypotéku mám v posledním odstavci uvedeno, že si banka strhne poplatek za vyhotovení dodatku k ÚS 5000 Kč (ten je v ceníku a je "v pořádku") nejpozději do 10ti dnů od podpisu smlouvy. Uběhly 3 měsíce a banka díky chybě pracovníka na pobočce nejenom že formálně neprovedla to co bylo v dodatku uvedeno a totiž že bude spoludlužník vyvázán, ale ani si nestrhla zmiňovaný poplatek. Provedení této změny a stržení poplatku z účtu banka provedla až na můj popud a po mojí návštěvě pobočky, protože mi to přišlo "divné", že si banka poplatek nestrhla. Má na to Banka dodatečně právo? Bylo mi řečeno, že "někde má banka v sazebníku uvedeno, že nárok na poplatek banky nezaniká." jedná se o UNICREDIT BANK. Děkuji za odpověďOdpověď:

Dobrý den,

smlouvu lze považovat za dokument, který upřesňuje obecně vyhlášené podmínky banky vč. sazebníku. Na takto stanovenou podmínku lze nahlížet ze dvou úhlů: 1. buď je to lhůta, kdy lze poředpokládat, že si banka poplatek strhne, což však neznamená, že nemůže i po jejím uplynutí nebo 2. jde o lhůtu, kdy si banka může popaltek strhnout a po jejím uplynutí již nikoliv (lhůta prekluzivní). Protože jste však spotřebitelem, pak si lze ve smyslu občanského zákoníku podmínku vyložit pro Vás příznivěji (generální ochrana spotřebitele). Proto si myslím, že stržení poplatku po uplynutí deseti dnů od ukončení smlouvy bylo provedeno v rozporu s tímto ujednáním. Je otázka, zda si budete jeho vrácení nárokovat soudní cestou. Prozatím řešení u finančního arbitra tot uplatnit nelze. Můžete však ČNB, odboru ochrany spotřebitele, oznámit tento případ s názorem, že banka postupovala "protiprávně". Kromě toho by Vám banka měla v sazebníku doložit, kde má i toto své prohlášení uvedené.Otakar SchlossbergerZobrazit všechny dotazy