Životní situace:
Zastupování u obnovy řízení

Instituce pro tuto životní situaci

Advokát

Pokud byla vaše věc již pravomocně rozhodnuta, ale najevo vyšly nové důkazy či skutečnosti, které nebyly nebo nemohly být v době rozhodování známy, pak se můžeme v zastoupení advokátem domáhat obnovy řízení.
Pokud byla vaše věc již pravomocně rozhodnuta, ale najevo vyšly nové důkazy či skutečnosti, které nebyly nebo nemohly být v době rozhodování známy, pak se můžeme v zastoupení advokátem domáhat obnovy řízení.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců