Životní situace:
Splacení 30 procent během pěti let zůstává i nadále

Toto byl způsob, který platil dosud. Dlužník, který chce splnit podmínky oddlužení musí vynaložit veškeré prostředky na příslušné minimum na splácení svých závazků v době insolvence.
Během pěti let platí povinnost splatit alespoň 30 procent závazků. Pokud dlužník tuto povinnost v průběhu insolvence nedodržuje a neplní splátkový kalendář, musí ho insolvenční správce o této skutečnosti informovat. Dlužník je pak povinen doplatit příslušnou částku tak, aby podmínku 30 procent splňoval. Podle novely už ale tato podmínka nebude povinná.
Témata k této situaci:

Osobní bankrot (insolvlence)

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců