Co by měl znát finanční poradce


26. 02. 2008  17:36     Finanční poradce     komentáře (0)

Další články

Každý člověk má všeobecný přehled o různých oblastech. Bohužel oblast, na kterou se velmi zapomíná, je oblast financí a ani náš vzdělávací systém zatím velké zlepšení neslibuje.

Každý člověk má všeobecný přehled o různých oblastech. Bohužel oblast, na kterou se velmi zapomíná, je oblast financí a ani náš vzdělávací systém zatím velké zlepšení neslibuje. Podvodníci vždy hovoří o zárukách, kdežto slušné firmy klienty spíše upozorňují na možná rizika.
Většina lidí se v oblasti financí nejen neorientuje, ale dokonce jakékoli ponoření se do této oblasti odmítá, přitom tato oblast jejich života je velmi důležitá, neboť jsou s ní konfrontování dnes a denně.
Proto mají někteří lidé své finanční poradce. Často jsou to různí kamarádi, kteří alespoň částečně pronikli do oblasti financí. Pak jsou i takoví, kteří si to píšou na vizitky. Jako v každém oboru těch skutečně špičkových je jen malé procento. Velká většina je dobrých či průměrných, najde se bohužel i nemálo špatných, kteří bez ohledu na skutečné potřeby chtějí klienta jen přimět k tomu, aby si koupil určitý produkt, který vůbec nepotřebuje. Máme tedy skupinu lidí, která se živí více či méně úspěšně finančním poradenstvím.
Nechceme rozebírat důvody, provize ani etiku práce poradců, ani se ptát, zda ve svém "povolání" vidí budoucnost (alespoň svou vlastní). Tentokrát jde o to, co by měli znát, chtějí-li svou práci provozovat alespoň "perspektivně".
CO JE CÍLÚloha nezávislého investičního poradce by měla být ve vysvětlování investičních zákonitostí a důležitosti role jednotlivých kritérií. Jelikož je nabídka investičních instrumentů opravdu široká, měl by k ní poskytovat objektivní a nezávislý komentář. Měl by rozpoznat potřeby svého klienta a navrhnout správnou investici, nejlépe i ve více variantách.
Dobří poradci mají investorům poskytnout objektivní a nezaujaté školení ohledně potenciálních výnosů a rizik cenných papírů, pomoci jim definovat finanční cíle a doporučit vhodné prostředky k jejich dosažení.
Existuje velký rozdíl mezi finančními poradci, kteří skutečně radí, a zprostředkovateli, kteří jsou dealery a klientům neposkytují žádnou hodnotnou radu. Finanční poradce by přitom navíc neměl zastupovat pouze jednu finanční skupinu, takže ani klient by neměl nabýt dojmu, že je určitý produkt záměrně protežován.
HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍCH PRODUKTŮSamotný produkt ovšem nečiní ani polovinu úspěchu. Především proto, že nikdy nemohou existovat univerzální investice, které jsou vhodné pro všechny typy investorů. Umění investičního poradenství spočívá v tom, vypátrat lukrativní finanční produkty a z nich zformovat nadřazenou strategii, která by optimálně odpovídala osobním cílům a přáním klientů, a tato strategie pak musí být průběžně prověřována.
Obecně se dá říci, že finanční vzdělanost není příliš vysoká. Dokazují to i nejrůznější průzkumy. A to kupodivu ani mezi profesionály (finančními poradci, ať již v bankách či nezávislými). Většina lidí, finanční poradce nevyjímaje, má určitý přehled jen v úzce vymezené oblasti. Tudíž se může lehce stát, že bankovní poradce, zabývající se primárně hypotečními úvěry, dokáže klientům uzavřít pojistky, které je v konečném důsledku budou stát nemalé prostředky při nízkém krytí rizika. A naopak.
CO BY MĚL FINANČNÍ PORADCE ZNÁT?Tato skutečnost byla jedním z impulzů, proč se na trhu objevila nová publikace. Pravdou je, že publikací na téma jak investovat či popisující různé produkty je na trhu snad již přespříliš v různé kvalitě. Nicméně mnou zmiňovaná kniha je trochu ojedinělá, a to nejenom počtem stran.
Unikátností publikace je její komplexnost. V jednom svazku jsou souhrnně popsány základní produkty finančního trhu, v členění do několika kategorií podle oblasti, jíž se týkají.
Ví opravdu každý z nás, co může po nás jako klientech požadovat banka, když si jdeme otevřít účet? Známe opravdu všechny povinné náležitosti smluv? Opravdu chráníme dobře své prostředky před zcizením, ať již z bankomatu či přes internet? Nebo si říkáme, vždyť nám se to nikdy nemůže stát. Omyl, opak je pravdou, přijít o své finanční prostředky či nedostatečně si chránit svá data můžeme kdykoli, pokud nejsme správně informováni. V první části publikace naleznete vše o základních bankovních produktech, o náležitostech bankovních smluv, jak chránit svá data proti zneužití, jak se vyvarovat těch nejzákladnějších chyb.
A co teprve pojištění. Hrůza: pojišťovák, zatlučeme dveře. Znáte jistě, milí poradci, tuto reakci. Nepřátelství, nevraživost, lhostejnost v tom lepším případě. A proč tomu asi tak je. V této oblasti finančních služeb se žel našlo příliš mnoho "bouchačů", kteří bez ohledu na zájmy a potřeby klienta, bez ohledu na napáchané škody, jdou za provizí s cílem prodat co nejvíce, a tak napravit pověst tohoto odvětví bude ještě nějaký čas trvat.
Nicméně nepřispíváte k této pověsti i vy sami? Opravdu všichni dokážete takovou základní věc, jako je například vysvětlit klientovi rozdíl mezi časovou a novou hodnotou? Opravdu mu dokážete vysvětlit rozdíly mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti? Ne každý klient ví, že jsou to rozdílné věci. A co takové pojištění odpovědnosti? Druhá část publikace pojednává o všech aspektech v oblasti pojišťění, o jeho jednotlivých sektorech, typech pojištění. Velmi užitečná je pro poradce i z jiného důvodu - a to, že vyjmenovává snad všechny aktuální legislativní náležitosti a pojmy potřebné pro pohyb v této oblasti finančního sektoru. Dnes již méně zajímavými oblastmi (pro poradce) jsou stavební spoření a penzijní připojištění. Přitom jde ovšem o nástroje k možnému zajištění budoucích potřeb v oblasti bydlení či zajištění na stáří - alespoň částečně.
INVESTICE, INVESTICE, INVESTICEK představení další oblasti publikace si pomohu parafrází na dnes již snad nesmrtelnou větu. Co si představujete pod takovým pojmem investování? Každý si představí několik možností. Investovat můžeme opravdu různě, sektorů máme na výběr, nemovitostmi počínaje, přes akcie a další instrumenty - zjednodušeně řečeno, co člověk, to názor. Publikace se snaží osvětlit oblast podílových fondů, indexových certifikátů, ETF a dalších investičních nástrojů dostupných pro retailovou klientelu. Osvětluje základní principy a užitečné informace i souvislosti výše popsaných nástrojů.
Publikace se rovněž dotýká i vlastní práce finančních poradců. Jsou zde popisovány nešvary, kterým by bylo vhodné se vyhnout. Ale zároveň i náměty, jak se proklestit často protichůdnými informacemi od různých subjektů či tipy pro klienty. Tato část rovněž obsahuje varování před neférovými poradci a měla by napomoci začínajícím finančním poradcům vyvarovat se neseriózních postupů, které mohou pramenit pouze z neznalosti, nikoli ze špatného úmyslu.
Snad každý by měl najít v nově editované publikaci informace, které bude v životě potřebovat. Nikdo z nás neví úplně vše, proč tedy nemít po ruce příručku, kde jsou všechny základní věci shrnuty pohromadě?

Kniha stojí 900 Kč včetně CD.
Knihu lze objednat přes www.spravnavolba.com nebo mailem na info@spravnavolba.com.
Knihu vydala společnost GPM invest, s. r. o.Co by měl znát finanční poradce

Diskutovat (0)


Další články k tématu

Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20110701917

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více