Garanční systém finančního trhu ukončí výplatu náhrad klientů ERB bank


02. 10. 2019  09:35     Tisková zpráva     komentáře (0)

Praha, 30. září 2019 – Do pondělí 21. října 2019 mohou klienti zkrachovalé ERB bank žádat Garanční systém finančního trhu (GSFT) o výplatu finančních prostředků, které měli uložené v ERB bank v době jejího pádu. Ačkoliv GSFT už vyplatil 99,29 procent náhrad vkladů, stále zbývá vyplatit 27,7 milionů korun.

Garanční systém finančního trhu ukončí výplatu náhrad klientů ERB bank
  • Klienti ERB bank mají možnost získat své peníze nejpozději 21. října
  • Nárok na výplatu náhrad vkladů mělo celkem 5 412 klientů
  • Garanční systém může vyplatit ještě více než 27,7 milionů korun

<hr>

Výplata klientů zkrachovalé ERB bank začala před třemi roky. Nyní se výplata náhrad vkladů podle zákona uzavírá. V den zahájení na ni mělo nárok 5 412 klientů ERB bank, kteří měli dohromady pojištěné vklady ve výši 3,53 miliard korun.

„Aktuálně jsme vyplatili téměř všechny náhrady vkladů, a to v celkové výši 3 506,1 mil. Kč. Stále však zbývá vyplatit necelé procento náhrad, které představuje v součtu částku 27,7 milionů korun. Sedm klientů zkrachovalé banky má v tuto chvíli nárok na vyplacení náhrady vkladů přesahujících jeden milion korun. U zbytku klientů jde o výrazně nižší sumy, které si podle našich zkušeností z předchozích let lidé ani nevyzvednou,“ říká výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.  

K vyplacení náhrady vkladu stačí přijít s platným občanským průkazem či pasem na vybranou pobočku České spořitelny (jejich seznam je k dispozici na webu GSFT), jejíž zaměstnanci žadateli peníze vyplatí převodem na jiný účet. Výplata náhrady vkladu v hotovosti je možná na základě předchozího informování se na vybrané pobočce ČS. Další možností je se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci.

Výplata náhrad vkladů klientů ERB bank byla historicky první, kdy muselo být vyplácení dle zákona zahájeno nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy Česká národní banka Garančnímu systému předala oznámení o neschopnosti ERB bank dostát svým závazkům. V minulosti tato lhůta přitom byla dvacetidenní.

„Zkrácení lhůty pro nás z technického hlediska nepředstavovalo žádný problém. Dlouhodobě jsme se na něj připravovali v rámci pravidelných testů my i všechny finanční instituce, které jsou do systému pojištění vkladů zapojeny,“ vysvětluje Renáta Kadlecová. I proto GSFT během prvního měsíce od zahájení výplat bez zádrhelů uspokojil 2 554 lidí, kteří žádali v součtu o 2,95 miliardy korun. Během jednoho roku se pak suma vyplacených náhrad vyšplhala na 3,46 miliard Kč, které si odneslo 3 356 žadatelů.

Garanční systém se při zpracování výplat musel vypořádat také s tím, že mezi klienty ERB bank bylo ve srovnání s předchozími výplatami poměrně vysoké zastoupení zahraničních fyzických nebo právnických osob. Celkem se jednalo o 22 procent klientů, kteří pocházeli ze 48 zemí světa. Nejvíc zahraničních klientů mělo ruské občanství. Tento fakt ale výplatu náhrad vkladů nijak nezkomplikoval.

Další novinkou z pohledu GSFT bylo přijetí i historicky prvních žádostí o výplatu tzv. dočasně vysokého zůstatku. Tato případná zvýšená náhrada pohledávek z vkladů se vztahuje na vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, například z prodeje soukromého nemovitého majetku sloužícího k bydlení, vypořádání společného jmění při rozvodu, inkasa pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, dědictví, výplaty jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, odstupného při propuštění ze zaměstnání, náhrady újmy způsobené trestným činem aj. Zvýšená náhrada se vyplácí ve výši, o kterou vklad převyšuje základní limit 100 000 EUR, nejvýše však do výše odpovídající dodatečným 100 000 EUR pro jednu osobu u jedné banky. To znamená, že celkový limit výplaty se může zvýšit až na 200 000 EUR na jednoho vkladatele u jedné banky. Nárok na vyplacení náhrady za dočasně vysoké zůstatky může klient (fyzická osoba) uplatnit, pokud rozhodný den nastal ve lhůtě 3 měsíců ode dne připsání částky na účet.

„V souvislosti s výplatou náhrad u ERB bank jsme přijali několik takových žádostí. Všechny musely být bohužel zamítnuty, protože žádná z nich nesplňovala zákonné požadavky pro výplatu zvýšené náhrady vkladu. Neúspěšní žadatelé proto svoji pohledávku nad rámec základního limitu pojištění museli vymáhat jako pohledávku za bankou,“ uzavírá Renáta Kadlecová.Garanční systém finančního trhu ukončí výplatu náhrad klientů ERB bank

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

25202176784

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

46


ČÍSLO TÝDNE - 46 právě tolik miliard korun investuje v České republice do rozšíření výroby čipů společnost ONSEMI. Jedná o největší investici v dějinách ČR.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,8120
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,1710
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,7760
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,3805
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9250
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2650
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9854
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více