Pozor, směnárna:
Zbyly vám peníze z dovolené? Nenechte se okrást!


02. 09. 2010  03:08     BP.com     komentáře (2)

Období dovolených pro většinu z nás skončilo, a tak se v mnohých domácnostech řeší otázka: Co s neutracenými valutami? Nejčastěji se nabízí vyměnit peníze ve směnárně. Ale pozor – ne všechny směnárny vám nabídnou uspokojivou službu.

Server BP.com dostal od několika čtenářů „tip“ na směnárnu v centru Prahy, která nabízí neuvěřitelně nevýhodné služby pro spotřebitele. Většinou se transakce týkají cizinců, kteří chtějí měnit cizí měnu na Kč, nebo právě Čechů, jimž zbude hotovost ze zahraniční dovolené. Ale nejde jen o jedinou směnárnu… „Podobné případy se i na nás valí v poslední době stále častěji,“ říká Jan Votočka z právního oddělení Sdružení obrany spotřebitelů.   Ve zmíněné směnárně mají stanoven absurdně vysoký limit na transakce (např. u EURO je to téměř 2900 eur na jednu transakci – tedy přes 70 tisíc Kč), přičemž nadlimitní kurz na výkup eur činí 23,54 Kč a podlimitní, tedy ten, který se týká drtivé většiny spotřebitelů, je pouze 17,16 Kč. Vysoká cena za prodej evropské měny 27,16 Kč je samozřejmostí. Včerejší kurz-střed České národní banky činí 24,734 Kč/eur, marže z jednoho směnárnou koupeného eura je přes 7 Kč. Je tato praxe v rozporu s dobrými mravy?   Podle názoru právníků nikoliv. O výši směnné marže není ve vyhlášce České národní banky, která podnikání směnáren upravuje, ani zmínka. Pokud by se měla směnárna dopouštět nelegálního jednání, musely by být klientovi důležité informace zatajovány. Jedná se především o výši kurzu nebo limitních transakcích. „V případech, které známe, jde většinou o situace, kdy je uveden určitý, poměrně výhodný kurz, a pod ním malými písmeny uvedeno, že platí jen od určitého objemu směnovaných peněz,“ říká Votočka. „V takových případech se dle názoru SOS vystavováním nabídky takovýmto způsobem směnárna dopouští klamavé obchodní praktiky dle zákona o ochraně spotřebitele,“ dodává.   Klient směnárny se proti takovému jednání může bránit, a to například podáním podnětu dozorovým orgánům jako jsou Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce. „Jestliže nebyl spotřebitel řádně informován o podmínkách směny před uzavřením smlouvy, jedná se navíc o nedodržení obligatorní informační povinnosti. V takovém případě, je-li spotřebitel takto uveden v omyl, má následně právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení celé transakce a svých peněz, případně uplatnit reklamaci rozpor s předsmluvními informacemi,“ zdůrazňuje Jan Votočka.   Toto se ale nevztahuje na nevýhodně malou výši kurzu, pokud jsou informace o ní viditelně uvedeny na kurzovním lístku. Pokud se rozhodnete hotovost měnit, vždy se proto ujistěte, že dobře rozumíte údajům na kurzovním lístku a že daný kurz platí i pro vaši transakci.   Desatero pro klienta směnárny dle Magistrátu hl. m. Prahy:
  1. Před směnou si pozorně přečtěte veškeré informace na kurzovním lístku a ceníku poskytovaných služeb.
  2. V případě nejasností o výši kurzu nebo poplatku se informujte na výši konečného obnosu, který transakcí získáte. Směnárna Vám musí tuto informaci poskytnout vhodným způsobem (písemně, na kalkulačce apod.).
  3. Nákup a prodej cizí měny a jim příslušné kurzy je třeba chápat z pohledu směnárny. Za prodejní kurz tak získáte výměnou za českou korunu cizí měnu. Za nákupní kurz získáte výměnou za cizí měnu české koruny.
  4. Směnné kurzy i výše poplatků se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou.
  5. Některé směnárny umožňují před transakcí sjednání individuálního kurzu, některé stanoví dvojí kurzy v závislosti na výši obchodované částky.
  6. Po provedení směny trvejte na vydání dokladu o poskytnutí služby, směnárna je povinna vám jej vydat.
  7. Po obdržení hotovosti si pečlivě zkontrolujte, zda údaje uvedené na dokladu odpovídají informacím poskytnutým směnárnou, tj. zveřejněnému kurzu, ceně poskytované služby, případně dalším podmínkám směny.
  8. Případnou reklamaci uplatněte ihned po provedení transakce ve směnárně. Požádejte o kontakt na odpovědného pracovníka společnosti.
  9. V případě, že transakce proběhla v souladu s informacemi uvedenými na kurzovním lístku a ceníku poskytovaných služeb, není směnárna povinna od transakce odstoupit. Storno transakce není předmětem regulace a Česká národní banka není oprávněna jeho provedení směnárně nařídit.
  10. Pokud směnárna reklamaci neuzná, můžete podat písemnou stížnost České národní bance. Tento postup však nezakládá nárok na její kladné vyřízení, pouze upozorňuje dohledový orgán na vzniklou situaci.
 


Pozor, směnárna: Zbyly vám peníze z dovolené? Nenechte se okrást!

Můžete přijít na hl.nádraží v Praze.
To budete mrkat na drát.Náhodně uvádím příklad,na tabuli kurz 23,60 , ale dostanete méně než 20 Kč,k...
InterChang
O tý směnárně asi vim, je to na Vaclaváku na rohu u Jindrišský... Holí tam turisty mocně....
Diskutovat (2)