První bankovní reality test spořicích účtů - jak funguje internetbanking?


09. 02. 2012  01:39     tz     komentáře (0)

V našem předchozím komentáři jsme přinesli informaci o včasnosti a způsobu připsání úroků u jednotlivých bank. V tomto komentáři se zaměříme opět na jednotlivé banky, tentokrát však z pohledu spíše technického, na úroveň internetové bankovnictví, způsobu přihlašování, přehlednosti apod. Na konci pak uvádíme přehlednou tabulku způsobů vstupu na Internetbanking.

Přehled je sestaven podle abecedy (IB = Internetbanking, HP = Home Page, domovská stránka).

upřesnění u ING a LBBW bank

1.      Air/Bank – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla. Stránky IB jsou přehledné, klient si může přímo vybrat své účty či v případě nutnosti si otevřít poradnu. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit, na stránce se nachází přihlašovací pole. . 2.      AXA BANK – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména, hesla a dále nutnosti vložení data narození a ještě opsání jednorázového kódu z obrazovky (někdy hůře čitelného). Stránky IB jsou přehledné, klient si může přímo vybrat své účty. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení z IB se objeví výzva k uzavření okna s tlačítkem ZAVŘÍT, toto však nefunguje. Po odhlášení se nelze znovu jednoduše na IB přihlásit, je nutno znovu zadat internetovou adresu banky. . 3.      Citibank – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla a dále lze potvrzení zvolit buď kalkulátorem, který je k účtu dodáván nyní již bezplatně, nebo pomocí potvrzovací SMS. Stránky IB jsou přehledné, klient si může přímo vybrat své účty. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit, stránka znovu-přihlášení nabízí. . 4.      ČSOB – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména, hesla a dále nutností vepsat 9 místní alfanumerický kód z SMS. Stránky IB jsou poněkud méně přehledné, k některým údajům je nutno se proklikat. Na stránce je nabídka vypnutí některých dialogů a tím usnadnění užívání stránky, při testu však toto vynechání dialogu nefungovalo. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit, na stránce se nachází přihlašovací pole. . 5.      Equa bank – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla. Stránky IB jsou přehledné, klient si může přímo vybrat své účty. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit, ihned po odhlášení je k dispozici přihlašovací stránka. . 6.      Fio banka –již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla. Stránky IB jsou sofistikovanější, neboť převzaly některé komponenty z brokerské struktury stránek, jsou však v zásadě přehledné, klient si může přímo vybrat své účty. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit, ihned po odhlášení je k dispozici přihlašovací stránka, a také z ní lze přejít na hlavní stránku, což není zcela běžné. . 7.      GEMB - již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla a dále 8 místným číselným kódem z potvrzovací SMS. Stránky IB jsou mírně nepřehledné, nelze na nich nalézt hodnotu odvedené 15% srážkové daně a tedy ani to, zda byla odvedena. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit, ihned po odhlášení je k dispozici přihlašovací stránka, a také z ní lze přejít na hlavní stránku, což není zcela běžné. . 8.      ING Bank – na HP (www.ing.cz) je nutno si nejdříve zvolit záložku Banka a teprve z ní si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména,
4 místného PINu a hesla. Stránky IB jsou přehledné, klient si může přímo vybrat své účty. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit, ihned po odhlášení je k dispozici přihlašovací stránka, a také z ní lze přejít na hlavní stránku, což není zcela běžné. . 9.      KB –již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí certifikátu, který klient obdrží při zakládání účtu a který si musí do svého počítače nahrát (pokud nepoužije mobilní verzi Certifikátu, nemůže se klient z jiného počítače na svůj účet přihlásit), a hesla. Stránky IB jsou mírně nepřehledné, zdají se dosti komplikované. Samotný přehled pohybů na účtu je přehledný a ukazuje i povinný minimální zůstatek (ke dni 17. 01. je stanoven na Kč 500,00), o který je ponížen disponibilní zůstatek. Po odhlášení se objeví obrazovka s doporučením na uzavření okna. Odhlašovací tlačítko je netradičně umístěno vlevo dole. Po odhlášení se z načteného okna nelze na IB přihlásit, je nutno se znovu přihlásit přes internetový prohlížeč. Jedna úsměvná záležitost, IB nabízí možnost pojmenování účtu, nelze však použít diakritiku, takže když si chce klient pojmenovat účet např. slovem spořící, systém mu ukáže a zaregistruje slovo spoic. . 10. LBBW Bank – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je bezkonkurenčně nejsložitější. K přihlášení potřebuje mít klient k ruce platební kartu a autentifikátor. Karta se vloží do autentifikátoru, ten se zprovozní zvolením PINu vložené karty, autentifikátor následně vygeneruje 7 místný kód, který se vloží na přístupovou obrazovku. Pokyny zobrazované na autentifikátoru jsou v angličtině. Stránky IB pak jsou přehledné. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit. . 11. mBank –již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla. Stránky IB jsou přehledné. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit a kliknutím na logo banky se lze vrátit na HP. . 12. Poštovní spořitelna – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla. Po vložení vstupních údajů se nejdříve otevře stránka se zprávami ze spořitelny, nabízející některý z jejich produktů. Pro zobrazení účtů je nutno kliknout na tlačítko Pokračovat. Stránky IB jsou přehledné, klient si může přímo vybrat své účty. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit, ihned po odhlášení je k dispozici přihlašovací stránka s možností přejít na HP kliknutím na webovou adresu spořitelny. . HLASUJTE V ANKETĚ O NEJABSURDNĚJŠÍ BANKOVNÍ POPLATEK . 13. Raiffeisenbank – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku (z rozbalovacího okna je nutno si vybrat správný účet). Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla. Stránky IB jsou přehledné, klient si může přímo vybrat své účty. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit, ihned po odhlášení je k dispozici přihlašovací stránka. . 14. UniCreditBank – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména, hesla a jednorázového kódu z SMS. Po vložení vstupních údajů se nejdříve otevře stránka se zprávami z banky. Pro zobrazení účtů je nutno kliknout na požadovanou záložku (Finance, Platby atp.). Stránky IB jsou méně přehledné, klient si musí zvolit časový úsek, pro který chce vidět přehled o svém účtu. Po odhlášení se obrazovka sama vrátí na HP, což je vcelku unikátní. . 15. Volksbank – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla. Stránky IB jsou přehledné. Rovněž přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit a kliknutím na logo banky se lze vrátit na HP. . 16. Wüstenrot – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku (nutno si vybrat správnou stránku z rozbalovacího menu). Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla. Stránky IB jsou vcelku přehledné, na první stránce se zdá být příliš mnoho údajů. Přehled pohybů na účtu je pak přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit a kliknutím na logo banky se lze vrátit na HP. . 17. ZUNO – již na HP si lze otevřít přihlašovací zabezpečenou stránku. Přihlášení na IB je pomocí uživatelského jména a hesla. Stránky IB jsou přehledné. Přehled pohybů na účtu je zcela přehledný. Po odhlášení se lze znovu jednoduše na IB přihlásit a kliknutím na logo banky se lze vrátit na HP.
.
Banka Uživatelské jméno Heslo SMS Poznámka
         
Air Bank alfa kód alfanumerické NE  
AXA Bank numerický kód alfanumerické NE dále nutno uvést datum narození a opsat jednorázový kód z obrazovky (někdy hůře čitelný)
Citibank alfa kód alfanumerické ANO alternativně lze použít i Osobní klíč ("kalkulátor")
ČSOB numerický kód numerické ANO  
Equa Bank numerický kód alfanumerické NE  
FIO banka alfa kód alfanumerické NE  
GEMB alfa kód alfanumerické ANO  
ING Bank numerický kód alfanumerické NE dále nutno uvést ještě PIN
KB NA alfanumerické NE jako uživatelské jméno se používá nahraný certifikát
LBBW alfanumerický kód numerické NE pro přihlášení je nutno aktivovat autentifikátor, a to vložením platební karty a uvedením jejího PINu
mBank numerický kód alfanumerické NE  
PS numerický kód numerické NE  
RB alfa kód alfanumerické NE  
UCB numerický kód numerické ANO  
Volksbank alfanumerický kód alfanumerické NE  
Wüstenrot numerický kód alfanumerické NE  
ZUNO Bank numerický kód alfanumerické NE  
 


První bankovní reality test spořicích účtů - jak funguje internetbanking?

Diskutovat (0)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor