Životní situace:
Chci podnikat v zemědělství

Instituce pro tuto životní situaci

Živnostenský úřad

Obecní/městský úřad

Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.
Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem, a která, pokud jde o osobu fyzickou,

-         dosáhla věku 18 let;

-         má způsobilost k právním úkonům;

-         je bezúhonná.

-         je odborně způsobilá (získání vzdělání minimálně na stření úrovni některého ze zemědělských oborů) 

Tip: Pokud jste fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodáváte nezpracované rostlinné a živočišné výrobky nepodléháte evidenci zemědělského podnikatele.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců