Změna příjmení dítěte proti vůli otce? Jen těžko


13. 09. 2018  00:12     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Paní Lenka má krásnou šestiletou holčičku z předchozího vztahu. Otec přitom o holčičku nejeví téměř žádný zájem. Výživné platí nepravidelně a nedbale a jeho jedinou aktivitou je, že vezme dcerku na vánoční oběd. Maminka Lenka se před dvěma roky vdala za svého partnera a narodil se jim syn.

Změna příjmení dítěte proti vůli otce? Jen těžko
Rodina funguje perfektně a dcerka Lenky je její nedílnou součástí. Až na jednu výjimku. Dcerka nechápe, proč se musí jmenovat příjmením jinak, než všichni ostatní v rodině.

Lenka, zdravotní sestra, 26 let:

Dobrý den, mám dcerku s přechozího vztahu, které bude letos šest let a chystá se pomalu na nástup do školy. Žije se mnou, mým manželem a synem ve velmi harmonické a bezproblémové rodině. Manžel je jako její táta. Stará se o ní, bere jí na výlety, vše jí platí. Biologický otec dcerky si ji bere jen jednou ročně na Vánoce na oběd a dcerka ho ani pořádně nezná a nechce se jí k němu. Já to chápu. Nově vznikl problém, že dcerka nechápe proč má jiné příjmení než my všichni ostatní, včetně novorozeného bráchy, když jsme jako jedna perfektní rodina. Je jí to líto a často kvůli tomu pláče. Zavolala jsem jejímu otci, jestli by svolil ke změně příjmení naší dcerky a on odmítl. Vůbec mi přitom nebyl schopen sdělit žádný reálný důvod proč to nechce. Jsem z toho celá špatná. Je nějaká možnost jak věc vyřešit, aby měla dcerka stejné příjmení jako my všichni?

Vše navíc umocňuje skutečnost, že dcerka má nastoupit na základní školu a chtěla by už mít příjmení jako celá rodina. Její současné příjmení se jí nelíbí i z estetických důvodů.

Odpověď právníka:

Přeji příjemný den, změna příjmení dítěte je jednou z náležitostí, se kterou spojuje nový občanský zákoník povinnost rodičů se dohodnout. Tedy souhlas obou rodičů. V případě zvláštních okolností je možné ale požádat soud o nahrazení souhlasu druhého rodiče rozhodnutím soudu. Pokud tedy na změně příjmení dcery trváte, pak jiná možnost, než podání žaloby k soudu neexistuje.

Přístupy soudů a jednotlivých soudců se v těchto věcech výrazně mění. Převládá však určitý formalizovaný přístup, kdy soudy velmi často návrhy na změnu příjmení dětí zamítají z důvodu nesouhlasu jednoho z rodičů. Proto případně doporučuji i odvolání proti zamítavému rozsudku soudu prvního stupně.

Úspěch ve věci pak záleží na konkrétních okolnostech případu. Největší komplikací je, že otec se změnou příjmení nesouhlasí. Je tedy nutné posoudit důvody, proč by měl soud nesouhlas otce nahradit a se změnou příjmení dcerky vyslovit souhlas. Důvody ke změně příjmení a nahrazení souhlasu otce bych viděl následující:

  • Dcerka souhlasí a sama iniciuje změnu svého příjmení
  • Velmi dobrý vztah dcerky k manželovi matky a náležitost k celé spokojené rodině
  • Nezájem otce o dcerku a nepravidelné a problematické hrazení výživného

Tyto důvody je třeba zdůraznit a zvýraznit. Doporučuji také obrátit se na OSPOD, byť se jedná o formální postup a vyžádat si stanovisko úřadu, že změna příjmení není z pohledu úřadu, ani dcery problematická a není v rozporu se zájmem dítěte.

Mám ještě jeden typ na závěr. Návrh či žalobu k soudu koncipujte co nejméně formalisticky, ale co nejvíce citově podbarveně a dívejte se na věc jakoby očima svého dítěte. To platí i v případě, kdy vám bude se sepisováním návrhu pomáhat advokát. Bohužel formalistický a suchý přístup k psaní dokumentů převažuje. V těchto subjektivních případech je ale nutné soudce oslovit a motivovat ho, aby se s věcí a přáním dítěte či jeho starostmi co nejvíce ztotožnil a pochopil je.

Jak postupovat při změně příjmení dítěte:

  • Vždy je nutné nejprve oslovit otce, ideálně písemnou formou a požádat ho o souhlas se změnou příjmení dítěte
  • Pokud nebude souhlasit, musí o věci rozhodnout soud, tedy je nutné podat žalobu – návrh na nahrazení souhlasu otce se změnou příjmení dítěte
  • Vhodné je do věci zainteresovat příslušný OSPOD, tedy orgán sociálně právní ochrany dětí
  • V některých případech je možné podpořit návrh posudkem dětského psychologa, který potvrdí, že dítě je odlišným příjmením, než nese rodina, stresováno a poškozováno a těžce tento rozdíl nese.


Změna příjmení dítěte proti vůli otce? Jen těžko

Diskutovat (0)