3. díl:
Jak má Filip bezpečně používat internetové bankovnictví


05. 11. 2019  00:32     ČSOB     komentáře (0)

POZNÁVÁME BANKOVNÍ SLUŽBY S FILIPEM: Bezpečné používání internetového bankovnictví je základem finanční gramotnosti. Dále se také dozvíte jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou

3. díl: Jak má Filip bezpečně používat internetové bankovnictví
Kreditní vs. Debetní karta

Zatím stále nejrozšířenější metodou platby jsou platební karty. Existují dvě základní verze – kreditní a debetní. Pokud platíte debetní kartou, používáte vlastní peníze, které se vám později odečtou z bankovního účtu. Pokud se rozhodnete použít kreditní kartu, pak platíte vypůjčenými penězi, které budete muset dříve nebo později vrátit. Kreditní karty většinou nabízejí nějaké bezúročné období (cca 30 dnů). To je doba, po kterou můžete používat vypůjčené peníze, aniž byste museli zaplatit úroky. Pokud tedy v bezúročném období zvládnete vypůjčené peníze na kartu vrátit, neplatíte nic navíc. Proto se kreditní karty využívají zejména na pokrytí finančních potřeb na kratší dobu, pokud máte pravidelný příjem či víte, že vám v brzké době přijdou peníze na účet. Naopak velmi se nedoporučuje vybírat pomocí kreditní karty hotovost z bankomatu, protože tato služba bývá zpoplatněna vyšší částkou než u karet debetních.

Zásady bezpečného používání internetového bankovnictví:

  • Používejte bezpečný počítač

Pro práci s internetovým bankovnictvím používejte pouze bezpečné a známé domácí nebo pracovní počítače, které máte plně pod kontrolou a můžete ovlivnit jejich bezpečnostní nastavení. Vyhněte se počítačům v internetových kavárnách nebo klubech. Na cestách raději vždy použijte internetové bankovnictví pro chytré telefony.

  • Chraňte své přihlašovací údaje

Přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví (identifikační číslo, PIN, uživatelské jméno a vstupní heslo) si nikam nezaznamenávejte, zvláště ne do mobilního telefonu, počítače, diáře ani na papírky u monitoru nebo v peněžence. Také je nikomu nesdělujte ani nepředávejte prostřednictvím různých sociálních sítí. Údaje zadávejte pouze na bezpečných adresách (označených zámkem). V internetovém prohlížeči nikdy nepovolujte zapamatování hesla. Originál obálky s PIN zničte nebo uschovejte na bezpečném místě.

  • Svá hesla a PIN volte pečlivě.

Nepoužívejte jednoduchá a snadno odvoditelná hesla a PIN. Vyhněte se datům narození, částem telefonního čísla, po sobě jdoucím číslicím a písmenům apod. PIN i heslo jednou za čas změňte. Používejte různá hesla/PIN k různým službám, např. jiné heslo k e-mailové schránce než k internetovému bankovnictví.

  • Chraňte svůj mobilní telefon

Svůj mobilní telefon nenechávejte bez dozoru a ani ho nepůjčujte jiným osobám. Představuje důležitý prvek zabezpečení vašich plateb.

  • Přihlašujte se pomocí SMS klíče nebo smart klíče

Svůj přístup do internetového bankovnictví můžete ještě lépe zabezpečit pomocí SMS klíče nebo smart klíče. Zvažte tuto možnost přihlašování, pokud jí ještě nevyužíváte. Pro nastavení se obraťte na nejbližší pobočku své banky.

  • Přihlašujte se pouze na stránkách internetového bankovnictví

V každé chvíli, kdy pracujete s internetovým bankovnictvím nebo se do něj přihlašujete, musí být v adresním řádku vašeho prohlížeče zabezpečená adresa (která má vedle sebe ikonu zámku). Po kliknutí na ikonu se zobrazí certifikát potvrzující platnost a ověřující identitu stránky. V moderních internetových prohlížečích se kontrola provádí automaticky (řádek s adresou stránky zezelená).

  • Neotevírejte nedůvěryhodné e-maily a neznámé soubory z internetu

E-maily od neznámých odesilatelů nebo s podezřelým předmětem či obsahem ihned mažte. V žádném případě neklikejte na přílohy či odkazy. Nenechte se zmást ani e-maily doprovázenými exekucí, fakturou od neznámé společnosti či avízem o balíku na poště, který jste si neobjednali. Nikdy nereagujte na e-mail, který po vás požaduje sdělení vašich osobních údajů, hesla nebo PIN. Banky od vás údaje touto formou nikdy požadovat nebudou. Navštěvujte na internetu pouze známé a důvěryhodné stránky. Vyvarujte se stahování neznámých souborů z internetu, a to zejména s příponou EXE.

  • Zvyšte bezpečnost svého účtu pomocí informačních SMS nebo e-mailů

Ve svém internetovém bankovnictví si nastavte službu zasílání zpráv o veškerých operacích na vašem účtu nebo s vaší platební kartou. Budete tak upozorněni na všechny zadané platby a včas se dozvíte, kdyby přece jen došlo ke zneužití.

  • Čtěte komunikaci s bankou

Při komunikaci s bankou důkladně čtěte zasílané informace. Pokud se přihlašujete nebo potvrzujete transakce prostřednictvím SMS klíče nebo smart klíče, přečtěte si vždy celou zprávu. Vyhledejte v ní popis transakce (např. při zadávání plateb typ transakce, číslo účtu příjemce a částku) a zkontrolujte i číslo transakce. Pokud se všechny informace na telefonu i na počítači shodují, můžete transakci potvrdit.

  • Chraňte svůj privátní klíč na čipové kartě

Používáte-li čipovou kartu, mějte na paměti, že elektronický podpis nahrazuje váš vlastnoruční podpis. Proto jej chraňte před zneužitím třetími osobami. Neponechávejte svou čipovou kartu bez dozoru a nikomu nesdělujte její PIN ani si ho nikam nezaznamenávejte. Pokud kartu momentálně nepoužíváte, vyjměte ji ze čtečky a po ukončení práce ji uložte na bezpečné místo.

 

 3. díl: Jak má Filip bezpečně používat internetové bankovnictví

Diskutovat (0)