Bankovní poplatky - I. čtvrtletí 2011


21. 04. 2011  05:58     Patrik Nacher     komentáře (0)

Aktuální I. čtvrtletí bylo proti předchozímu kvartálu v oblasti poplatků plné změn, což se od začátku roku v zásadě očekává. Banky byly v prvních měsících nového roku velmi aktivní. A nešlo jen o změny samotných poplatků, byť výrazné (GE Money, UniCredit, ČSOB, PS apod.), ale i o změnu filosofie a konstrukce bankovních poplatků (KB) či o zásadní přeměnu podoby sazebníku (GE Money a UniCredit).

Kompletní hodnocení najdete na stránkách: https://www.vstricnabanka.cz/  

Citibank (4, 5.5, 7.5, 4) = 5,25

Banka s vyššími bankovními poplatky zaměřená na majetnější klienty. Oficiálně nabízí jen jeden druh balíčkového účtu Citikonto. Při splnění průměrného zůstatku přes 0,5 mil. Kč se neplatí poplatek za vedení účtu. Na tomto základnímu popisu se nic nezměnilo. Jedna z mála bank, kde v aktuálním čtvrtletí nedošlo ke změnám, takže hodnocení neměníme. Sazebník banka mění od 1.4.2011, takže jej rozebereme v následujícím čtvrtletí. Sazebník zůstává i nadále přehledný vzhledem k nabídce jednoho druhu účtu. V jednom dokumentu je tak na první pohled zřejmé, za co všechno se platí a co je součástí nabízeného balíčku. Z kalkulátoru poplatků i z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že nedošlo k žádným změnám oproti IV. čtvrtletí.  

Česká spořitelna (5.5, 7, 5, 4) = 5,38

Banka typicky zaměřená na retailového klienta s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. K žádné významné změně v tomto čtvrtletí nedošlo, a proto hodnocení neměníme. ČS jako jediná z velké trojky neprovedla v aktuálním čtvrtletí žádné výrazné poplatkové změny, které by ovlivnily změnu hodnocení banky. Zaznamenali jsme tak například nabídku mimořádné splátky u hypotéky bez poplatků a to do konce února. To samé platí i o změně sazebníku. Ten byl výrazně upraven při příležitosti poplatkových změn (od 1.9.2010), takže ve 1. čtvrtletí zůstává hodnocení totožné. Sazebník je snadno dohledatelný na webu ČS – přes roll menu je součástí základní lišty homepage ČS. Jinak příliš přehledný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami proklientsky nepůsobí. Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo a náklady na bankovní služby zůstaly naprosto stejné, jako v předchozím IV. čtvrtletí.  

ČSOB (5.5, 7.5, 7, 6) = 6,5

V aktuálním čtvrtletí nedošlo ke strukturálním změnám v poplatkové politice banky, proto neměníme hodnocení z předchozího čtvrtletí. ČSOB mění sazebník velmi pravidelně. Naposledy před aktuálním čtvrtletí tak učinila k 1.11.2010. Nyní se tak stalo od 1.2.2011. Změny se ovšem tentokrát týkají především poplatkových podmínek u hypotečních úvěrů. Pohyb výše poplatků jde oběma směry, ale najdeme více pozitivních změn. Zlevňují položky, které využijí všichni: snížení poplatku za zpracování hypotečního úvěru z 0,8 % na 0,6 % z požadované částky, snížení krajní výše poplatků - dolní limit klesá z 8000 Kč na 4000 Kč, horní limit o celých 7000 Kč na 18 000 Kč. Na druhé straně je pravda, že řada bank už tento poplatek nemá (ČS, Raiffeisenbank, mBank). ČSOB ovšem 14 dnů poté přišla s Valentýnskou hypotékou, kde až do odvolání odpouští poplatek za zpracování hypotečního úvěru. Snižuje se také cena za zpracování odhadu, ruší se poplatek za nedočerpání dohodnuté výše hypotéky u nových smluv. Banka naopak zdražuje ty položky, které se všech nedotknou nebo nejsou zcela běžné. Ke zdražení dochází u změn smluvních podmínek – např. změna předmětu zajištění dodatkem ke smlouvě bude stát minimálně 4000 Kč, horní hranice uvedena není. Dále zdražuje vyhotovení protokolu o stavu stavby interním odhadcem banky ze současných 1000 Kč na 1200 Kč, změna smluvních podmínek provedená oznámením banky z 200 Kč na 300 Kč či vystavení bankovní informace o klientovi z 500 Kč na 1000 Kč. Zdraží také ostatní úkony z 100 Kč za úkon na nových 300 Kč za úkon. Vzhledem k zaměření celkových změn, zvyšujeme hodnocení o 0,5 bodu. Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení, stejně, jako třeba obchodní podmínky. Hodnocení pro toto čtvrtletí neměníme. Také ČSOB nezaznamenala v různých porovnáních (Q Report Scott & Rose i kalkulátor bankovních poplatků) za I. čtvrtletí významný posun, takže hodnocení z loňského IV. čtvrtletí zůstává stejné.  

Fio banka (9, 8.5, 7.5, 9) = 8,5

Fio banka obhajuje vysoké hodnocení z III. a IV. čtvrtletí 2010. A protože nedošlo k žádným negativním změnám i nadále platí, že vedle mBank je Fio banka nejlevnější bankou na trhu. Naopak je pozitivní, že banka pokračuje v proklientsky zaměřených poplatkových změnách. Navíc poskytuje celou řadu služeb (jako třeba hotovostní operace, podnikatelské účty apod.) a má celkem hustou pobočkou síť, kterou i nadále rozšiřuje. Struktura bankovních poplatků se sice v tomto čtvrtletí nezměnila, ale poplatky za jednotlivé služby ano. Banka se v tomto čtvrtletí soustředila především na dvě poplatková témata – zahraniční platební styk a výběry z bankomatu. A u obou zaznamenáváme poplatkovou redukci. Pokud jde o zahraniční platební styk, tam klienti mohou nově odesílat levněji mezinárodní platby v amerických dolarech, britských librách, polských zlotých, maďarských forintech a v českých korunách a to paušálně za 250 Kč nebo ekvivalent v cizí měně (platí pro režimy „SHA“ - o náklady se dělí obě strany a „BEN“ – náklady platí příjemce). Při dispozici „OUR“, kdy klient hradí všechny náklady, je tento poplatek 500 Kč. Dále dochází ke sjednocení poplatků účtovaných za veškeré příchozí platby v EUR bez ohledu na zúčtovací systém, jehož prostřednictvím byly doručeny, a to na 25 Kč (respektive 1 €). Výjimkou jsou platby ze Slovenska při využití clearingu NBS, které jsou zdarma. Druhou výraznou poplatkovou změnou bylo zavedení deseti výběrů ze sítě bankomatů Pharro (v ČR jich je 60) měsíčně zdarma. Ostatní podmínky výběrů z bankomatu zůstaly beze změn (výběr z bankomatu ČSOB za 6 Kč, z ostatních bankomatů za 30 Kč). Kvůli těmto pozitivním změnám zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu. Sazebník banky patří i nadále k těm přehlednějším, kdy všechno najdete v jednom dokumentu, který je přitom jen na pěti stranách. Pro někoho může působit rušivě oceňování poplatků i v jiných měnách než jenom v korunách. V sazebníku také najdeme na relativně malém prostoru množství hvězdiček a pomocných vysvětlení. Fio se ve všech průzkumech umísťuje i v  I. čtvrtletí se svým běžným účtem na druhém místě, hned za mKontem. To je patrné zejména v Klientském indexu Kalkulátoru bankovních poplatků. Navíc u klientů, kteří poptávají také hotovostní operace, posunuje se Fio banka pravidelně na místo první. V Q Reportu Scott & Rose došlo u standardního klienta ke snížení nákladů mezi daty 31.12. z 723 Kč na 507 Kč (k 31.3.) ročně. To zřejmě souvisí s novinkou v oblasti výběru z bankomatů.  

GE Money Bank (7, 7.5, 6.5, 7.5) = 7,13

Jedna ze tří nejaktivnějších bank (vedle KB a UniCredit) pokud jde o poplatkové změny v aktuálním I. čtvrtletí. Banka změnila sazebník k 1.1.2011 a pak také pro podnikatele k 1.3.2011. Zároveň k 1.3. zpřehlednila svůj sazebník. U podnikatelských účtů banka od března nabízí novou řadu balíčků a ruší prodej stávajících. Samozřejmě i zde platí, že ti, kteří využívají současný produkt (Genius Business Active), jej mohou využívat i nadále, ale již se toto konto nenabízí novým klientům. Další změny se týkají Konta Genius Gold. Opět tedy došlo k pohybům oběma směry a tak v této části hodnocení neměníme. Jak již bylo řečeno, banka pravidelně mění poplatky u svých účtů. Naposledy se tak stalo k 1.3.2011 u podnikatelských účtů. GE navazuje na změny na konci loňského roku, kdy snížila poplatky za europlatby. Banka například do konta Genius Gold zahrnula služby, které byly doteď zpoplatněny - změna trvalého příkazu nebo inkasa na obchodním místě (dříve 49 Kč), zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního příkazu na obchodním místě - první jednorázový platební příkaz v kalendářním měsíci (45 Kč), druhý a další jednorázový platební příkaz v kalendářním měsíci (10 Kč), odvolání jednorázového platebního příkazu po datu splatnosti (50 Kč), výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí (0,5% + 100 Kč), druhý a další vklad na účet na obchodním místě (6 Kč), vklad hotovosti na bankomatu (6 Kč), složení hotovosti na běžný účet provedený třetí osobou (70 Kč), výběr hotovosti na obchodním místě (60 Kč). Na druhé straně banka i zdražovala - zaslání 2. a další upomínky při neplacení úvěru už bude nově stát 500 Kč (dříve 400 Kč). U konta Genius Business Active dochází po 70. transakci ke zdražování a návratu poplatků, které banka již neměla (byly zdarma v ceně balíčku) - odchozí platba zadaná přes internetové bankovnictví bude stát nově 4 Kč, platba na základě trvalého příkazu či inkasa zadaného přes internetové bankovnictví bude stát 6 Kč či poplatek za příchozí platbu za 5 Kč. Banka také pokračovala ve svých kampaních na hypotéky bez poplatků za zpracování a za odhad ceny nemovitosti. Banka připravila od 1.3. zcela novou podobu sazebníku a do značné míry vyslyšela kritické připomínky k předchozí nepřehledné verzi. Nově konečně najdeme oddělené tabulky stávajících účtů a již nenabízených kont, takže už nebude docházet ke zmatkům. Tabulky jsou přehlednější, barevně jsou od sebe odlišeny jednotlivé kapitoly, jasné jsou piktogramy, co všechno patří nebo nepatří do balíčkového účtu. Vysvětlující písmenka jsou konečně přímo pod patřičnou tabulkou a nikoliv o několik stran níže. Zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu s výhledem dalšího zvýšení v dalším čtvrtletí. V Q Reportu Scott & Rose se postavení banky mírně zlepšilo – u standardního klienta došlo ke snížení ročních poplatků z 2652 Kč na 2606 Kč. Mnohem většího pohybu směrem dolů jsme svědky u aktivního klienta – z 6121 Kč na 5420 Kč (tedy o více než 11%). Pokud se tento trend potvrdí v dalším čtvrtletí, budeme zvyšovat hodnocení v této části.

_______________________________________________________________________________________________

POTŘEBUJETE PROFESIONÁLNÍ PRÁVNÍ POMOC? VŠE LZE VYŘÍDIT SNADNO, RYCHLE A LEVNĚ. VYUŽIJTE SLUŽEB ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. MIROSLAV ZEMAN NA WEBU: WWW.PROFIPRAVNIK.CZ

- Rodinné právo - rozvody, vypořádání, výživné, děti

- Právo nemovitostí - darovací smlouvy, kupní smlouvy, návrhy na vklad, věcná břemena, zástavení práva

- Advokátní úschovy - včetně souvisejícího servisu

- Žaloby, návrhy, komunikace se soudy na klíč

- Rozhodčí řízení

- Obchodní právo - založení společností, změny zápisů, firemní poradenství

______________________________________________________________________________________________  

Komerční banka (6, 6.5, 8.5, 5) =6,5

Jedna z nejaktivnějších bank v novém roce. KB přišla od 1.1.2011 se změnou filozofie zpoplatňování konceptem MojeOdměny, kdy výši bankovních poplatků ovlivní chování klientů. Na tuto zásadní změnu pak banka navázala vytvořením jednoho konta Můj účet, který nahrazuje všechny balíčky (platnost od 1.4., takže se této změně budeme věnovat v dalším čtvrtletí). Jinak koncept MojeOdměny je postaven na principu, kdy každý výběr z bankomatu vlastní banky je zpoplatněn 5 Kč, kterou banka ovšem vrátí klientovi za platbu kartou provedenou u obchodníka. Ani výběry z bankomatu, ani platby u obchodníka nejsou omezeny spodním ani horním limitem. Je tedy na klientovi, kolikrát použije kartu u obchodníka, tolikrát bude mít výběr z bankomatu bez poplatku. Přestalo tak zároveň platit, že k jednotlivým typům účtů je určitý počet výběrů z bankomatu zdarma. Za smysluplnou změnu filozofie zvyšujeme KB v této části hodnocení o 0,5 bodu s výhledem dalšího zvýšení v následujícím čtvrtletí za nový koncept bankovního účtu. V I. čtvrtletí kromě výše zmíněné strukturální změny došlo k několika poplatkovým pohybům. Banka zrušila poplatek za nenahlášený výběr hotovosti a za navýšení limitu povoleného debetu na běžném účtu. Zejména nás potěšilo výrazné snížení poplatku za nadměrný vklad (nejabsurdnější bankovní poplatek) u podnikatelských účtů z minimálně 750 Kč (0,15 % z objemu vkladu) na jednotný poplatek 75 Kč. Banka také snížila roční poplatky za platební karty (včetně zlaté a stříbrné) mimo balíček a to u základní embosované ze 700 Kč na 490 Kč. Pro I. čtvrtletí zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu. Sazebník i nadále patří mezi nejpřehlednější na českém trhu. K žádným změnám v sazebníku v I. čtvrtletí nedošlo. Sazebník se bude výrazně měnit (hlavní tabulka se bude redukovat, takže bude ještě přehlednější) až od 1.4.2011. V Q Reportu Scott & Rose došlo k mírnému poklesu ceny u standardního klienta z 2126 Kč na 2035 Kč.  

mBank (9, 6, 8, 10) = 8,25

Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. V posledních měsících nedošlo k žádným významným strukturálním poplatkovým změnám. I nadále je tak banka z pohledu poplatků nejlevnější bankou u nás. Poslední poplatkové změny pro fyzické osoby jsme zaznamenali k datu 1.8.2010, sazebník pro podnikatelské účty doznal změn od 1.2.2011. Změny se týkaly rozšíření nabídky služeb pro podnikatele o povolené přečerpání na podnikatelském účtu. Banka dále od 15.3.2011 rozšířila okruh služeb o cash back a to bez poplatků. Po dvou čtvrtletích tak vracíme hodnocení zpět o 0,5 bodu. Podoba sazebníku se ani v I. čtvrtletí nezměnila. U sazebníku mBank je třeba opakovaně podtrhnout dvě věci. Zaprvé je sazebník snadno k nalezení hned na homepage. Zadruhé, že banka má na stejném místě lehce dostupné všechny předchozí verze sazebníku i s příslušným datem, od kdy byly platné. Zároveň banka umístila na svůj web přehlednou tabulku s archívem změn a jakého okruhu služeb či produktů se tyto změny a kdy týkaly. Ani Q Report Scott & Rose, ani kalkulátor bankovních poplatků nezaznamenaly významnou změnu. mBank je stále nejlevnější bankou, pokud klient nepotřebuje služby, které tato banka neposkytuje.

 

LBBW Bank (8, 5.5, 5.5, 7.5) = 6,63

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani v I. čtvrtletí 2011 nezměnila. V porovnání s ostatními nebylo až tak moc o bance slyšet. S žádnými převratnými poplatkovými novinkami banka nepřišla. Banka změnila sazebník k 1.1.2011. Nicméně tyto změny byly spíše kosmetické – týkaly se definování poplatku za předčasné splácení úvěru v duchu nového zákona o spotřebitelském úvěru. Další změny banka chystá od 4.4.2011, takže se jim budeme věnovat v následujícím čtvrtletí. Jinak banka se v aktuálním čtvrtletí věnovala zejména nabídce hypoték s výhodnými úrokovými sazbami. Sazebník nedoznal žádných změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice na první pohled zřejmé, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Zejména členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným cenovým změnám. Nadále tak platí, že jak IQ konto zdarma, tak Konto 5 za 50 se v rámci různých srovnání standardního klienta pohybují dlouhodobě na předních místech.

 

Poštovní spořitelna (8, 7.5, 6, 8.5) = 7,5

Jedna z nejaktivnějších bank v roce 2010, která v tomto roce představila zcela nový balíček (Era) a zároveň během roku přišla s celkem razantními poplatkovými změnami. V I. čtvrtletí letošního roku pokračovala v poplatkových změnách (zejména v souvislosti s hypotékami), ale nezaznamenáváme žádné strukturální změny. Změny se tentokrát týkají především poplatkových podmínek u hypotečních úvěrů a věrně kopírují změny u své matky ČSOB. Takže rekapitulujeme - zlevňují položky, které využijí všichni: snížení poplatku za zpracování hypotečního úvěru z 0,8 % na 0,6 % z požadované částky, snížení krajní výše poplatků - dolní limit klesá z 8000 Kč na 4000 Kč, horní limit o celých 7000 Kč na 18 000 Kč. PS také během února přichází s nabídkou odpuštění tohoto poplatku zcela. Snižuje se cena za zpracování odhadu, ruší se poplatek za nedočerpání dohodnuté výše hypotéky u nových smluv. Banka naopak zdražuje ty položky, které se všech nedotknou nebo nejsou zcela běžné. Ke zdražení dochází u změn smluvních podmínek – např. změna předmětu zajištění dodatkem ke smlouvě bude stát minimálně 4000 Kč, horní hranice uvedena není. Dále zdražuje vyhotovení protokolu o stavu stavby interním odhadcem banky ze současných 1000 Kč na 1200 Kč, změna smluvních podmínek provedená oznámením banky z 200 Kč na 300 Kč či vystavení bankovní informace o klientovi z 500 Kč na 1000 Kč. Zdraží také ostatní úkony z 100 Kč/úkon na nových 300 Kč/úkon. Vzhledem k vysokému základu a poplatkové struktuře PS zatím hodnocení ponecháme na stejné výši jako v minulém období, ale v příštím čtvrtletí by mohlo vzrůst, pokud banka bude pokračovat v přívětivých poplatkových změnách. Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Banka ho sice postupně zpřehledňuje, klient už jej může najít v jednom souboru. I přesto je sazebník stále příliš dlouhý a komplikovaný. A stále například platí, že velmi zajímavý Osobní účet zadarmo je až na samotném konci sazebníku mezi kapitolami USD konta a Hotovostní transakce ve finančních centrech v kapitole „T“, kde by ho málokdo hledal. V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným podstatným změnám. Osobní účet Zadarmo a Era se už pravidelně objevují v první desítce nejlevnějších kont.  

Raiffeisenbank (7.5, 7, 7, 7.5) = 7,25

Raiffeisenbank patřila v minulém roce mezi ty aktivnější banky (vedle GE Money a Poštovky). V I. čtvrtletí nového roku k žádným strukturálním poplatkovým změnám nedošlo. Hodnocení ponecháváme beze změn. Nový sazebník platí od 7.7.2010 a od té doby banka k větším změnám nepřistoupila. Změnu sazebníku chystá k 1.4.2011 a bude se týkat vesměs úvěrových nástrojů – kreditních karet, hypoték a spotřebitelských úvěrů. K nim se vrátíme v následujícím čtvrtletí. Banka tak v aktuálním čtvrtletí například zlevnila úvěry pro podnikatele, které nabízí bez poplatku za jejich zpracování. Vzhledem k tomu, že již druhé čtvrtletí po sobě nedochází k výraznějším poplatkovým změnám, snižujeme v této části hodnocení o 0,5 bodu. Sazebník nedoznal žádných grafických změn a patří tak k těm přehlednějším a klienti by se v něm mohli lépe orientovat. Lépe je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. V rámci posledního čtvrtletí se podoba sazebníku nezměnila. Q Report Scott & Rose nezaznamenal žádné změny proti předchozímu čtvrtletí. eKonto (buď Premium nebo Extra) se pravidelně umisťuje na hranici první pětky nejlevnějších bankovních účtů.  

UniCredit Bank (7, 6.5, 7.5, 6.5) = 6,88

Banka, která i v novém roce pokračovala v poplatkových změnách a velmi aktivně. Postupně se mění i struktura balíčkových účtů. Konto Praktik (89 Kč měsíčně) se konečně bude jednotně jmenovat Konto Partners. Konto Pohoda (64 Kč / měsíc) se mění na Expresní konto (50 Kč / měsíc), které banka představila před koncem loňského roku. Při naplnění určitých podmínek, které klient splní během příslušného měsíce (bezhotovostní kreditní obrat 10 000 Kč, průměrný zůstatek běžného účtu větší než 50 000 Kč), jej banka nebude účtovat vůbec. Na druhou stranu Expresní konto omezuje počet bezplatných výběrů z bankomatů UniCredit na dva v měsíci, každý další bude stát 5 Kč. V rámci Konta Pohoda byly zdarma všechny výběry z bankomatů UCB. Hodnocení v této části zvyšujeme o 0,5 bodu. UniCredit Bank změnila výrazně sazebník k 15.3.2011 a to oběma směry. Hodnocení v této části proto zatím měnit nebudeme. Výrazně zdraží například měsíční vedení hypotečního účtu ze současných 150 Kč na 200 Kč měsíčně. Pokud ovšem nemá klient u UniCredit běžný účet, zdraží se mu vedení hypotečního účtu o rovnou stovku na 400 Kč. Zdraží také poplatek za návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí ze současných 1000 Kč na 1500 Kč. Banka také zdražuje hotovostní operace - vklad hotovosti provedený třetí osobou bude dražší o 15 Kč (z nynějších 55 Kč na 70 Kč). Na druhou stranu klienti ušetří na vstupním poplatku za poskytnutí úvěru. Tento poplatek bude nově za 2500 Kč (dosud činil 0,8 % z objemu hypotéky, minimálně 8000 Kč a maximálně 30000 Kč). Změny se dotkly také pojištění platebních karet. Měsíční paušály se zvedly o 5 Kč respektive o 10 Kč. Novinkou je například poplatek za změnu nebo zrušení platebního příkazu před odesláním z banky - dosud bez poplatku, nově 100 Kč. Sazebník byl výrazně změněn a je nyní jednoznačně přehlednější a pro klienty vlídnější. Banka se vydala směrem k vytvoření jedné přehledné tabulky, kde jsou všechny druhy kont (podobně jako u KB). Součástí tabulky je i sloupec, kde klient najde ceny služby mimo nabízené balíčkové účty. Tuto grafickou změnu sazebníku hodnotíme jednoznačně pozitivně a zvyšujeme hodnocení o 0,5 bodu. Na druhé straně je nepříjemné, že změny proti starému sazebníku nejsou nějak zvlášť označené a tak musí klient porovnávat starý a nový sazebník banky zvlášť. V různých průzkumech se UniCredit Bank posouvala postupně nahoru a to především díky Kontu Partners. Uvidíme, jak se bude vyvíjet postavení banky z pohledu Expresního konta. Q Report Scott & Rose zaznamenal v aktuálním čtvrtletí pohyb dolů u standardního klienta a to z ceny 1925 Kč na 1770 Kč za rok. Pokud bude tento pohyb pokračovat, zvýšíme v příštím čtvrtletí hodnocení banky v této části.  

Volksbank CZ (7, 8, 7, 7.5) =7,38

Banka s vlídnou poplatkovou politikou, která v posledním čtvrtletí byla vidět spíše méně. V tomto čtvrtletí ke strukturálním poplatkovým změnám nedošlo, nicméně můžeme se na ně těšit ve II. čtvrtletí, kdy banka oznámila nový koncept Domácí konto, které nahradí všechny dosavadní balíčky a poplatkové tarify. Proto v tomto čtvrtletí hodnocení neměníme. V příštím čtvrtletí ale můžeme očekávat pohyb. Volksbank změnila sazebník k 1.1.2011, nicméně změny se týkaly podmínek předčasného splacení v souladu s novým zákonem o spotřebitelském úvěru (např. u předčasného splacení předhypotečního úvěru pokles sankce z 10% na 1%). Banka jinak pokračovala v nabídce výhodné úrokové sazby u hypoték, u refinancování hypoték a během ledna a února odpustila poplatek za zpracování hypotečního úvěru. Sazebník banky nedoznal žádných změn ani úprav, takže Volksbank i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Sazebník banky je tak postaven na zcela odlišném principu od KB nebo UniCredit, kde je vše v jedné tabulce. Relativní nevýhodou takto děleného sazebníku je, že klient musí mezi jednotlivými službami a produkty překlikávat. Na druhé straně jsou jednotlivé kapitoly (služby) jasně definované a snadno dohledatelné. Z Q Reportu Scott & Rose nevyplývají žádné pohyby mezi IV. čtvrtletím 2010 a I. čtvrtletím 2011, takže hodnocení zůstává nezměněno.


Bankovní poplatky - I. čtvrtletí 2011

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

13619556787

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

192


ČÍSLO TÝDNE 192 právě tolik miliard vykázal státní rozpočet schodek ke konci měsíce dubna. Jedná se o dosud nejvyšší schodek v historii České republiky. Za jeho vznikem stojí jak výrazný pokles příjmů, tak strmé zvýšení výdajů státního rozpočtu.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,6470
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,1070
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6310
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,5115
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3975
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1600
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,2063
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více