Hypotéka, nebo úvěr na bydlení od stavební spořitelny?


23. 10. 2007  13:52     Helena Dušková     komentáře (0)

Další články

S rostoucí bytovou výstavbou a obnovou bytového fondu přibývá lidí, kteří řeší dilema, u které finanční instituce si půjčit peníze na bydlení.

Zkušený finanční poradce potvrdí, že každý úvěrový případ je individuální a při výběru vhodného úvěru je třeba vycházet z potřeb a možností klienta. Svou roli hraje potřebná výše úvěru, účel jeho použití i možnosti a formy zajištění úvěru, dále věk a příjem klienta i další okolnosti jako např. vlastní zdroje klienta.

VÝŠE ÚVĚRU

V současné době již není problém získat překlenovací nebo hypoteční úvěr na úhradu plné pořizovací ceny nemovitosti, a to zvláště u novostaveb.

Stavební spořitelny nabízejí překlenovací úvěry bez akontace, které poskytují současně s uzavřením smlouvy o stavebním spoření.

Takovým úvěrem je např. PARTNER 100 od stavební spořitelny Wüstenrot. Téměř u všech bank pak v nabídce najdeme tzv. 100 % hypotéku, tedy hypoteční úvěr poskytovaný na 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. Pro který typ úvěru se tedy rozhodnout?

Některé banky umožňují splácet hypoteční úvěr až 40 let. Splátka takového úvěru je podstatně nižší než u běžných hypotečních úvěrů s dobou splatnosti do 20 let. Možnost zvolit dlouhou dobu splatnosti úvěru, a tím nízkou měsíční splátku je výhodná především pro mladé lidi.

Další předností hypotéky je volitelná doba fixace úrokové sazby, kde platí, že čím kratší doba, tím nižší úroková sazba a naopak. Protože v okamžiku uplynutí fixace úrokové sazby lze hypotéku bez sankcí částečně či zcela splatit, bude pro klienta i toto hledisko jedním z kritérií ovlivňujícím volbu fixace úrokové sazby.

Z pohledu současné, resp. nedávno minulé úrovně úrokových sazeb je nutné připomenout, že v průběhu splácení hypotečního úvěru se mohou úrokové sazby podstatně zvýšit.

RIZIKO ÚROKOVÝCH SAZEB

Kdo se rozhodne pro stavební spořitelnu, má jistotu úrokových sazeb až do konce splácení úvěru a díky předem stanoveným měsíčním splátkám přesně ví, kolik bude jeho splátka činit ve fázi překlenovacího úvěru a následného úvěru ze stavebního spoření. Podle detailní kalkulace úvěru může plánovat ostatní výdaje. Některé úvěry jsou dokonce propočítány tak, že splátka je po celou dobu konstantní. Výhodou úvěru od stavební spořitelny je navíc skutečnost, že splátka ve fázi překlenovacího úvěru obsahuje spoření. Kromě úroku z úspor jsou tyto vklady navíc zhodnocovány státní podporou ve výši až 3000 korun ročně.

Na rozdíl od hypotéky lze dobu trvání překlenovacího úvěru zkrátit mimořádnými či vyššími splátkami na spoření. Následný úvěr ze stavebního spoření pak lze bez jakýchkoliv sankcí splatit i jednorázově. Úvěr od stavební spořitelny je tedy z tohoto pohledu pro klienta pohodlnější, neboť mu umožňuje vyšší variabilitu splácení.

Zvýšit si úroveň bydlení však pro většinu obyvatel České republiky neznamená bezpodmínečně koupi nebo stavbu nového bytu nebo rodinného domku. Ti, kteří bydlí, mají především zájem o možnost získat peníze na rekonstrukci či modernizaci svého současného bydlení. A zde už jsou v možnostech využití hypotečních úvěrů značně limitováni. Minimální výše hypotéky na bydlení se pohybuje od 200 000 do 300 000 korun. Banky samozřejmě vyžadují zajištění zástavním právem k nemovitosti. Výše překlenovacího úvěru takto omezena není, minimální částka se pohybuje od 20 000 do 50 000 korun. Navíc stavební spořitelny poskytují úvěry do 300 000 korun celkem běžně se zajištěním jen ručitelem, což je pro klienta z hlediska vyřízení úvěru podstatně jednodušší.

ÚČEL POUŽITÍ A ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU
Volbu mezi hypotečním a překlenovacím úvěrem ovlivňuje též účel použití a s ním související možnost zajištění úvěru. Klasickými příklady, kdy je pro klienta, který nevlastní nemovitost, nemožné využít hypoteční úvěr, je financování družstevního bydlení a úhrada nákladů na rekonstrukce a opravy družstevního nebo nájemního bytu. I nižší hypoteční úvěry je nutno vždy zajistit zástavním právem k nemovitosti, překlenovací úvěr od stavební spořitelny je možné zajistit například jen ručiteli. Tím jsou tyto úvěry dostupné i pro klienty, kteří žádnou nemovitost nevlastní.

Na družstevní bydlení dokonce existují i speciální úvěry, např. DRUŽSTEVNÍ BYT od stavební spořitelny Wüstenrot, u které může klient získat bez zajištění nemovitostí až 2 000 000 korun. Na rozdíl od některých hypotečních bank, které pro tyto účely zavedly předhypoteční úvěry, klient stavební spořitelny nemusí do 1 roku převést družstevní byt do osobního vlastnictví.

VEDLEJŠÍ NÁKLADY - VEDENÍ ÚČTU

Jak již bylo zmíněno výše, při výběru vhodného úvěru hrají roli i další podmínky, tím mohou být i vedlejší náklady spojené s úvěrem, které představují především poplatky. Z platných sazebníků bank vyplývá, že za vedení účtu hypotečního úvěru dnes klient běžně zaplatí 150 korun měsíčně. To je za 20 let celkem 36 000 korun. U stavební spořitelny (např. Wüstenrot) zaplatí klient ve fázi překlenovacího úvěru včetně výpisu z účtu 530 korun ročně a v letech, kdy splácí úvěr ze stavebního spoření už jen 280 korun ročně. Za dvacet let tak klient zaplatí jen něco přes 8000 korun.Hypotéka, nebo úvěr na bydlení od stavební spořitelny?

Diskutovat (0)


Další články k tématu

Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20048467210

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více