Životní situace:
Co si představit pod pojmem „mimo obchodní prostory“?

Obchodním prostorem je místo, kde podnikatel trvale nebo obvykle provozuje svou podnikatelskou činnost, ať už se jedná o kamennou prodejnu, stánek na trhu, nebo i prodejní automat.
Zpravidla půjde o provozovnu nahlášenou podnikatelem podle zvláštního zákona. Provozovna musí být zvenčí viditelně označena údajem o podnikateli a provozní době.

Pokud ovšem uzavřete smlouvu s podnikatelem doma poté, co u vás zazvonil, nebo v rámci předváděcí akce pořádané v restauraci, jedná se o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory. Totéž platí, i když vás podnikatel osloví na ulici a hned na to podepíšete smlouvu, jedno jestli ještě venku nebo už v jeho provozovně.

Kde je to upraveno: § 1828 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 17 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; § 20 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Témata k této situaci:

Občanský zákoník

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců