Klientský index – III. čtvrtletí 2015 Průměrné bankovní poplatky 186 Kč měsíčně


13. 10. 2015  00:07     Redakce BP     komentáře (0)

Od roku 2013 došlo ke změně při výpočtu Klientského indexu. Nově jej vyčíslujeme čtvrtletně. K tomuto kroku došlo z důvodu, aby se do hodnocení účtů s nejnižšími náklady dostalo co nejvíce typů účtů z důvodu vypovídací hodnoty dat. Přesto dostatečná vypovídací hodnota stále nemůže být dosažena u všech účtů na trhu.

Klientský index – III. čtvrtletí 2015 Průměrné bankovní poplatky 186 Kč měsíčně
Kalkulátor bankovních poplatků s Klientským indexem se liší od ostatních kalkulátorů vyskytujících se na trhu (např. www.finparada.cz) apod. Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů. Kalkulátor tak odráží přesné náklady, které klienti ve skutečnosti platí svým bankám. Jedná se o přesné monitorování položek sazebníku: hlavně kolikrát klienti využívají dané služby a jakou částkou jsou zpoplatněny. Z tohoto důvodu, pokud se jedná o aktivního klienta, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100 Kč měsíčně.

Alternativní pohled na poplatky poskytuje Bankovní index, který analyzuje nejvhodnější bankovní účty pro 4 základní skupiny klientů. Pro získání individualizovaného přehledu o trhu je ovšem nejlepší použít Kalkulátor bankovních poplatků.

Hodnota Klientského indexu se ve třetím čtvrtletí 2015 zvýšila o 6 korun na 186 Kč. Rozdíl je v mezích statistické chyby.

V minulém čtvrtletí došlo ke snížení hodnoty Klientského indexu o 4 Kč. A nyní jeho hodnota vzrostla, ale již o 6 Kč. Klientský index tak překonal svoje maximum z prvního čtvrtletí 2015 a dosáhl hodnoty 186 Kč.

Toto zvýšení bylo způsobeno především zvýšeným počtem výběrů z bankomatů u cizích bank v ČR nebo výběry v zahraničí. Dalším důvodem je narůstající počet respondentů Kalkulátoru bankovních poplatků z velkých bank (především Komerční banky, ČSOB, GE MoneyBank a Raiffeisenbank), kteří platí za vedení bankovního účtu více, než jsou průměrné měsíční náklady. Dalším důvodem mohou být změny v sazebnících bank, i když třetí čtvrtletí 2015 jich nepřineslo tolik, co předcházející. Sberbank například zdražila odchozí platbu přes papírový příkaz na 75 Kč (dříve v rámci banky 25 Kč a mimo banku 50 Kč). ČSOB mimo jiných změn zvýšila poplatek za výběr peněz na pobočce z 60 Kč na 70 Kč.

Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: II. čtvrtletí 2013 - III. čtvrtletí 2015

  klientský index1

Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

 

V tabulce č. 1 lze nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR.

      Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za III. čtvrtletí 2015

ÚČET

Průměrné náklady v Kč

Equa bank Běžný (aktivní klient)

8

Air Bank Malý tarif

16

Fio Běžný účet

30

mBank mKonto

32

ERA Online účet

78

Air Bank Velký tarif

100

Sberbank Fér konto Varianta Start

121

Komerční banka Můj účet s odměnou 50 %

139

Raiffeisen bank eKonto KOMPLET (splnění obratu)

139

ČSOB Aktivní konto

143

ERA Osobní účet

145

      Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

 Pořadí „nízkonákladových“ účtů do 150 Kč/měsíc se ani v tomto čtvrtletí příliš nezměnilo. První místo úspěšně obhájila Equa bank s Běžným účtem, kde aktivní klient zaplatí pouze 8 Kč. O jednu pozici si polepšila Air Bank s Malým tarifem při průměrných nákladech 16 Kč / měsíc. Také Fio s Běžným účtem si o jednu příčku polepšilo (30 Kč / měsíc) a dostala se tak před mBank, kde klienti průměrně zaplatí 32 Kč / měsíc. A pětici nejvýhodnějších účtů uzavírá ERA Online účet s 78 Kč / měsíc. Klienti Air Banky zaplatí u Velkého tarifu 100 Kč / měsíc, jedná o jeden z mála účtů, kdy čtvrtletně nedochází k významným změnám. U Sberbanky u Fér konta zaplatí klienti průměrně 121 Kč / měsíc. O 18 Kč více v tomto čtvrtletí zaplatili klienti Komerční banky s Můj účet, kde průměrně zaplatili 139 Kč / měsíc. Shodně zaplatili klienti Raiffeisenbank, kteří mají eKonto. A o 4 Kč více zaplatí klienti ČSOB s Aktivním kontem. Bohužel u nového účtu Plus nebylo dostatek validních dat pro hodnocení. Hodnocení uzavírá Era s Osobním účtem.

Bankovní účty ostatních bank se nevešly do hranice 150 Kč nebo nebylo dostatek respondentů, aby šlo vyhodnotit validní data (např. ZUNO, UniCredit Bank, Citibank, GE Money Bank a další).

Většině poskytovaných účtů těchto bank se ani tento měsíc nepodařilo dostat pod 150 Kč hranici. Tento aspekt může být způsoben vlivem špatně zvoleného druhu konta u dané banky nebo se jedná o velmi aktivní klienty, kteří provádí více měsíčních operací, než jsou zdarma v rámci balíčku dané banky a chtějí optimalizovat svoje náklady a na Kalkulátoru hledají vhodnější účty.

Další trend na bankovním trhu je vidět především u větších bank, kdy vybízejí své klienty mít na účtech minimální zůstatky nebo měsíční obraty. Nově například i Plus konto od ČSOB. Při splnění těchto podmínek vychází vedení účtu relativně levně.

Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/klientsky-index---metodika-12507.html

 

Ing. Ivan Soukal, Ph.D.

Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.Klientský index – III. čtvrtletí 2015 Průměrné bankovní poplatky 186 Kč měsíčně

Diskutovat (0)