Matky tuzemských bank – podíl poplatků na výnosech je ještě vyšší než v České republice


07. 07. 2011  03:29     ar     komentáře (0)

Na poplatkové praktiky tuzemských bank se kontinuálně snáší ostrá vlna kritiky. Banky často argumentují tím, že podíl poplatkových výnosů v ČR není nijak vysoký a že v zahraničí je zátěž klientů podobná, nebo ještě vyšší. Je to skutečně tak? Rozhodli jsme se tento fakt ověřit a provedli analýzu výnosových ukazatelů bank v České republice, jejich zahraničních matek a celých finančních skupin. V prvním díle se podíváme na dvě hlavní banky z české bankovní čtyřky, Českou spořitelnu a ČSOB.

Česká spořitelna

Česká spořitelna má v ČR nejvíce klientů, proto na poplatkových výnosech každoročně vybírá největší objem prostředků. Pokud podělíme objem čistých poplatkových výnosů objemem čistých úrokových výnosů, vyjde nám zhruba 40procentní podíl, což je poměrně vysoké číslo. V rakouské Erste Bank je však tento ukazatel ještě vyšší (výsledný poměr 54 %), to znamená, že poplatky jsou v poměru k úrokovým výnosům ještě důležitějším nástrojem k tvorbě zisku než v České republice a tvoří více jak polovinu vzhledem k úrokovým výnosům. Za celou finanční skupinu Erste Group se, vlivem zemí s nižším poplatkovým břemenem, poměr snižuje pod úroveň České spořitelny (36 %).

Přehled čistých úrokových výnosů, čistých výnosů z poplatků a provizí a jejich vzájemného poměru naleznete v následující tabulce.

Tabulka: Česká spořitelna, Erste Bank a Erste Group

  Erste Rakousko (mil. Eur) Česká spořitena (mld. Kč) Skupina Erste (mil. Eur)
Čisté úrokové výnosy 644,3 30,263 5412,5
Čisté poplatky 345,2 12,167 1936

Poměr čisté poplatkové výnosy vs. čisté úrokové výnosy

54% 40% 36%

Zdroj: Konsolidované údaje s finančních výkazů bank. Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

Československá obchodní banka

ČSOB jako jediná banka z velké bankovní čtyřky v minulém roce meziročně nezvýšila čisté poplatkové výnosy, a nižším podílem poplatkových výnosů se profiluje i agregátně. Čisté poplatkové výnosy tvoří v porovnání s čistými úrokovými výnosy 22 procent, tedy téměř polovinu toho co u konkurenční České spořitelny. Mateřskou bankou ČSOB je belgická KBC. V rámci belgického bankovního trhu má tato banka taktéž vyšší relativní poplatkovou zátěž než v České republice (31 % vzhledem k čistým úrokovým výnosům). Skupina KBC Group je mohutný celek majetkově propojených společností, o čemž svědčí vyšší výnosové ukazatele než v případě Erste Group. Ovšem podobně jako v případě Erste, i ve finanční skupině KBC je relativní podíl poplatků na úrokových výnosech nižší než v České republice, když tvoří jen 18 %.

Veškerá relevantní data naleznete v následující tabulce.

Tabulka: ČSOB, KBC Belgie a KBC Group

  KBC Belgie (mil. Eur) ČSOB (mld. Kč) Skupina KBC (mil. Eur)
Čisté úrokové výnosy 2496 24,758 6245
Čisté poplatky 770 5,44 1132

Poměr čisté poplatkové výnosy vs. čisté úrokové výnosy

31% 22% 18%

Zdroj: Konsolidované údaje s finančních výkazů bank. Zpracování: www.bankovnipoplatky.comMatky tuzemských bank – podíl poplatků na výnosech je ještě vyšší než v České republice

Diskutovat (0)