Podnikatelé! Víte, proč si platíte podnikatelský účet?


21. 03. 2013  11:55     BP.com     komentáře (2)

Máte v bance otevřený podnikatelský účet? Myslíte si, že je to nutnost? Možná vás vyvedeme z omylu. A v takovém případě jeho zrušením můžete ušetřit až několik tisíc Kč ročně.

Podnikatelé! Víte, proč si platíte podnikatelský účet?
Účty určené segmentu podnikatelů nabízí téměř každá banka. Většina námi oslovených podnikatelů bere jejich zřízení a vedení jako naprosto automatickou věc. V mnoha případech si dokonce myslí, že jinou možnost nemají, a jednají podle hesla „podnikatel musí mít účet pro podnikatele“. Bankám toto jednání samozřejmě vyhovuje, mají o zákazníky, a tudíž výnosy, postaráno – za správu podnikatelských kont si totiž účtují vyšší poplatky než u účtů pro fyzické osoby a odlišné je také úročení depozit.

Věc má ale háček. Daňové zákony neukládají povinnost zřídit pro podnikání speciální účet. Odpověď z finančního úřadu na dotaz redakce www.bankovnipoplatky.com říká, že „zákonem 337/1992 Sb., § 33, odst. 6, je daná pouze povinnost nahlásit čísla účtů u bank a spořitelen, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti. Finanční úřad tedy neurčuje, jaký účet si má daňový subjekt zřídit.“ Vzhledem k rozdílným poplatkům za vedení jednotlivých účtů si právě toto určují banky a spořitelny. Jediná explicitní podmínka, jež musí být podle zákona splněna, je tato: není možné, aby byl jeden účet nahlášen jako účet právnické osoby i jako účet fyzické osoby. V tom případě finanční úřad ověřuje u peněžního ústavu, kdo je zřizovatelem účtu, a u této osoby je účet zaveden do evidence finančního úřadu.

Banky však často po svých klientech z řad podnikatelů smluvně vyžadují, aby používali výhradně podnikatelské účty, protože je to pro ně výhodnější. Jak jsme již v přechozím článku na toto téma uvedli, pro klienta to však znamená omezenou volbu produktu. „Naši klienti se smluvně zavazují používat k podnikání podnikatelské účty, v našich všeobecných obchodních podmínkách uvádíme, že účty pro soukromé osoby jako "Osobní a Sporožirový účet" nejsou určeny pro podnikání,“ řekl před časem serveru bankovnipoplatky.com Jan Holinka z tiskového oddělení České spořitelny. Stejnou odpověď jsme tehdy dostali z Citibank: "Obchodní podmínky Citibank vylučují využití účtu pro fyzické osoby na podnikatelskéúčely, tj. vedení podnikatelského účtu na jméno fyzické osoby. Jak pro fyzické osoby podnikatele, tak i pro právnické osoby má Citibank speciální produkty." Totožné odpovědi jsme dostali od několika dalších bank. Ale ne všech!

Věc je jednoduchá: Jak bylo řečeno, produkty "podnikatelský účet" jsou zpravidla cenově méně výhodné než produkty pro fyzické osoby, a ne vždy přináší klientům odpovídající přidanou hodnotu – platí to zejména pro drobné podnikatele. „Jako OSVČ většinu peněz ihned otočím nebo spotřebuji, proto podnikatelský účet využiju několikrát v roce,“ říká Martin Dvořák, který se živí prodejem ovoce a zeleniny. Pro něho je vedení speciálního podnikatelského účtu naprosto zbytečným nákladem a zcela by mu postačoval běžný účet. Banky si však v praxi dodržování obchodních podmínek většinou důsledně hlídají: „Pokud je jakákoli služba používána v rozporu s dohodnutým a oboustranně uzavřeným smluvním ujednáním, v tomto případě mluvíme o užití soukromého účtu k podnikání, jedná se o porušení smluvních podmínek s bankou. Takovéto porušení chápeme jako důvod k ukončení smluvního vztahu a tento účet může být jednostranně ukončen výpovědí,“ znělo ve stanovisku České spořitelny.

Banky při argumentaci (obhajobě) pro podnikatelské účty většinou tvrdí, že je to výhodné a žádoucí pro samotné podnikatele. „Například pokud má podnikatel oddělené finance pro účetnictví, má okamžitý přehled o výnosech a nákladech. Jen náklady za vedení a transakce z podnikatelského účtu lze zahrnout do nákladů podnikání. Pokud podnikatel nevlastní podnikatelský účet, je pro něho velmi složité získat podnikatelský úvěr. Podnikatel může jednoduše doložit platby kartou a zařadit je do účetnictví. Osobní a podnikatelský účet navíc zdaníme jinou sazbou, takže podnikatel má povinnost tento rozdíl ve svém daňovém přiznání dodaňovat. Finanční úřad u všech plateb na soukromém účtu vyžaduje prokázání, zda platby souvisejí s podnikatelskou činností či nikoliv.“

Jenže - ne vždy je to tak složité. Existují podnikatelé, kteří by výše popsané papírování jednoduše zvládli, stejně tak ti, kteří by mohli u vhodně zvolených bank využívat výhody levných běžných účtů a zároveň dalších služeb na míru šitých pro podnikatelský sektor.

Co říci závěrem? Podnikatelé, zapřemýšlejte, u kterého ústavu si své prostředky uložíte. Je zbytečné platit stovky korun měsíčně za vedení tak zvaného speciálního účtu, který můžete mít jinde zdarma.Podnikatelé! Víte, proč si platíte podnikatelský účet?

Diskutovat (2)