Příprava krácení daně bude opět trestná. Podnikatelé by měli zpozornět


02. 06. 2016  00:12     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu trestního zákoníku, která zavádí opět do právního řádu trestnost přípravy krácení daně jako trestného činu. Měli by zpozornět podnikatelé v rámci optimalizací daně, aby se nedostali za hranu. ČTĚTE DÁLE!

Příprava krácení daně bude opět trestná. Podnikatelé by měli zpozornět
Trestnost přípravy trestného činu krácení daně platila do roku 2009. V tomto roce byla příprava krácení daně jako trestný čin z trestních zákonů vyňata. Nyní se opět vrací po několika letech. Právě v těchto letech docházelo k poměrně masivním daňovým únikům v hodnotách desítek miliard korun.

Trestnost přípravy krácení daní se vrací po sedmi letech

Trestný tak byl pouze dokonaný trestný čin. Jinak řečeno, aby mohl být pachatel stíhán, musel už krácení daně provést a spáchat tím trestný čin. To vedlo v mnoha případech k tomu, že pachatelé stihli výnosy z trestné činnosti zakrýt či uschovat, nebo tyto prostředky legalizovat. V případě trestného stíhání už pak finanční prostředky v řádech stamilionů korun již nebyly k dispozici a odsouzení případných pachatelů nevedlo k náhradě škody, která byla daňovými úniky státu způsobena. U daňových trestných činů je přitom právě náhrada škody hlavním cílem státu, nikoliv samotné potrestání pachatele. Potrestání pachatele už má spíše ten význam symbolický. Ukázat veřejnosti, že stát takovéto nebezpečné jednání nebude tolerovat a bude ho stíhat a trestat.

Stačí vůle a úmysl krátit v budoucnu daně

Nyní už budou moci orgány činné v trestním řízení zasahovat už ve fázi přípravy trestného činu krácení daně. Postačí tedy, když policie díky odposlechům zjistí, že se podnikatelé domlouvají na krácení daně a toto krácení připravují. Například si budou opatřovat falšované či účelové doklady, začnou si vystavovat fiktivní faktury apod. V této fázi přitom ještě nedochází ke konkrétnímu a reálnému krácení daně, ale úmysl pachatelů vede ke způsobení tohoto následku. Policie už tak bude moci zasahovat hned na začátku vzniku či vznikání trestného činu a nebude muset čekat na to, až bude trestný čin skutečně dokonán a státu vznikne reálná škoda.

Zavedení trestnosti přípravy může pachatelům výrazně pomoci

Tento přístup může vést i k ochraně samotných pachatelů. Ač se to zdá paradoxní, zavedení trestnosti přípravy trestného činu může pachatelům pomoci. Pokud totiž orgány zasáhnou už v době přípravy trestného činu, kdy ještě státu žádná škoda nevznikla, budou mít pachatelé výrazně výhodnější pozici, než kdyby je policie nechala trestný čin dokonat. Obecně u trestných činů ve fázi přípravy dostávají pachatelé nižší tresty, než je tomu u trestných činů dokonaných. Místo nepodmíněných dlouholetých trestů odnětí svobody, tak mohou tito pachatelé vyváznout s delšími podmínkami, nebo tresty na samotné spodní hranici trestní sazby.

Dávat pozor však nově musí podnikatelé, kteří se dostávají v rámci optimalizace daní na určitou hraniční zónu mezi ještě dovolenou optimalizací a nedovolenou stranu trestného činu krácení daně. Podnikatelé tak musí mnohem více než dříve vážit okolnosti a prostředky, jimiž optimalizace, tedy snižování daní, prováděli. V opačném případě se mohou dostat do velkých problémů, například z důvodu velké přemotivovanosti orgánů činných v trestním řízení, které mohou tyto dosud bezproblémové praktiky stíhat jako trestné činy.

KALKULÁTOR BANKOVNÍCH POPLATKŮ NALEZNETE ZDE!

pocitac

 Příprava krácení daně bude opět trestná. Podnikatelé by měli zpozornět

Diskutovat (0)