Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2010 48,5
Bedřich Danda

Citibank si zachovává solidní standard služeb a produktů a současně individuální přístup ve vztahu k velkým a významným podnikatelům s vysokými obraty a vklady. Živnostníkům toho banka moc nenabízí a ti mají určitě výrazně větší výběr a možnosti využít produktové šíře u větších a dostupnější banik.

Kladně hodnotím vysoce individuální přístup ke klientům a možosti ušít produkt na míru konkrétnímu podnikateli. Negativně hodnotím slabou dostupnost, omezenou nabídku produktů pro malé podnikatele a živnostníky a nízkou čtvrtletní aktivitiu

František Pavelka

Citibank nadále u mne propadá v hodnocení. Zejména po osobní zkušenosti, kdy mne dvakrát oslovili její zástupci. Nebýt mých znalostí z bankovnictví, asi bych jim naletěl na zdánlivě výhodnou kreditní kartu.

Miroslav Zeman

Citibank započala IV. čtvrtletí zveřejněním analýzy, která potvrdila, že češi stále častěji využívají k platbám za běžné nákupy kreditní karty. Toto zjištění je mimochodem zcela v souladu s detailovou politikou a zaměřením této banky.

Citibank také mobilizovala své zdroje za účelem pomoci potřebným. Citibank v rámci Global Community Day mobilizovala 45 000 zaměstnanců ve více než 75 zemích po celém světě. V České republice odpracovali dobrovolníci celkem 1 200 hodin v komunitách a organizacích po celé zemi.

Citibank také přišla se zajímavou novinkou v oblasti půjček. CitiPůjčka je nový nezajištěný úvěr od Citibank, který zákazníkům nabízí konkurenceschopný úrok a možnost jednoduše a pohodlně získat půjčku.

Banka se také angažovala v oblasti vzdělávání. Patnáct manažerů z pěti neziskových organizací z České republiky vstoupilo do nového ročníku Akcelerátoru Akademie sociálního podnikání, asistenčního programu Nadace VIA pro podporu sociálního podnikání nestátních neziskových organizací.

Eva Poláchová

Banka se v oblasti novinek či akcí pro klienty pravděpodobně pohybuje v pololetním režimu. Jedinou novinkou tak je CitiPůjčka = nezajištěný úvěr od Citibank, který zákazníkům nabízí konkurenceschopný úrok a možnost jednoduše a pohodlně získat půjčku. Trochu Pyrhovo vítězství, myslím viděno zadlužeností české populace. Uvidíme, jak bude vypadat delikvence.

 

Otakar Schlossberger

Banka se stále orientuje  na velké klienty. Nadále jsou kreditní karty téměř jediným produktem vůči občanům – spotřebitelům Velmi překvapivá byla zpráva o tom, že CITI přeprodá své spotřebitelské úvěry jiné bance. Tím se dává najevo, že CITI nechce mít moc silný vliv na drobnou klientelu. To souvisí také s ohlášeným uzavřením více než poloviny svých poboček. Vysoké úroky z úvěrů na kreditních kartách (které však jsou považovány také za spotřebitelský úvěr), omezení přímých spotřebitelských úvěrů a očekávané omezení počtu prodejních míst nejsou zrovna vstřícné kroky vůči spotřebiteli.

 

V rámci informační povinnosti jsou uvedeny všechny požadované dokumenty ČNB, ale v odkazu Hospodářské výsledky jsou naposledy uváděny k 30. 9. 2008. V informační povinnosti se objevují údaje pouze za obchody s CP. Výroční zpráva je přístupná pouze v angličtině. Tyto skutečnosti považuji za velmi nevstřícné vůči běžnému spotřebiteli a banka tím dává najevo, že nemá o běžného českého spotřebitele zájem. Na druhé straně si najímá zprostředkovatele, kteří nabízejí jejich kreditní karty „jako housky na krámě“ před různými supermarkety. Osobně prodej takového  produktu považuji za velmi nevhodný až agresivní.  

 

Banka stále a pořád uvádí chybné odkazy na neexistující právní normy, které byly už před časem (cca dva roky) zrušeny (viz. Přehled platebních titulů, raději bych ocenil základní informace o hospodaření banky). Je zřetelné, že bance je to jedno a kdo je odpovědný za tyto stránky, tak na hodnocení banky v této anketě zcela nebere zřetel. Proto hodnocení v I. části nebudu měnit, také s ohledem na výše uvedeném. Reklamu banky jsem zaznamenal pouze na kreditní karty.

 

Co se týká společensko-sociální oblasti, banka prezentovala své zapojení do činnosti potřebným, proto v této oblasti hodnocení za IV. Q zvyšuji o dva body.

 

Banka se však nestává vstřícnější a nadále poskytuje v některých případech zkreslené až nepravdivé informace. .

Bankovní poplatky 4Q 2010 52.5
Bankovní poplatky.com

Banka s vyššími bankovními poplatky zaměřená na majetnější klienty. Oficiálně nabízí jen jeden druh balíčkového účtu Citikonto. Při splnění průměrného zůstatku přes 0,5 mil. Kč se neplatí poplatek za vedení účtu. Na tomto základnímu popisu se nic nezměnilo.

V aktuálním čtvrtletí nedošlo k významným změnám, takže hodnocení neměníme.

Sazebník zůstává i nadále přehledný vzhledem k nabídce jednoho druhu účtu. V jednom dokumentu je tak na první pohled zřejmé, za co všechno se platí a co je součástí nabízeného balíčku. Jen škoda, že je sazebník hůře dohledatelný na webu, až na třetí kliknutí.

Z kalkulátoru poplatků i z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že nedošlo k žádným změnám oproti III. čtvrtletí.

Veřejnost 4Q 2010 30
Jan Čermák
Markéta Rous

O možnosti zřízení platební karty u citibank jsem se dověděla od kolegy v práci. I on platební kartu, kterou má u citibank, využívá hojně při online platbě na internetu. Líbí se mi, že samotné vedení účtu a obdržení karty nebylo nijak zpoplatněno. S online platbou jsem dosud neměla žádné problémy, karta byla akceptována ve všech světových eshopech. Při zřizování karty jsem byla na liberecké pobočce mile obsloužena a kartu jsem obdržela během několika dní. Aktivace karty proběhla také bez problémů. Jakýkoliv problém jsem vždy rychle vyřešila přes telefonního operátora.

Za negativa považuji zrušení liberecké pobočky, veškeré změny (jména, bydliště apod.) je dle slov telefonního operátora třeba řešit osobně na přepážce, tudíž musím kvůli tomu do jiného města, což nepovažuji za úplně ideální. Také poplatky např. za nedodržení smluvních podmínek jsou oproti jiným bankám enormně vysoké. K dobrému image firmy mi rovněž nepřispívají skupinky nepříjemně familierních propagátorů postávajících v obchodních centrech.

Petr Vít
Patrik Havrda

Tuto banku mohu hodnotit pouze z hlediska výhodnosti bankovních poplatků, který jsem nastudoval při nedávném výběru vhodné banky pro můj osobní účet z důvodu odchodu od České spořitelny kvůli zmíněné výši popatků. Banka v mém výběru neobstála ani z daleka, proto uděluji nejhorší možné hodnocení.

Katka Coufalová

nelíbí se mi poplatková politika banky

Pavlína Veselá

Sazebníky


Bankomaty