Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2013 50,1
Miroslav Zeman

Citibank měla silné třetí čtvrtletí. Naopak ve čtvrtém čtvrtletí ve svých aktivitách výrazně polevila, což je však u takto malé banky pochopitelné. I nadále však platí, že Citibank je banka pouze pro někoho a nikoliv pro masovou klientelu s čímž korespondují i dosažené výsledky.

Bedřich Danda
Martina Hedvičáková

Klienti Citibank mohou jako první v České republice používat
 bezkontaktní platební nálepky Visa.

Petr Kučera
Olga Ortová Šeflová

Poplatková a úroková politika Citibank Europe plc. je stále méně příznivá (zejména úrokové sazby kreditních karet jsou velmi neatraktivní). Pouze v oblasti platebních karet nabídla banka nálepky pro provádění bezkontaktních plateb. (0 bodů).

Bankovní poplatky 4Q 2013 62.5
Bankovní poplatky.com

Banka zaměřená spíše na majetnější klienty jakkoliv Citibank přišla v poslední době s rozšířením nabídky i pro další kategorie. Po těchto strukturálních změnách došlo k uklidnění, i přesto v aktuálním čtvrtletí došlo k několika poplatkovým změnám. Především potěší rušení poplatků v souvislosti s úvěry. Nicméně strukturálně se ani ve IV. čtvrtletí poplatková politika banky nezměnila a tak hodnocení v této části nemáme důvod měnit.

Citibank se v aktuálním 4. kvartále soustředila z hlediska poplatků v zásadě na dvě oblasti – na úvěry a pak na služby pro malé a střední firmy. Z hlediska zaměření našeho hodnocení se budeme věnovat jen změnám, které se dotknou retailové klientely. Citibank nejprve od října zrušila poplatek za předčasně splácený úvěr u CitiPůjčky a CitiPůjčky pro lékaře a zubaře, a pak od listopadu přestala banka zpoplatňovat zpracování úvěrové dokumentace u obou těchto produktů (původně 1 % z celkové částky úvěru, minimálně 600 Kč). Vzhledem k tomu jsme se rozhodli po delší době zvýšit hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Sazebníky všech druhů kont zůstávají i nadále ve stejné podobě, tudíž hodnocení v této části ani pro aktuální IV. čtvrtletí neměníme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že ani u standardního klienta (2.529 Kč ročně), ani u aktivního klienta (5.050 Kč ročně) se pozice banky nemění. Vzhledem k tomu stavu, není důvod měnit hodnocení banky v této části.

CitiPůjčka je zcela bez poplatků, 2. 12. 2013

 

Citibank Europe plc poskytuje neúčelový úvěrový produkt CitiPůjčka pro spotřebitele zcela bez poplatků. Již v říjnu 2013 byly u tohoto produktu zrušeny poplatky za jeho předčasné splacení a od 20. listopadu 2013 Citibank neúčtuje žádné poplatky ani za vyřízení a zpracování úvěrové dokumentace. Stejné podmínky platí pro produkt Konsolidace se CitiPůjčkou, který je nabízen pro spotřebitele bez jakýchkoliv poplatků již od svého uvedení na trh v roce 2012.

Veřejnost 4Q 2013 27.5
Jan Komár
Ladislav Mika
Libuše Nechvátalová
Petr Vít

Sazebníky


Bankomaty