Citibank

Citibank

Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5, Stodůlky

www.citibank.cz


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2011 54,9
Miroslav Zeman

 

Citibank posílila svou pasivitu ve IV. čtvrtletí roku. Za celé čtvrtletí je jen minimum zpráv o činnosti a produktech této banky.

Bedřich Danda

Citibank  Snad se ušetří na nákladech, ale je problematické, nakolik to zvýši podnikatelskou aktivitu a mobilitu. Banka při tom nabízí poměrně zajímavé možnosti, ale spíše pro privátní klientelu mající zájem o investice a investování.  Má dobře rozvinuté internetové bankovnictví umožňující klientům pohodlné ovládání účtů bez návštěvy banky. Celkově však vše nasvědčuje tomu, že Citibank bude mít přednostní zájem o aktivity v jiných než retailových směrech.N to že je banka na českém trhu de facto od roku 1990, jsou její služby skromné  

František Pavelka

 

Klienti Citibank se nadále drží politiky růstu využívání kreditních karet. Zavedla i jejich bezkontaktní používání. Zjednodušuje zahraniční platební styk. Proto trochu přidáme na na hodnocení, a to na 47 bodů. 

Jan Klička

Tato banka se posledním kvartále produktově téměř nepohnula. Na druhou stranu ale pokračuje ve technickém zlepšování svých kartových služeb. Zavedla například systém 3D Secure a zavádí bezkontaktní karty také pro držitele kreditních karet.

Helena Kadlecová

 

Oblast poplatků:

- v souvislosti s novým produktovým balíčkem Citikonto Plus byl představen nový sazebník

 

 

Oblast úrokových sazeb:

 - došlo k poklesu úrokové sazby u  termínovaných vkladů bez obnovení v Kč

Inovace  a novinky:

- od poloviny listopadu začala banka nabízet nový produktový balíček Citikonto Plus

 - nabídka kreditních karet byly rozšířena o bezkontaktní kreditní kartu Citi Life Metropole

Marketingové aktivity, komunikace:

- na bankovních výpisech nalezli klienti informace o nové službě Citi Mobile a o možnosti si zřídit volitelné pojištění k debetní kartě CitiCard

Bankovní poplatky 4Q 2011 57.5
Bankovní poplatky.com

Banka s vyššími bankovními poplatky zaměřená spíše na majetnější klienty. Po delší době můžeme konstatovat, že se změnila struktura nabídky banky. Banka začala počínaje 15. listopadem nabízet zcela nový balíček – Citikonto Plus. Základním kritériem nového účtu je splnění určitých podmínek (podobně jako u jiných bank) a pak bude balíčkový účet zdarma. Těmito kritérii je průměrný zůstatek přes 250 tisíc nebo kreditní obrat minimálně 25 tisíc měsíčně. Jinak stojí balíček 169 Kč. Účet v sobě obsahuje některé služby – internetové / mobilní bankovnictví, embosovaná karta, 4 výběry z jakéhokoliv bankomatu, 10 odchozích plateb atd. Vzhledem k tomuto rozšíření nabídky a zároveň nízkému hodnocení v této části, zvyšujeme hodnocení rovnou o 1 bod.
Nový balíčkový účet Citikonto Plus jsme popsali v první části hodnocení. Pokud jde o sazebník původně jediného účtu banky Citikonta, v aktuálním čtvrtletí nedošlo ke změnám. Hodnocení v této části tedy necháváme beze změn.
Sazebník zůstává i nadále ve stejné podobě. Novinkou je, že nový balíčkový účet Citikonto Plus má svůj vlastní sazebník, který je tvořen v jiné logice než Citikonto. Banka jej vydala v pdf formátu, kde na 5 stranách je vcelku přehledně popsán nový účet – v první kapitole je jasně popsáno, co všechno spadá pod balíček a za jakých podmínek je zdarma. Poté sazebník pokračuje popisem dalších služeb – přímé bankovnictví, platební styk, karta atd. Hodnocení v této části zatím neměníme.
Z Kalkulátoru bankovních poplatků nevyplývá, že by došlo k nějakým významným změnám oproti III. čtvrtletí. Zato Q Report Scott & Rose už změnu zaznamenal a to u standardního občana, kdy roční náklady klesly díky novému účtu z předešlých 5 185 Kč na 2 529 Kč, tedy o téměř 52%. Nový balíčkový účet tedy již ovlivnil postavení banky v porovnáních, a proto v této části zvyšujeme hodnocení o 0,5 bodu a i nadále budeme nový účet důkladně sledovat.
 

Veřejnost 4Q 2011 37.8
Josef Marcián
Jakub Andrt
Adéla Kneslová
Ivan Blažek

Maj dobré kreditky.

Axel Wolf
petr vrána
Jana Matternová
Bycek Milda

Cizáci   poplatky jak blázen sedí na Kajmanech a nic.

Josef Pešek

Sazebníky


Bankomaty