Klientský index v únoru klesl o 1 Kč na 164 Kč


07. 03. 2011  01:32     Ivan Soukal, Martina Hedvičáková     komentáře (0)

Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová. Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá. Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden.

    Klientský index za měsíc únor dosáhl úrovně 164,- Kč. Pokud porovnáme tento Klientský index za měsíc únor s hodnotami indexu s předcházejícími měsíci (leden 2011 a prosinec 2010), lze vyčíst mírný pokles nákladů. Tento pokles je způsoben především v poklesu aktivity klientů, který byl v předcházejícími měsíci spojen s vánočními nákupy a povánočními výprodeji.  Ze zpracovaných dat vyplývá, že za posledních pět měsíců nedošlo k výrazným výkyvům ve velikosti Klientského indexu (viz. graf 1). Rozdíl je v mezích statistické chyby. V únoru 2011 se výrazně zvýšil počet respondentů, kteří vyplnili dotazník Kalkulátoru na expertním webu bankovnipoplatky.com. Z této příčiny se také významně nezměnila tabulka č. 1, kde můžete nalézt konkrétní hodnoty průměrných nákladů klientů u jednotlivých účtů bank v ČR (viz. tabulka 1).   Graf 1 - Vývoj Klientského indexu: září 2010 - leden 2011    Průměrný klient zaplatil v únoru 2011 za užívání bankovních služeb 164,- Kč Tabulka 1: Průměrné náklady klientů na jednotlivých účtech za únor 2011  
Účet Průměrné náklady v Kč
mBank mKonto 5
Fio běžný 85 / 36 *
PS Osobní účet Era 102
Raiffeisenbank eKonto Premium (min.obrat 25tis. Kč) 102
ČSOB KONTO I 103
PS Osobní účet Zadarmo 142
Raiffeisenbank eKonto Extra (min.obrat 20tis. Kč) 150
  * Průměrné měsíční náklady na účet za únor 2011 dosáhly výše 85 Kč. Tento výsledek byl ovlivnil výběrem klientů FIO z cizích bankomatů v zahraničí. Po odfiltrování těch klientů byly průměrné měsíční náklady 36 Kč / měsíc.   Pokud vyhodnotíme průměrné náklady klientů za měsíc únor 2011, u kterých jejich výše nepřekročila 150 Kč/měsíc, dostaneme podobné výsledky jako v předcházejících měsících. Stejně jako v předchozích dvou měsících se na prvním místě s přehledem umístila mBank s mKontem s průměrnými náklady za vedení účtu 5 Kč. Na druhém místě se umístil účet FIO běžný s průměrnými měsíčními náklady 85 Kč. U tohoto účtu dochází k nejvýraznějším změnám průměrných nákladů dle využívaných služeb. Přestože je vedení účtu zadarmo, můžeme lze nalézt část klientů, kteří měsíčně platí za vedení účtu skoro 300 Kč, tato částka byla ovlivněna převážně výběry z bankomatů v zahraniční. Bez této položky by byly průměrné náklady na vedení účtu jen 36 Kč. S přehledem ale zaujímá druhé místo. Třetí místo obhájila PS s Osobním účtem Era s průměrnými náklady 102 Kč. Současně s ní se na třetím místě umístila Raiffeisenbank s eKontem Premium (min.obrat 25tis. Kč), kde byly měsíční náklady za vedení účtu také 102 Kč. V těsném závěsu se ještě umístila PS s Osobním účtem zadarmo, kde měsíční náklady dosáhly úrovně 103 Kč.  Tyto výpočty kromě výše poplatků a provizí na jednotlivých účtech v sobě zahrnují výraznou složku spojenou s chováním klienta. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů výborného výsledku mBank, kdy je tato banka vyhledávány klienty, kteří nepoptávají celou paletu služeb a jde jim o základní vnitrostátní elektronický low-cost banking (mKonto nenabízí možnosti pobočkových operací ani možnost mezinárodního platebního styku). Jinými slovy i přes výborný výsledek, nelze její první místo brát automaticky jako plošné doporučení pro přechod všech klientů na mKonto. Velmi dobrého výsledku se opět podařilo dosáhnout Fio a Poštovní spořitelně, kde obě banky již nabízí širší paletu služeb než mKonto, přitom, především Fio, lze stále označit za nízkonákladový účet. Stejně jako Fio i Poštovní spořitelna se svým relativně nedávno zavedeným účtem Era zadarmo dokáže cenově konkurovat prémiovým účtům velkých bank. Ovšem poté, co na prémiových účtech klienti splní často nemalé nároky na obrat, případně průměrný měsíční zůstatek (viz např. úspěch prémiového účtu GE genius gold). Otázka, zda se vyplatí držet na účtu nemalou sumu peněz, aby byly odpuštěny určité poplatky nebo by bylo rozumnější je přesunout na spořící účty, je potom na zvážení jednotlivým klientům.   Metodiku výpočtu ke klientskému indexu najdete zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/kalkulator/klientsky-index.htmlKlientský index v únoru klesl o 1 Kč na 164 Kč

Diskutovat (0)