Převod klientů CITIBANK do RAIFFEISENBANK úspěšně ukončen


13. 02. 2017  20:37          komentáře (0)

  • Objem depozit a investic převáděných klientů se navýšil o 20 %
  • Úspěšně převedeno více než 90 % klientů
  • Pětina klientů již považuje Raiffeisenbank za svou hlavní banku
 
 

Převod klientů CITIBANK do RAIFFEISENBANK úspěšně ukončen
Na začátku března 2016 došlo k přechodu vlastnických práv retailového bankovnictví české Citibank na Raiffeisenbank. Bezprostředně poté byl zahájen samotný proces převodu klientů a klientských produktů, tj. kreditních karet, účtů, investičních produktů či úvěrů do systémů RaiffeisenbankProjekt byl úspěšně uzavřen ke konci roku 2016 s výsledky, které předčilyočekávání.

 

V tento okamžik je integrace ukončena a bývalí retailoví klienti české Citibank jsou plně obsluhováni v systémech Raiffeisenbank, přičemž mohou využívat všechnyvýhody, které jim banka nabízí

 

Projekt skončil dříve, než jsme plánovali. Navíc počet klientů, stejně jako množství finančních prostředků, převedených v rámci integrace do Raiffeisenbank,výrazně předčil naše očekávání“, říká Vladimír Kreidl, člen představenstva Raiffeisenbank zodpovědný za oblast retailového bankovnictví a dodává: Celkový objem depozit a investic pod správou převáděných klientů je dnes o 20 vyšší, než byl k 1. 3. 2016Zároveň jsme potěšeni, že bývalý klienti Citibank jsou u nás spokojeni a naše produktová nabídka je pro něatraktivní. Například klientům, kteří měli pouze kreditní kartu, jsme již poskytli hypoteční úvěry v objemu 1,2 miliardy korun.

 

Raiffeisenbank se dlouhodobě soustředí na kvalitu zákaznického servisu, což se odrazilo i ve spokojenosti převedených klientů. V prosinci 2016 banka ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos uskutečnilaprůzkum mezi klienty, kteří přišli ze Citi pouze s kreditní kartou a zjišťovaljejich spokojenost a plány do budoucna.


Z výsledku průzkumu vyplynulo, že více než polovina klientů (53 %) nezaznamenala po přechodu doRaiffeisenbank výraznější změnyNejvíce si klienti všímali vstřícnosti personálu na pobočkách i call centru Raiffeisenbank a uvítali též větší dostupnost pobočkové sítě.
Pětina oslovených klientů již nyní považuje Raiffeisenbank za svoji hlavní banku.Převod klientů CITIBANK do RAIFFEISENBANK úspěšně ukončen

Diskutovat (0)