MF připravuje revoluční změny. Předčasné splacení hypotéky bude levnější


12. 05. 2015  00:39     Miroslav Zeman     komentáře (2)

Ministerstvo financí připravuje změnu zákona o úvěrech pro spotřebitele, který by měl zajistit výrazné zlepšení podmínek pro předčasné splacení hypotečního úvěru. Jedná se o velmi vstřícný krok vůči klientům bank. Ušetřit totiž mohou statisíce korun.

MF připravuje revoluční změny. Předčasné splacení hypotéky bude levnější
Ministerstvo financí pod vedení Andreje Babiše potvrzuje svojí aktivitu. Nově se rozhodlo podpořit klienty bank a zasáhnout tak do "svobodného trhu" hypoték. Ministerstvo totiž zřejmě usoudilo, že trh mezi bankami a klienty není zase až tak svobodný, jak to může na první pohled vypadat. Klienti bank tudíž potřebují v některých segmentech podporu od státu formou práv stanovených zákonem. 

Pokud se totiž stane standardem, že se za předčasné splacení hypotéky bude hradit pokuta půl milionu korun a všechny banky k tomu přistoupí, pak klienti s touto skutečností jen těžko něco udělají. Pokud chtějí získat hypotéku, musí přistoupit na podmínky bank, a pokud nemá jiná banka výrazně příznivější podmínky, pak nemůže výběr v podstatě nijak ovlivnit.

To vše platí právě zejména u předčasné platby hypotéky. Pokud totiž potřebujete hradit dříve, než uplyne doba fixace, hradíte u bank velmi vysoké poplatky a sankce. Důvodů proč je někdy nutné splatit hypotéku dříve je přitom velmi mnoho. Můžete se rozvádět a vypořádávat společný majetek, včetně závazků, může dojít k úmrtí dlužníka, můžete se dostat do finančních problémů, nebo se třeba jenom přestěhovat. To vše jsou situace, kdy potřebujete splatit hypotéku dřív. Jak na to reagují banky? Téměř všechny s několika výjimkami vám naúčtují velmi vysoký poplatek za předčasné splacení. Často tento poplatek odpovídá výši úroků do konce stanovené fixace a může se tak jednat o desítky a někdy i stovky tisíc korun. Důkazem o přístupu bank ke klientům v této věci je i množství příběhů v naší sekci VRBA.

Nový návrh předpokládá, že v případě, kdy klient bude chtít splatit část hypotéky a to i mimo konec fixační lhůty, bude moci bezsankčně uhradit až 25 procent celkové částky hypotéky. Celou částku hypotéky by tak tímto způsobem mohl uhradit za necelé čtyři roky. Pro klienty znamená tato možnost velké ulehčení a výrazně vyšší komfort při rozhodování o své nemovitosti a možnosti splácení. Je nutné si uvědomit, že klient předčasným splacením půjčky nic neporušuje. Pouze předčasně hradí svůj závazek, což by neměla banka odmítat a stěžovat splnění závazku klienta umělými poplatky. Banka přeci na celé transakci neprodělá, ani když klient zaplatí dříve. V průběhu vztahu totiž klient řádně hradil splátky úvěru, včetně úroků, které v prvních fázích splácení představuje i více než 50 procent splátek. Pokud chce následně, často po několika letech klient svůj závazek splnit, má v této chvíli banka již poměrně velkou část příjmů od klienta zajištěnu.

Za to, že klient bance řádně hradil a to včetně poměrně vysokých úroků, by měla být banka ke klientovi vstřícná a ohleduplná. Určitě není na místě za každou cenu maximalizovat zisk na úkor spokojenosti klienta. Bohužel však této zpětné vazby banky nebyly schopny a tak zřejmě zasáhne ministerstvo novelou zákona.

Dalším opatřením vstřícným vůči klientům bude možnost předčasného splacení bez sankcí v případě vzniku neočekávaných či mimořádných událostí. Banky by měly být pozorné k problémům svých klientů, které si často ani sami nezpůsobili. Takovými událostmi jsou například úmrtí dlužníka, kdy má dojít k předčasnému splacení jeho hypotéky, dalším případem bude nutnost vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství. Stejně se bude postupovat i v případě invalidity či vážné nemoci dlužníka. Tím lidé dostanou jistotu, že v případě takto vážné a nepříjemné životní události jim banky budou muset vyjít vstříc.

Schvalování novely zákona budeme dále sledovat a informovat vás o dalším postupu.

POJĎTE ROZHODNOUT O SVÉ NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANCE A OZNÁMKUJTE SVOU BANKU V UNIKÁTNÍM HODNOCENÍ PRVNÍHO KLIENTSKÉHO RATINGU BANK GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA ZDE!

geen_vstricna

 MF připravuje revoluční změny. Předčasné splacení hypotéky bude levnější

Autor článku je poněkud neinformovaný
Dobrý den, ale ano, ministerstvo financí se rozhodlo. Je přitom jedno, zda tak činí na přání Evropsk...
Autor článku je poněkud neinformovaný
Ministerstvo se "se nerozhodlo podpořit klienty bank a zasáhnout tak do "svobodného trhu" hypoték" j...
Diskutovat (2)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více