Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za rok 2013 se stala Česká spořitelna


20. 04. 2015  19:40     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za celý rok 2013 se stala Česká spořitelna. Česká spořitelna je tak první Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly. Tato banka získala za celý rok 2013 průměrné hodnocení 81,88 procentního bodu. 

Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly  za rok 2013 se stala Česká spořitelna
Za vedoucí Českou spořitelnou jen mírně zaostala Fio banka, která získala průměrné hodnocení 80,03 procentního bodu. Třetí místo pak obsadila Komerční banka se 77,55 procentními body. Banky ze svého pohledu hodnotí samotné osoby se zdravotním postižením pod záštitou Národní rady osob se zdravotním postižením.

Česká spořitelna hodnocení kraluje, i když jen těsně

Česká spořitelna v průběhu roku zvítězila ve všech čtvrtletních hodnoceních. Celkově nakonec získala nejvyšší průměrné hodnocení 81,88 procentního bodu. Tato banka je dlouhodobě mezi OZP považována za nejznámější a také nejlepší banku. Mezi priority, které OZP považují, ze svého pohledu, za nejpodstatnější při hodnocení bank, patří pohodlná dostupnost banky, vstřícný přístup zaměstnanců banky k OZP, široká nabídka produktů na jednom místě a také mediální známost banky. Česká spořitelna všechna uvedená kritéria splňuje. Banka je navíc OZP blízko v menších a středně velkých obcí, kde kromě malé pobočky České spořitelny, případně Poštovní spořitelny na poštách nenalezneme pobočku žádné jiné banky, což je pro OZP, kteří žijí v těchto obcích velmi podstatná věc.

Česká spořitelna je dále v segmentu služeb a produktů pro OZP dlouhodobě velmi aktivní bankou, která nepovažuje tento segment za okrajovou záležitost, ale své novinky v této oblasti široce prezentuje. Většina poboček této banky je v současné době již bezbariérová, což je opět předmětem kladného hodnocení části OZP.

Naopak je Česká spořitelna kritizována částí OZP za vyšší ceny a poplatky a nižší schopnost upravovat své produkty na míru konkrétním OZP.

Česká spořitelna je také uváděna jako banka, kde má svůj účet, resp. využívá její služby největší počet OZP, kteří v průběhu roku banky hodnotili.

Fio banka druhá s mírným odstupem

Fio banka po celý rok 2013 získávala v jednotlivých čtvrtletních hodnoceních druhé místo, hned za Českou spořitelnou. V průměru ji čtvrtletní hodnocení vynesly průměrné hodnocení 80,03 procentního bodu a celkové druhé místo.

Fio banka tak prokázala své kvality i v segmentu služeb pro OZP. Připomínáme, že Fio banka se stala Nejvstřícnější bankou roku 2013 a nyní i druhou Nejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za rok 2013.

V průběhu minulého roku OZP hodnotili tuto banku výrazně pozitivně. Pozitivní hodnocení si banka vysloužila i od klientů, kteří nejsou přímo jejími klienty. Banka byla oceňována za velmi dobrý přístup a komunikaci s klienty přes své internetové bankovnictví či elektronickou formu komunikace, což je pro mnoho OZP velmi důležitá forma.

Jiří Podzimek hodnotí banku takto: "Fio banka jako česká banka je pro mě zárukou jistoty a schopností našich lidí. Její internetové bankovnictví a možnosti investování jsou pro mě zcela vyhovující, a když vezmu v úvahu i nízké náklady na služby, vychází pro mě Fio banka jako jednička."

Pozornosti hodnotitelů neunikla ani stále se rozšiřující řada poboček, které ve svém okolí nově OZP objevili a které jsou v našich ulicích nepřehlédnutelné. Velkou roli zde sehrála i velká mediální viditelnost banky a její pozitivní image a dynamika, které vnímají i OZP.

Komerční banka na konci roku zabojovala

Po těsném souboji s Poštovní spořitelnou nakonec získala třetí místo za celý rok 2013 Komerční banka. Její průměrné hodnocení činilo 77,45 procentního bodu a o necelých půl procentního bodu předstihla tato banka svého konkurenta Poštovní spořitelnu.

Komerční banka oslovila klienty OZP podobnými zbraněmi jako Česká spořitelna. Výrazně lepší hodnocení zaznamenala Komerční banka především přímo mezi svými klienty, což svědčí o tom, že banka boduje spíše svými praktickými kroky a přístupem k OZP, než mediální známostí a image.

Pozitivně je hodnocena její dostupnost, široká šíře nabídky služeb a produktů a schopnost upravovat nabídku dle přání a potřeb konkrétního klienta.

První klientský rating, kde hodnotí pouze osoby se zdravotním postižením

Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly je první klientský rating, kde hodnotí banky přímo osoby se zdravotním postižením. Tyto osoby mohou ohodnotit banky na stupnici od 1 do 10, představující žebříček 10-100 procent. Hodnotit mohou buď jednu, či několik bank.

OZP tak nemusí hodnotit pouze banky, jejímiž jsou klienty, ale mohou ohodnotit dle svých znalostí či pocitu i banky ostatní. Nicméně každý z uživatelů musí při registraci před samotným hodnocením označit banku či banky v níž jsou klienty. Lze tak pozorovat rozdíly hodnocení mezi klienty vlastní banky a mezi hodnocením klientů, kteří banku hodnotí zvenčí.

Výsledky hodnocení Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly za rok 2013

Banka

I. Q 2013

II. Q 2013

III. Q 2013

IV. Q 2013

Průměr 2013

Česká spořitelna

85

81,4

82,6

78,5

81,88

Fio banka

80

79

81,8

79,3

80,03

Sberbank

80

75,2

77

73

76,3

Komerční banka

77,4

77,6

79,6

75,2

77,45

Poštovní spořitelna

75

75,8

80,5

76,7

77

Air Bank

74,1

72

72,5

69,2

71,95

ČSOB

71,8

70,3

64

65,8

67,98

UniCredit Bank

69,5

70,2

63,9

66,5

67,53

mBank

65,8

62

59,4

55,3

60,63

Raiffeisenbank

61,3

61,5

61

63,8

61,9

GE Money Bank

55

58,3

53,7

55,1

55,53

Zuno Bank

52,7

52,1

54,3

55,7

53,7

Equa Bank

50,2

44,7

42,1

46

45,75

LBBW Bank

41,6

42

45,5

40,2

42,33

Citibank

36

37,5

30,1

36

34,9

Zdroj: www.vstricnabanka.czNejvstřícnější bankou - Handicap Friendly za rok 2013 se stala Česká spořitelna

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více