Nový žebříček pojištění schopnosti splácet je na Finparádě


12. 11. 2019  13:33     Tisková zpráva     komentáře (0)

Na Finparádě.cz najdete další nový žebříček nejlepších nabídek finančních produktů. Po novém žebříčku stavebního spoření, podnikatelských běžných účtů vám přinášíme poprvé i žebříček pojištění schopnosti splácet úvěr. Finparáda, jako jediný portál v Česku, nabízí pravidelně aktualizované žebříčky finančních produktů vyhodnocované specialisty podle předem daných kritérií.

Nový žebříček pojištění schopnosti splácet je na Finparádě
Žebříček pojištění schopnosti splácet je rozdělen na dva dílčí žebříčky, a to na žebříček pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr a pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr.

Žebříčky finančních produktů jsou pravidelně měsíčně, čtvrtletně či pololetně aktualizované (podle typu produktu) a jejich obsah se nakonec promítne do výsledků  soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku.


Pro koho je pojištění schopnosti splácet úvěr určeno?

Pojištění schopnosti splácet úvěr, které si postupem času získává stále větší popularitu, lze v současné době sjednat ke všem typům úvěrových produktů na trhu jako jsou hypotéka, spotřebitelský úvěr, osobní půjčka, kreditní karta, kontokorent, leasing nebo Peer2Peer půjčka. Toto pojištění je vhodné především pro klienty, kteří si sjednávají větší a dlouhodobější úvěry (zejména hypotéky či úvěry na rekonstrukci), a chtějí mít jistotu, že v případě výpadku pravidelného příjmu nebudou mít problémy se splácením úvěru. Nejedná se však pouze o neschopnost splácet úvěr z důvodu složité finanční situace klienta, ale zejména jde o riziko úmrtí a invalidity 3. stupně, které představují nejvážnější důvody neschopnosti splácet úvěr, které mohou dlužníka během splácení úvěru potkat. V těchto případech pojišťovna dluh za pojištěného uhradí a klient je tak chráněn před nepříjemnostmi, které by za jiných okolností musel řešit s bankou. Navíc, v případě sjednání pojištění schopnosti splácet úvěr může banka klientovi nabídnout úvěr za zvýhodněných podmínek (většina bank na trhu poskytuje u hypoték v případě sjednání pojištění slevu na úrokové sazbě).

Při sjednávání tohoto pojištění je však dobré zvážit všechny okolnosti a podmínky jeho uzavření, jelikož každá pojišťovna, která ve spolupráci s danou bankou pojištění poskytuje, má jiný rozsah pojištění, podmínky pro výplatu pojistného plnění a samozřejmě i cenu, kterou klient za toto pojištění musí pravidelně platit.


Žebříček pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr v říjnu 2019

PojišťovnaBanka poskytující úvěr*Pohyb od minule

1. BNP Paribas Cardif Pojišťovna MONETA Money Bank -
2. BNP Paribas Cardif Pojišťovna mBank -
3. BNP Paribas Cardif Pojišťovna Sberbank -

Zdroj: Finparáda.cz, stav k 30.10.2019
* Banka, která poskytuje úvěr a nabízí k němu příslušné pojištění, které je nastavené přímo pro její klienty

Metodika hodnocení:

Parametr hodnocení Váha v %
Rozsah produktu 50
Výluky z pojištění 30
Cena produktu 20

Parametr rozsah produktu zahrnuje hodnocení následujících kritérií: počet pojistných rizik a jejich rozsah, podmínky a způsob výplaty pojistného plnění, varianty pojištění, vstupní podmínky.

Aktuální žebříček pojištění schopnosti splácet najdete zde.

První místo obsadila, a v celém žebříčku pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr zvítězila, BNP Paribas Cardif Pojišťovna se svým pojištěním schopnosti splácet půjčku od MONETA Money Bank. Pojistný produkt obsahuje nejširší pojistné krytí na trhu – v rámci jednoho balíčku je klient pojištěný na následující pojistná rizika: úmrtí, invalidita 3. stupně, pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny a dále buď ztráty zaměstnání, nebo hospitalizace. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně od počátku vzniku pojistné události (po uplynutí karenční doby v délce 30 dnů). Unikátní je pojištění pro případ ošetřování člena rodiny, které pojišťovna nabízí jako jediná na trhu. V případě, že se pojištěný (dlužník) nebo jeho partner stará o blízkého člena rodiny (děti, rodiče či sourozenci), který je závislý na jejich péči, pojišťovna za dlužníka uhradí až 12 úvěrových splátek. Mezi další významné výhody tohoto pojištění se řadí minimum výluk, které jiné pojišťovny na trhu uplatňují. Pojišťovna například plní i v případě bolesti zad, které vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, CT). Pojišťovna vyplácí pojistné plnění i v případě psychiatrických onemocnění (mimo onemocnění závislostí, poruchy pohlavní identity či sexuální preference). Pojistné činí 9,9 % z měsíční splátky úvěru.

"Naše pojištění nabízí moderní a komplexní řešení, kdy v rámci jednoho pojištění je klient zabezpečen pro všechny typy situací, které mohou ohrozit schopnost splácet svůj osobní nebo hypotéční úvěr. Nově navíc pojištění obsahuje unikátní riziko ošetřování člena rodiny, které zajistí příjmy, i když zůstane pojištěný nebo jeho partner doma s nemocným členem rodiny, kterým může být dítě nebo i dospělý příbuzný," říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a dodává: "Dobrou zprávou je, že toto pojištění obsahuje minimum výluk, tedy, že pojišťovna kryje i nemoci moderní doby jako jsou například psychické poruchy typu deprese či stále častější onemocnění zad."

Podle Steinera je velkou výhodou produktů od BNP Paribas Cardif Pojišťovny jednoduché a flexibilní sjednání pojištění, které probíhá přímo při žádosti o poskytnutí úvěru, bez lékařské prohlídky či vyplňování složitých formulářů. Lze je také kdykoli sjednat v průběhu trvání úvěru.

"Shrnuto, podtrženo, nabízíme pojištění pro všechny. Jak pro zaměstnance na plný úvazek, tak i pro ty na částečný úvazek či dobu určitou, ale i pro důchodce OSVČ, státní zaměstnance, zaměstnance ve služebním poměru či profesionální sportovce.  Pojistné plnění je navíc vypláceno zpětně za období od počátku pojistné události," uzavírá Steiner.

Na druhém místě se umístila opět BNP Paribas Cardif Pojišťovna, tentokrát však s pojištěním schopnosti splácet půjčku od mBank. Pojišťovna poskytuje dvě varianty pojištění. Obě varianty obsahují pojištění následujících pojistných rizik: úmrtí, invalidita 3. stupně a pracovní neschopnost. Varianta A navíc obsahuje pojištění pro případ hospitalizace z jakékoliv příčiny, varianta B obsahuje k základnímu rozsahu i pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Zajímavostí tohoto pojištění je způsob výplaty pojistného plnění, který je na trhu ojedinělý. V případě pracovní neschopnosti pojišťovna vyplácí pojistné plnění ve výši měsíční splátky úvěru zpětně od 1. dne pracovní neschopnosti (po uplynutí karenční doby v délce 30 dnů) nejen bance, aby tím splatila klientův dluh, ale zároveň vyplatí navíc klientovi pojistné plnění ve výši splátky úvěru, a to přímo na jeho účet jako bonus. To samé platí i v případě ztráty zaměstnání s tím rozdílem, že se pojistné plnění nevyplácí zpětně od 1. dne, kdy se klient zaregistroval na úřadu práce, ale až po uplynutí karenční doby v délce 30 dnů. Pojištění rovněž kryje případy vzniku pojistné události způsobené bolestí zad, které vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, CT). Pojistné činí 0,25 % z počáteční výše úvěru.

Třetí místo patří, tak jako u dvou prvních míst, BNP Paribas Cardif Pojišťovně, která poskytuje i pojištění schopnosti splácet půjčku od Sberbank. Pojišťovna nabízí dva balíčky pojištění – STANDARD a PLUS. Balíček STANDARD obsahuje pojištění pro případ úmrtí, invalidity 3. stupně a pracovní neschopnosti, balíček PLUS navíc obsahuje pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti a (nedobrovolné) ztráty zaměstnání je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně od počátku vzniku pojistné události (po uplynutí karenční doby v délce 30 dnů). Pojištění má minimum výluk a kryje například i případy vzniku pojistné události způsobené bolestí zad, které vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, CT). Stejně tak se pojištění vztahuje i na pojistné události vzniklé v souvislosti s psychiatrickými onemocněními (mimo onemocnění závislostí, poruchy pohlavní identity či sexuální preference). Další výhodou tohoto pojištění se řadí rovněž to, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění i v případě, že pojistná událost vznikla v souvislosti s úrazy a nemocemi, které se projevily již před vznikem pojištění, a to již po uplynutí jednoho roku od počátku pojištění. Pojistné v případě balíčku STANDARD činí 7,5 % z pravidelné měsíční splátky, v případě balíčku PLUS činí 8,9 % z pravidelné měsíční splátky.


Žebříček pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr v říjnu 2019

 

  Pojišťovna Banka poskytující úvěr* Pohyb od minule
1. BNP Paribas Cardif Pojišťovna MONETA Money Bank -
2. MetLife pojišťovna Equa bank -
3. UNIQA pojišťovna Raiffeisenbank -

Zdroj: Finparáda.cz, stav k 30.10.2019
* Banka, která poskytuje úvěr a nabízí k němu příslušné pojištění, které je nastavené přímo pro její klienty

Metodika hodnocení:

Parametr hodnocení Váha v %
Rozsah produktu 50
Výluky z pojištění 30
Cena produktu 20

Parametr rozsah produktu zahrnuje hodnocení následujících kritérií: počet pojistných rizik a jejich rozsah, podmínky a způsob výplaty pojistného plnění, varianty pojištění, vstupní podmínky.

Aktuální žebříček pojištění schopnosti splácet úvěr včetně parametrů hodnocení najdete zde.

První místo obsadila BNP Paribas Cardif Pojišťovna se svým pojištěním schopnosti splácet hypotéku od MONETA Money Bank. Rozsah pojistného produktu je velmi široký – klient je v rámci jednoho balíčku pojištěn pro případ úmrtí, invalidity 3. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a ošetřování člena rodiny, které je na trhu unikátní. V případě, že se pojištěný (dlužník) nebo jeho partner stará o blízkého člena rodiny (děti, rodiče či sourozenci), který je závislý na jejich péči, pojišťovna za dlužníka uhradí až 12 splátek. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně již od 1. dne vzniku pracovní neschopnosti, resp. od 1. dne registrace na úřadu práce v případě ztráty zaměstnání (pojistné plnění se v oboru případech vyplácí až po uplynutí karenční doby, která trvá 30 dní). Zajímavým benefitem pro klienta je způsob výplaty pojistného plnění v případě pracovní neschopnosti – pojišťovna kromě úhrady dluhu vůči bance vyplácí od 7. měsíce trvání pracovní neschopnosti klientovi bonus ve výši měsíční splátky úvěru. Pojištění má minimum výluk. Pojišťovna například plní i v případě pojistné události způsobené bolestí zad, které vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, CT). Pojišťovna vyplácí pojistné plnění i v případě psychiatrických onemocnění (mimo onemocnění závislostí, poruchy pohlavní identity či sexuální preference). Pojistné činí 8,99 % z měsíční splátky úvěru pro jednoho pojištěného, v případě dvou pojištěných osob je pojistné ve výši 16,19 % z měsíční splátky úvěru.

Na druhém místě se umístila MetLife pojišťovna, která poskytuje pojištění schopnosti splácet hypotéku od Equa bank. Pojišťovna klientům nabízí 3 balíčky tohoto pojištění – balíček A obsahuje pojištění pro případ úmrtí, invalidity 3. stupně a pracovní neschopnosti. Balíček B obsahuje navíc unikátní pojištění pro případ závažných onemocnění, které žádná z konkurenčních pojišťoven nenabízí. V případě stanovení jedné z pěti uvedených diagnóz pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši nesplaceného zůstatku úvěru. Balíček C zahrnuje pojištění z balíčku A a navíc obsahuje pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Výhodou tohoto produktu je způsob a výše výplaty pojistného plnění. V případě úmrtí pojištěného či vzniku invalidity 3. stupně následkem úrazu pojišťovna vyplácí pojistné plnění ve výši 150 % nesplaceného zůstatku úvěru, v případě úmrtí při dopravní nehodě dokonce 200 % nesplaceného zůstatku úvěru, což je na trhu ojedinělé. V případě pracovní neschopnosti je vypláceno pojistné plnění ve výši 100 % měsíční splátky úvěru, od 4. měsíce je však tato částka navýšena, a to na 150 % měsíční splátky úvěru. Oproti konkurenčním pojišťovnám, které maximální výši pojistného plnění určují počtem splátek, které za klienta bance uhradí (většinou max. 12 měsíčních splátek, tj. pojistné plnění po dobu jednoho roku), MetLife pojišťovna maximální výši pojistného plnění stanovuje celkovou maximální částkou, kterou uhradí, a to 600 000 Kč v případě pracovní neschopnosti (v součtu za všechny pojistné události) a 360 000 Kč v případě ztráty zaměstnání (v součtu za všechny pojistné události). Balíček A stojí 0,035 % měsíčně ze schválené výše úvěru, Balíček B stojí 0,057 % měsíčně ze schválené výše úvěru a Balíček C stojí 0,071 % měsíčně ze schválené výše úvěru.

Třetí místo patří UNIQA pojišťovně a jejímu pojištění schopnosti splácet hypotéku od Raiffeisenbank. Toto pojištění je nabízeno v jedné variantě, která obsahuje pojištění pro případ úmrtí, invalidity 3. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Výhodou pojištění je, že se vztahuje i na ztrátu zaměstnání sjednaného na dobu určitou, což na trhu není standardní. Pojištění se umí rovněž přizpůsobit aktuální životní situaci klienta. Pokud se například klient sám rozhodne ukončit pracovní poměr a začít podnikat, pojištění pracovní neschopnosti se navýší na 150 % své původní hodnoty, jelikož pojištění pro případ ztráty zaměstnání nemá již pro klienta smysl. U pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je výhodou, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně již od 1. dne vzniku pojistné události, tj. počátek pracovní neschopnosti či registrace klienta na úřadu práce (v případě ztráty zaměstnání). I zde je však potřeba překročit tzv. karenční dobu v délce trvání 30 dnů, od které vzniká právo na pojistné plnění. Další výhodou je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění i v případech poškození páteře a bolesti zad za předpokladu, že vzniklo po počátku pojištění a bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, RTG, CT). Pojistné činí 8,5 % ze splátky úvěru.

Přehled nabídky životního rizikového pojištění najdete zde


Tři rady odborníka, jak si vybrat správně pojištění schopnosti splácet úvěr


Pokud budete mezi nabídkami pojištění schopnosti splácet vybírat, existuje několik dobrých rad, kterými se vyplatí řídit.

  1. Neberte první nabídku - Češi jsou přeborníci v iracionálním výběru nabídek. Mnoho jich bere právě první z nich. To by ale měly být jen podklady pro další srovnání.
  2. Srovnávejte - Udělejte si základní přehled o nabídce a bedlivě sledujte podmínky. Rozdíly mohou být diametrální.
  3. Pamatujte si podmínky - Pokud již pojištěnou půjčku máte, pamatujte si podmínky jejího pojištění. Když se totiž za čas podmínky na trhu změní a vy budete pojišťovat třeba další úvěr, bude se vám to hodit.

Pojištění schopnosti splácet odborníci doporučují zvážit také u kreditních karet, kde proměnlivá výše dlužné částky může nepříjemně překvapit rodinný rozpočet.Nový žebříček pojištění schopnosti splácet je na Finparádě

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

24234846928

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

0,2


ČÍSLO TÝDNE - 0,2 právě o tolik se zvýšila ekonomika České republiky v prvním čtvrtletí roku 2024. Jedná se o velmi nízký růst, který se dá nazvat stagnací. Pro odborníky i podnikatele se jedná o zklamání.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,8280
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,1180
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,7230
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,3655
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 26,1495
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2900
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9902
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více