Poradna serveru BP:
Platí vždy sazebník platný v době uzavření smlouvy


16. 12. 2019  00:50     Miroslav Zeman     komentáře (0)

PONDĚLNÍ SERIÁL - PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY: Čtenář se ve svém dotazu podivuje, jak po něm může chtít bank uhradit sankci, která v době podpisu smlouvy v sazebníku nebyla. ČTĚTE DÁLE!

Poradna serveru BP: Platí vždy sazebník platný v době uzavření smlouvy
V jakýchkoli, zejména v právních vztazích se vždy postupuje podle pravidel, které platí v době uzavření konkrétní smlouvy. Vychází se z toho, že smlouva je uzavřena za podmínek, na kterých se smluvní strany dohodly, a které se zavázaly dodržovat. Jedná se o právní jistotu, že dohodnuté podmínky budou platit i do budoucna a nebudou se jednostranně měnit. To samé platí i o ustanovení ve všeobecných obchodních podmínkách, na něž se smlouvy velmi často odkazují. 


Dotaz čtenáře:

Dobrý den, splatil jsem předčasně část půjčky a banka mi za to obratem naúčtovala několikatisícový poplatek. Když jsem podal reklamaci, argumentovali tím, že tuto sankci mají ve všeobecných podmínkách. Přitom v době, kdy jsem si úvěr bral, v těchto podmínkách žádná taková pokuta nebyla. Vím to, protože jsem tyto podmínky v té době celé četl a speciálně na toto jsem se zaměřil. Když jsem se pídil po dalších informacích, zjistil jsem, že tato pokuta byla do všeobecných obchodních podmínek vložena teprve před rokem. Tedy dávno poté, co jsem podepsal smlouvu. Mají tedy na smluvní pokutu nárok, nebo mám pravdu já, když tvrdím, že pokuta se na mě nevztahuje, když nebyla, v době, kdy jsem si půjčku bral, součástí podmínek?

Odpověď odborníka:

Dobrý den, máte pravdu, že velmi často zaznamenáváme větší či menší pokusy uplatňovat proti klientům podmínky, které si banka jednostranně upraví v rámci všeobecných obchodních podmínek, aniž by dala klientovi řádně o této změně a její náplni vědět. Týká se to velmi často právě také smluvních pokut. Banky či jiné finanční instituce velmi často nepředpokládají skutečnosti, které se mohou v praxi objevit a ve chvíli, kdy se tyto problémy začnou objevovat, reagují na to banky změnou všeobecných podmínek. Tyto podmínky pak méně znalý či vychytralí bankovní zaměstnanci uplatňují i na klienty, kteří podepisovali smlouvy ještě za starých všeobecných podmínek, kde tyto nová opatření ještě neplatila, tedy například nějaké nové smluvní pokuty. Je to samozřejmě problém. Banky sice mohou pokuty či jiné věci z nových obchodních podmínek uplatnit, ale pouze v případě, že tyto změny každému z klientů řádně ohlásili včetně jejich náplně a poučení, že pokud klient s takovými změnami nesouhlasí, má právo a možnost od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit. Pokud se to nestalo, musí banka postupovat výlučně podle původních obchodních podmínek, a tedy nemůže v této souvislosti smluvní pokutu uplatnit.


DALŠÍ ZAJÍMAVÉ DOTAZY A ODPOVĚDI NALEZNETE ZDE!Poradna serveru BP: Platí vždy sazebník platný v době uzavření smlouvy

Diskutovat (0)