V úročení vkladů se s námi banky nemohou rovnat, říká Hana Foitová z WPB Capital


26. 08. 2010  04:14     AR     komentáře (0)

Mnoho lidí si myslí, že banky jsou pro zhodnocování úspor jedinou možností. Není tomu tak, existují i jiné a výhodnější volby. Jednou z nich je vložit peníze do spořitelního družstva, které nabízí výrazně vyšší úroky. To potvrzuje Hana Foitová z WPB Capital.

BP.com: Mohla byste vysvětlit termín spořitelní družstvo? Určitě. Jak samotný název napovídá, jedná se o družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, nebo nabízení jiných peněžních služeb. Pro termín spořitelní družstvo se také běžně používají výrazy družstevní záložna, úvěrní družstvo nebo kampelička. Máme tedy různé názvy pro stejnou finanční instituci. Ke vzniku a podnikání družstevní záložny je třeba zvláštní povolení, které uděluje Česká národní banka. Ta také nad činností spořitelního družstva provádí dohled. BP.com: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi spořitelním družstvem a bankou? Hlavním rozdílem je určitě členství. Aby fyzická nebo právnická osoba mohla využívat služeb záložen, musí se nejprve stát jejím členem. K tomu je potřeba vyplnit přihlášku a zaplatit členský vklad. Jeho výše se v každém spořitelním družstvu liší, ale zpravidla se jedná o symbolickou částku. Pro Vaši představu, ve WPB Capital členský vklad představuje jen 1 Kč. Zásadní rozdíl mezi bankou a záložnou je také v oblasti produktové nabídky. Každé spořitelní družstvo se zpravidla úzce specializuje na vybranou cílovou skupinu, které sice nabízí menší škálu vkladových nebo úvěrových produktů než banka, ale zato přesně „ušitou“ na míru. Ke svým členům navíc záložny přistupují individuálně a díky menší členské základně mohou věnovat každému klientovi více času a osobního přístupu. Další rozdíly jsou spíše legislativní. Záložny mají nižší kapitál než banky nebo omezení ve způsobu nakládání se svěřenými prostředky. Záložny např. nemohou být ze zákona emitentem podřízeného dluhopisu. BP.com: Jsem Váš známý a mezi řečí Vám sdělím, že si jdu uložit peníze na termínovaný vklad do banky. Jak byste mě přesvědčila k tomu, abych zvolil spořitelní družstvo a ne bankovní ústav? Největším „lákadlem“ jsou určitě úrokové sazby, které jsou výrazně vyšší než v bance. Podle výše vkladu a doby, na kterou chcete peníze uložit, můžete získat zhodnocení až 5,95 % ročně! U WPB si můžete otevřít účet i přes Internet, čímž získáte výhodnější úrok a také ušetříte čas za návštěvu pobočky. Vybrat si můžete dle svého přání vkladový produkt, ať už klasický termínovaný vklad, termínovaný vklad s možností předčasného výběru nebo spořicí účet. Mnoho lidí má strach o bezpečnost svých peněz. Obavy ale rozhodně nejsou na místě. Vklady ve spořitelních družstvech podléhají stejnému režimu ochrany vkladů jako v bance tzn., že jsou ze zákona pojištěny včetně úroků ve výši 100 %, maximálně do 50 000 eur. Od 1. 1. 2011 se tato hranice zvyšuje dokonce na 100 000 eur. BP.com: Vidíte i nějaké nevýhody v tom být klientem spořitelního družstva? Již jsem se zmínila, že rozsah poskytovaných služeb se liší v každé záložně, ale obecně platí, že portfolio poskytovaných finančních produktů je užší. Jednodušší nabídka však může být přehlednější a umožňovat klientovi snazší orientaci v produktech spořitelního družstva. Působnost spořitelních družstev bývá také většinou lokálně omezena, nemají tak rozsáhlou pobočkovou síť jako banky. Menší množství poboček nicméně představuje pro záložnu výrazně nižší provozní náklady, které např. umožňují poskytovat klientům vyšší zhodnocení jejich vkladů nebo účtovat menší poplatky než v bance. Navíc záložny díky menšímu počtu poboček hledají stále nové distribuční kanály. BP.com: Můžete vyjmenovat hlavní produkty, které spořitelní družstva nabízí? WPB Capital nabízí vkladové a úvěrové produkty. Mezi vkladové produkty patří spořicí účty a termínované vklady. Termínované vklady ocení ti, kteří chtějí uložit určitý obnos na předem stanovené období a neuvažují o dalších přívkladech. Vedle tradičního termínovaného účtu nabízíme účet s revolvingem, který dovolí v den splatnosti peníze buď vybrat, vložit další nebo pokračovat ve spoření. Termínovaný vklad s možností předčasného výběru, jak sám název napovídá, umožňuje kdykoli předčasný výběr zdarma. Spořicí účty pak mají blízko ke klasické vkladní knížce, kdy přikládáte peníze bez omezení a na vklad můžete uplatnit až dvě výpovědi současně. Úvěrových produktů máme v nabídce šest a jsou určeny k nejrůznějším účelům financování pro podnikatele i fyzické osoby. Dokážeme najít řešení i pro ty, kteří z různých důvodů nedosáhnou na úvěr v bance. Spořitelní družstva přistupují ke každé žádosti individuálně a zpravidla neuplatňují žádná omezení jako banky, která se týkají např. výše úvěru, původu příjmů či státní příslušnosti žadatele apod. Spořitelní družstva jsou také rychlejší a flexibilnější. U žádostí o úvěr garantujeme bezplatné posouzení do 48 hodin a v případě schválení může žadatel čerpat úvěr již za 2 týdny. BP.com: Pokud mám u vás peníze, jsou nějaká omezení (časová, sankční) v disponování s prostředky? Naše družstvo poskytuje velmi výhodná zúročení na termínovaných vkladech či spořicích účtech. Aby klient mohl toto zhodnocení získat, je nutné vložit minimálně 20 000,- Kč. Doba splatnosti u termínovaného vkladu či výpovědní doba u spořicího účtu činí 6 měsíců až 5 let. Možná mohu už teď prozradit, že v krátké době chystáme pro naše klienty překvapení v podobě zkrácení doby splatnosti u termínovaných vkladů. Nově bude možné uložit peníze také na  1 a 3 měsíce. Tuto nabídku určitě uvítají ti, kteří chtějí své peníze uložit na kratší dobu, nebo kteří si budou chtít spoření u nás vyzkoušet předtím, než se rozhodnou pro delší dobu splatnosti, která je samozřejmě také lépe úročena. BP.com: Myslíte, že český finanční sektor poskytuje prostor k růstu nebankovních institucí na úkor bank? Neřekla bych, že nebankovní instituce fungují na úkor bank. Spíše se vhodně doplňují a družstevní záložny pokrývají mezery v nabídce bankovních služeb a produktů. Je pravdou, že finanční a hospodářská krize „nahrála“ menším finančním institucím, které pohotově na vzniklou situaci na trhu zareagovaly. WPB Capital např. poskytlo více úvěrů klientům, kteří byli odmítnuti bankou v důsledku zpřísněných podmínek. Na straně vkladů je zájem klientů o služby družstevních záložen také vysoký. Klienti jsou v dnešní době aktivnější, studují nabídky spořicích produktů napříč trhem, porovnávají je a raději volí vyšší zhodnocení svých úspor u záložen. Dobře vědí, že vklady u záložny jsou pojištěné stejně jako v bance. Navíc tedy nepodstupují žádné riziko. BP.com: Jaké jsou cíle vaší společnosti na rok 2010? V roce 2010 vstoupilo WPB Capital do druhého desetiletí poskytování služeb svým členům. I ve druhé dekádě jsou naším hlavním cílem a největší motivací spokojení klienti. Chceme posilovat jejich loajalitu k našim produktům i službám, protože si uvědomujeme, že věrný klient je alfou a omegou každého podnikání. Nadále tedy chceme klientům nabízet nadstandardní finanční produkty - vysoké úročení vkladů na jedné straně a kvalitní uvěrové produkty na straně druhé. Pomoci by nám k tomu také měla plánovaná implementace interního bankovního systému, která nám umožní portfolio nabízených služeb ještě více rozšířit a zatraktivnit. BP.com: A ve střednědobém horizontu? Naším dlouhodobým cílem je vytvářet efektivně fungující finanční instituci a co nejlépe zhodnocovat vložený kapitál.


V úročení vkladů se s námi banky nemohou rovnat, říká Hana Foitová z WPB Capital

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

17969550166

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3,7


ČÍSLO TÝDNE - 3,7 o tolik miliard korun se snížil čistý zisk bankám působícím v České republice v prvním čtvrtletí 2021. Doznívají tak negativní vlivy koronavirových restrikcí a útlumu ekonomiky.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5490
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,4770
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6075
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,8455
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3805
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,2000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1882
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více