Vstřícná banka z pohledu poplatků za 4. čtvrtletí 2013


14. 02. 2014  12:45     Vstřícná banka     komentáře (0)

Přinášíme vám pravidelný materiál, který stojí na "poplatkovém pohledu" na vstřícnost tuzemských bank. Jak si v populárním srovnání Vstřícná banka vedly naše banky z pohledu poplatků ve 4. čtvrtletí 2013?

Vstřícná banka z pohledu poplatků za 4. čtvrtletí 2013
Kritéria:

1)             Výše bankovních poplatků a jejich struktura.

2)             Vývoj poplatkové politiky banky v posledním čtvrtletí.

3)             Přehlednost sazebníku banky.

4)             Analýza na základě výsledků kalkulátoru či jiných porovnání na www.bankovnipoplatky.com.

Podklady:

Vývoj poplatkové politiky za poslední čtvrtletí.

Výsledky analýzy kalkulátoru.

Podklady od společnosti Scott & Rose

Aktuální IV. čtvrtletí bylo úměrně aktivní poslednímu kvartálu v roce. Nejaktivnějšími bankami byly tentokrát Česká spořitelna, která přišla ze zcela novým internetovým účtem, Raiffeisenbank, která svoje klienty směřuje jen na aktuálně nabízená eKonta, KB, která viditelně vylepšila (zlevnila) koncept MojeOdměna a UniCredit, která zrušila některé frekventované poplatky. Během celého roku 2013 došlo v zásadě k permanentním změnám v oblasti poplatků víceméně u všech bank. Domníváme se, že vzhledem k množství změn, to běžní klienti nemohou absorbovat ani vstřebat.

Air Bank (8.5, 7.5, 9, 8.5) = 8,38

III. čtvrtletí - (8.5, 7.5, 9, 8.5) = 8,38

Druhá retailová banka s českými vlastníky (vedle Fio banky). Air Bank razantně vstoupila na český trh s několika poplatkovými a nabídkovými unikáty. V aktuálním IV. čtvrtletí nedošlo po minulých převratných změnách, k žádným pohybům, takže naše hodnocení neměníme.

Pokud jde o vývoj v poplatkové politice banky, nedošlo ve IV. čtvrtletí k žádným změnám. A je to logické, Air Bank si revoluční změny odbyla od 1. 4. 2013, kdy zrušila několik bankovních poplatků. Toto čtvrtletí bylo tedy v porovnání s těmi předešlými naprosto klidné a nemáme důvod měnit naše hodnocení v této části.

Sazebník patří stále mezi ty nejjednodušší a nejpřehlednější. Včetně vysvětlujících textů se vešel pouze na jednu A4. Jednoduchý sazebník se v prvních měsících působení nové banky stal její předností. Je srozumitelný, nenajdete v něm žádné hvězdičky, písmenka ani vysvětlivky pod čarou. Bankovní klient jistě ocení informaci, že ceny v sazebníku jsou stejné pro všechny druhy kanálů – ať už klient využije služeb pobočky, internetbankingu či telebankingu. Sazebník se nezměnil ani ve IV. čtvrtletí a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.

Z Q Reportu Scott & Rose by logicky vyplývalo, že se postavení banky proti III. čtvrtletí nezměnilo, nicméně Air Bank snížila úročení běžného účtu, takže se roční náklady standardního klienta posunuly z 339 Kč na 429 Kč, čímž se banka stále drží na 3. místě. Hodnocení neměníme.

Citibank (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25

III. čtvrtletí - (5.5, 6.5, 7.5, 5) = 6,13

Banka zaměřená spíše na majetnější klienty jakkoliv Citibank přišla v poslední době s rozšířením nabídky i pro další kategorie. Po těchto strukturálních změnách došlo k uklidnění, i přesto v aktuálním čtvrtletí došlo k několika poplatkovým změnám. Především potěší rušení poplatků v souvislosti s úvěry. Nicméně strukturálně se ani ve IV. čtvrtletí poplatková politika banky nezměnila a tak hodnocení v této části nemáme důvod měnit.

Citibank se v aktuálním 4. kvartále soustředila z hlediska poplatků v zásadě na dvě oblasti – na úvěry a pak na služby pro malé a střední firmy. Z hlediska zaměření našeho hodnocení se budeme věnovat jen změnám, které se dotknou retailové klientely. Citibank nejprve od října zrušila poplatek za předčasně splácený úvěr u CitiPůjčky a CitiPůjčky pro lékaře a zubaře, a pak od listopadu přestala banka zpoplatňovat zpracování úvěrové dokumentace u obou těchto produktů (původně 1 % z celkové částky úvěru, minimálně 600 Kč). Vzhledem k tomu jsme se rozhodli po delší době zvýšit hodnocení v této části o 0,5 bodu.

Sazebníky všech druhů kont zůstávají i nadále ve stejné podobě, tudíž hodnocení v této části ani pro aktuální IV. čtvrtletí neměníme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že ani u standardního klienta (2.529 Kč ročně), ani u aktivního klienta (5.050 Kč ročně) se pozice banky nemění. Vzhledem k tomu stavu, není důvod měnit hodnocení banky v této části.

Česká spořitelna (6, 8, 5.5, 5) = 6,13

III. čtvrtletí - (5.5, 8, 5.5, 5) = 6

Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. V poslední době však mění i celou strukturu své retailové nabídky. V minulém čtvrtletí přišla banka s novým účtem - Osobní účet České spořitelny II. Základní balíček je pro všechny stejný a stojí 69 Kč měsíčně, pro seniory je to pak 59 Kč a pro děti a studenty do 30 let je zdarma. Tento kvartál (od 4. 11. 2013) přišla ČS zase s novým internetovým účtem – iÚčet (pro podnikatele pak nové Podnikatelské konto Klasik, za jehož vedení se platí 149 Kč měsíčně a Podnikatelské konto Maxi za 299 Kč měsíčně). Banka tedy pokračovala ve změně své nabídkové struktury a v návaznosti na pozitivní výhled, o kterém jsme psali již minule, logicky zvyšujeme hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

ČS připravila od listopadu svůj „bezpoplatkový“ účet. iÚčet obsahuje zdarma internetové, mobilní a telefonní bankovnictví SERVIS 24, bezkontaktní platební kartu VISA Classic, všechny příchozí i odchozí platby, měsíční výpis a slevový program Partner. Banka také změnila poplatkovou politiku u úvěrů pro podnikatele a to od 20. 10. 2013 (změny se týkají úvěru Profit, termínovaného úvěru Profit v rámci Programu Profit a kontokorentu Profit). Další změny (od 1. 11. 2013) se týkaly Amerických hypoték. Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti se mění z 0,8 % z hodnoty úvěru, min. 5.000 Kč, max. 20.000 Kč, na 6.000 Kč. Za změnu smluvních podmínek (z podnětu klienta) u Americké hypotéky se nově zaplatí 500 Kč, místo původních 0,2 % z aktuálního zůstatku, min. 100 Kč, max. 1.500 Kč. Vzhledem ke změnám, které jdou oběma směry a vzhledem k celkem vysokému hodnocení banky v této části, nebudeme prozatím měnit hodnocení banky.

Banka změnila podobu sazebníku v minulém kvartále s novým balíčkovým účtem, což jsme kvitovali zvýšením hodnocení banky v této části. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak není důvod měnit naše hodnocení v této části.

Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS u standardního klienta mírně zhoršilo z 2.161 Kč na nových 2.295 Kč ročně. Aktivní klient pak i nadále zaplatí 4.006 Kč ročně. Po minulém zvýšení hodnocení v této části proto pro aktuální čtvrtletí necháváme naše bodování beze změn.

ČSOB (6, 7, 7, 6) = 6,5

III. čtvrtletí - (6, 7, 7, 6) = 6,5

Banka, která je v posledních letech aktivní. V aktuálním kvartále sice nebyla banka nejaktivnější, i přesto udělala několik zajímavých změn. Předně ve 4. čtvrtletí přišla ČSOB s rozšířením svých služeb prostřednictvím České pošty. Nicméně celková poplatková struktura a filozofie banky zůstala stejná. Proto ani ve IV. kvartále 2013 nebudeme měnit hodnocení banky v této části.

Asi největší změna se týká možnosti pro klienty (ČSOB i PS), kdy od 1. 10. 2013 mohou používat debetní a kreditní karty na pobočkách České pošty (3 200 poboček). A jak to vypadá poplatkově? Za zpracování hotovosti přijaté prostřednictvím debetní karty na České poště a připsané na běžný účet či za výběr hotovosti debetní kartou na České poště zaplatí klienti 35 Kč (u kreditní karty 35 Kč a 1,5% z vybírané částky). Jinak platba debetní kartou na České poště je zdarma. ČSOB také přišla v říjnu s novými Flexibilními půjčkami. Podání žádosti o úvěr a její hodnocení, vedení účtu a správa úvěru s výpisem v elektronické nebo písemné formě či zpracování úvěru jsou zdarma. Nově ale banka zavádí poplatek za zpracování žádosti o restrukturalizaci úvěru, a to povoleného přečerpání, spotřebitelského úvěru a úvěru na kreditní kartě, ve výši 500 Kč. Vzhledem k minulému zvýšení hodnocení, jej protentokrát v této části ponecháme beze změn.

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv a to použitím malých barevných ikonek. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení. Na druhé straně je třeba dodat, že sazebník nabobtnal na celých 21 stran. Hodnocení pro aktuální IV. čtvrtletí neměníme.

Postavení ČSOB se v Q Reportu Scott & Rose proti minulému kvartálu vůbec nezměnilo. Standardní klient zaplatí i nadále za rok 1.907 Kč a aktivní klient 7.231 Kč. Vzhledem k tomu nemáme důvod měnit hodnocení v této části.

Equa Bank (8, 8.5, 8.5, 9) = 8,5

III. čtvrtletí - 8, 8.5, 8.5, 9) = 8,5

Jedna z novějších bank. Původně Banco Popolare, kterou koupil britský fond AnaCap. Ve IV. čtvrtletí nedošlo ke strukturálním poplatkovým změnám. Nicméně Equa bank udělala několik poplatkových změn u účtu pro podnikatele. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Equa bank změnila svůj sazebník u účtů pro podnikatele. V principu zavedla poplatek za vedení účtu, který byl doposud zdarma, a naopak přestala zpoplatňovat jednotlivé služby. Nově tak podnikatel zaplatí v závislosti na průměrném měsíčním zůstatku či na tom, jestli je fyzická osoba podnikatel (FOP) či právnická osoba (PO) 99 Kč nebo 149 Kč. Zdarma naopak získá zasílání výpisů poštou (dříve 29 Kč), odchozí platbu, trvalý příkaz či inkaso (dříve 4 Kč), příchozí platbu (3 Kč) či prioritní platbu (100 Kč). Dále pak u Spořicího účtu pro FOP a PO přestala banka zpoplatňovat zasílání výpisů poštou (dříve 29 Kč) a příchozí platby (dříve 3 Kč). Vzhledem k tomu, že se změny netýkaly retailového zákazníka a po minulém zvýšení, tentokrát necháváme hodnocení v této části beze změn.

Sazebník je stejně jako u Air Bank přehledný a jednoduchý. Sice se nevešel jen na jednu A4, ale i tak se na třech stranách budou klienti velmi dobře orientovat. Je zcela evidentní, že nové banky přistoupily k sazebníkům proklientsky a to jak z hlediska přehlednosti, stručnosti, barevnosti, tak i z pohledu různých dodatkových a vysvětlujících informací. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v podobě sazebníku a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že proti minulému čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak roční náklady banky u standardního klienta jsou i nadále 218 Kč, což ji v průzkumu této agentury řadí stále na 2. místo (za Fio banku). V této části proto ponecháváme hodnocení na stejné výši jako minule.

Fio banka (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75

III. čtvrtletí - (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75

Fio banka se stala Nejvstřícnější bankou i pro rok 2012. Uvidíme, jak si v souboji bank povede v roce 2013, bude to těsné. Zatím v každém kvartále skončila druhá. V I. čtvrtletí byla nejvstřícnější bankou KB a ve II. a III. čtvrtletí pak Air Bank. V aktuálním IV. čtvrtletí nedošlo k žádným strukturálním poplatkovým změnám a tak hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Ve IV. kvartále nedošlo k žádným výrazným poplatkovým změnám. Fio banka ale například prodloužila svou akční nabídku úroku u hypoték (2,79 %) do konce roku. Vzhledem k tomu, nebudeme měnit hodnocení banky v této části.

Poté, co v minulém čtvrtletí zmodernizovala Fio banka svůj sazebník a my to ohodnotili zvýšeným hodnocením, v aktuálním kvartále k žádným grafickým úpravám nedošlo. Aktuálně se sazebník rozkládá na osmi stranách. V sazebníku i nadále najdeme na relativně malém prostoru množství doprovodných a vysvětlujících textů. Ve IV. čtvrtletí nemáme důvod naše hodnocení v této části měnit.

Fio banka se ve většině průzkumů umísťuje i ve IV. čtvrtletí se svým běžným účtem na prvním nebo druhém místě. První místo v Q Reportu Scott & Rose obhájila banka i pro aktuální IV. čtvrtletí a to se stejnou částkou jako minule - roční náklady standardního klienta jsou 158 Kč. Hodnocení proto v této části nemáme důvod měnit.

GE Money Bank (7, 7, 7, 7) = 7

III. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7) = 7

Jedna z aktivních bank v posledním roce. Aktuální IV. kvartál se ale dá popsat jako jeden z jejich nejklidnějších za posledních několik čtvrtletí. Tudíž logicky platí, že se celková architektura sazebníku nezměnila a ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální IV. čtvrtletí.

Po předchozích poplatkových změnách, byl IV. kvartál doslova poplatkově klidný. Banka tak přišla se zvýhodněním své Expres půjčky, kde klientům, kteří si ji sjednali do konce roku 2013, odpustí všechny budoucí prosincové splátky. GE Money Bank také od 1. 11. 2013 převedla účty Genius Start s transakčními balíčky na novější typ účtu Genius Gratis Solo. V tomto čtvrtletí tedy není důvod měnit naše hodnocení v této části.

Sazebník banky se sice v aktuálním čtvrtletí nezměnil, ale od 1. 1. 2014 je již sazebník k dispozici nikoliv v jednom souboru, ale je rozdělen podle druhů služeb (hypotéky, úvěry, kreditky, BÚ atd.). Tato změna bude předmětem našeho hodnocení za I. kvartál 2014. Opakovaně kvitujeme a oceňujeme, že veškeré změny, které banka připravuje, vždy prezentuje ve zvláštním souboru v pdf formátu, který je dostupný v sekci přímo u nové verze sazebníku, kde si klient může najít všechny změny, jakých kapitol a služeb se týkají a především srovnání s původní cenou dané služby (aktuálně pak k 1. 4. 2014). Hodnocení ve IV. čtvrtletí neměníme, změna může nastat v následujícím kvartále.

Jak už bylo napsáno, na poplatkové změny byl aktuální kvartál skoupý, takže se postavení banky v Q Reportu Scott & Rose nezměnilo. Standardní klient tak i nadále zaplatí ročně 2.802 Kč a aktivní klient pak 5.333 Kč ročně. Nedošlo k žádným posunům, takže můžeme ponechat hodnocení banky v této části na stejné úrovni jako minule.

Komerční banka (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25

III. čtvrtletí - (7, 7.5, 8.5, 5) = 7

Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. V I. čtvrtletí 2013 se ji tato aktivita vyplatila, když získala titul nejvstřícnější banka za I. kvartál 2013. V aktuálním IV. kvartále pokračovala banka velmi aktivně a přišla s pozitivní změnou konceptu Moje odměny. Vzhledem k této strukturální změně, která vede ke snížení poplatků, jsme se rozhodli zvýšit hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

V aktuálním IV. čtvrtletí, jak již bylo napsáno, došlo k významné změně konceptu Moje odměny (kromě jiných poplatkových změn). KB jej změnila od 1. 10. 2013 u balíčku MůjÚčet tak, že dochází ke zvýhodnění podmínek pro klienty. Nově tak platí, že klient získá zpět 50 % poplatku za vedení účtu (34 Kč), když splní 1 podmínku (dříve 2) a 100 % (68 Kč), když splní 2 a více podmínek (dříve 4 a více). A pokud jde o samotné podmínky pro tato zvýhodnění, tak ta se také zmírnila. U došlé platby na účet může jít o libovolnou výši, objem prostředků uložených v různých produktech KB se snížil z 250 tisíc na 100 tisíc a i pravidelné měsíční úložky u různých finančních produktů KB mohou být v libovolné výši (dříve minimálně 2.000 Kč). Podmínky se změnily i pro studenty od 26 do 30 let a seniory - nově při splnění 1 podmínky získají bonus 100 % (dříve museli splnit 2). Banka nastavila mírnější podmínky také u konceptu MojeOdměny pro TOP nabídku. KB také změnila koncept odměny u Profi účtu pro začínající podnikatele, kde nově vrací 100 % z poplatku (169 Kč) a to po dobu 2 let od otevření účtu. Podmínkou je, že na účtu proběhne jedna aktivní transakce měsíčně. Vzhledem k těmto příjemným změnám jsme se rozhodli zvýšit hodnocení banky také v této části a to o 0,5 bodu.

Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení ponecháváme na stejné výši.

V Q Reportu Scott & Rose logicky došlo k zajímavým posunům. Změna konceptu MojeOdměny se u standardního klienta projevil poklesem ročních nákladů z 2.192 Kč na aktuálních 1.988 Kč. U aktivního klienta k žádným pohybům nedošlo a tak i nadále zaplatí ročně 7.334 Kč. Hodnocení v této části zatím ponecháváme na stejné výši s pozitivním výhledem do dalších čtvrtletí.

mBank (9, 8, 8, 9.5) = 8,63

III. čtvrtletí - (9, 8, 8, 9.5) = 8,63

Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. V aktuálním IV. čtvrtletí sice nedošlo k žádným významným ani strukturální poplatkovým změnám, zato banka oznámila změnu poplatků od 9. 2. 2014 a především změnu loga, image, názvu a internetového bankovnictví. Tyto převratné novinky tedy budou předmětem našeho hodnocení v příštím čtvrtletí. Hodnocení v této části neměníme.

Banka příliš poplatkových změn nedělá, protože není moc kde. V aktuálním IV. čtvrtletí k žádným poplatkovým změnám nedošlo, ale banka, jak již bylo uvedeno, oznámilo výrazné změny na únor 2014. Pokud jde o bankovní poplatky, tak změny se týkají především zrušení poplatku za vedení kontokorentu a za změnu osobních údajů v hypoteční smlouvě. Těmto změnám se budeme věnovat příště. Po minulém zvýšení hodnocení, jej tentokrát ponecháváme na stejné výši.

Podoba sazebníku se ani v aktuálním čtvrtletí nezměnila. U sazebníku mBank je třeba ocenit, že je snadno k nalezení hned na homepage. Dále v něm klient v horní části najde přehlednou tabulku s archívem změn, a jakého okruhu služeb či produktů se tyto změny a kdy týkaly (jednotlivé minulé sazebníky jsou stáhnutelné v pdf formátu). Bohužel jednotlivé změny nejsou nijak zvlášť označeny a tak je třeba sazebníky porovnávat. Hodnocení pro aktuální IV. kvartál neměníme.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále standardní klient zaplatí 634 Kč ročně. I přesto je v tomto průzkumu banka překvapivě až na 4. místě (za Fio bankou, Equa bank a Air Bank). Nedávno jsme kvůli tomuto pohybu v pořadí bank dolů snižovali hodnocení v této části, tentokrát jej ponecháme na stávající úrovni.

LBBW Bank (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25

III. čtvrtletí - (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani ve IV. čtvrtletí nezměnila a aktuální kvartál byl velmi klidný. Vzhledem k minulému snížení hodnocení v této části, tentokrát není důvod naše hodnocení měnit.

Banka tentokrát přišla po minulých zdraženích jen s minimem změn. LBBW například zavedla poplatek za odchozí příkaz k inkasu zadaný v internetovém bankovnictví ve výši 7 Kč, naopak zrušila poplatek za poskytnutí hypotečního úvěru IQ Hypotéka Energie a za pojištění schopnosti splácet u své kreditní karty. Po minulém snížení a vzhledem k spíše kosmetickým změnám, ponecháme hodnocení v této části na stejné úrovni jako minule.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a především nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části zatím není důvod měnit.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k pohybům ani jedním směrem a tak standardní klient zaplatí ročně 1.603 Kč a aktivní klient 8.315 Kč. Vzhledem k tomu není důvod měnit naše hodnocení v této části.

Poštovní spořitelna (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

III. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí tak společně s ČSOB. V aktuálním IV. čtvrtletí se to částečně potvrdilo. Tyto společné změny se týkaly rozšíření služeb přes Českou poštu. Nicméně PS/Era změnila i další poplatky, zejména, které se týkají operací s kreditní kartou. I přes to se ale základní architektura bankovních poplatků nezměnila a tak ani my neměníme hodnocení v této části.

V aktuálním IV. kvartále změnila Poštovní spořitelna poplatky, které se týkají kreditních karet. Banka například zvýšila poplatek za výběr hotovosti z bankomatů ostatních bank z 25 Kč + 1,5 % z vybírané částky na 30 Kč + 1,5 % z vybírané částky. Taktéž zdražila výběr hotovosti na poště touto kartou a to z 5 Kč + 1,5 % z vybírané částky na 35 Kč + 1,5 % z vybírané částky. Od 1. 10. 2013 také přestala Poštovka ve svých finančních centrech poskytovat směnárenské služby. Negativní změny se týkaly výběru hotovosti kreditní kartou, což není služba, kterou bychom doporučovali pro tento typ platební karty. Proto nemáme důvod měnit hodnocení banky v této části.

Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Nicméně změnou sazebníku na počátku minulého roku (k 1. 2. 2012) došlo přece jen ke zlepšení. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu je celkem přehledná tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní sazebník PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným změnám a tak náklady standardního klienta činí stále 1.626 Kč ročně. Vzhledem k tomu ponecháváme hodnocení v této části pro IV. kvartál na stejné úrovni.

Raiffeisenbank (7, 6.5, 7.5, 7) = 7

III. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 7) = 7

Raiffeisenbank svoji poplatkovou politikou směřuje klienty k maximálnímu využívání vždy aktuální verze eKonta při splnění podmínek pro věrnostní výhody. V I. čtvrtletí 2013 přišla banka s rozšířením konceptu eKonta a nabídla dvě jeho varianty eKonto Mini a eKonto Komplet. Aktuálně banka nabízí již jen tyto dvě varianty a původní verze eKonta (Prémium a Extra) jsou minulostí. Banka pak v každém čtvrtletí mění svoji poplatkovou politiku směrem k maximálnímu využívání nabízených kont a to zdražováním všech minulých a již nenabízených balíčkových účtů. V tomto čtvrtletí tomu nebylo jinak. Tato strategie banky je v posledních letech neměnná a tak zatím ponecháváme hodnocení v této části na stejné hodnotě jako v minulém čtvrtletí.

Raiffeisenbank tentokrát připravila poplatkové změny od 1. 10. 2013. Banka ukončila u původního eKonta a běžných účtů některé výhody. Nově nejsou u zmíněných kont zdarma první dva výběry z bankomatu vlastní banky, ale platí se za ně 9,90 Kč. Ukončení věrnostních výhod Extra také znamená zdražení vedení účtu z 29 Kč na 75 Kč měsíčně, dále se zvyšuje poplatek za internetové bankovnictví ze 40 Kč na 90 Kč měsíčně, poplatek za správu elektronické debetní karty z 30 Kč na 45 Kč a embosované debetní karty ze 40 Kč na 65 Kč. Podobně u Podnikatelského eKonta došlo ke zdražení vedení účtu z 50 Kč na 165 Kč měsíčně. Byla zrušena akce, kde banka platila 20 Kč měsíčně klientům u eKonta Premium. Poplatek za odchozí platbu se u původního eKonta a běžných účtů zvýšilo ze 4 Kč na 6 Kč. Poplatek za vedení účtu Student se zvyšuje z 30 Kč na 49 Kč měsíčně, naopak jsou zrušeny poplatky za výběry z bankomatu Raiffeisenbank i ostatních bank v ČR. Na druhé straně se již nebude platit za zadržení karty (debetní a kreditní) v bankomatu (dříve 1.000 Kč). Banka dále sjednocuje poplatek za výzvu při nesplácení dlužné částky na stejnou cenu 500 Kč a to u všech dotčených produktů (dříve např. 1. výzva za 300 Kč a 3. výzva za 1 000 Kč). Klesl poplatek za změny v úvěrové dokumentaci na základě podnětu klienta z 2.000 Kč na 300 Kč. Zajímavé změny přichystala banka pro podnikatele u eKonta Start, kdy klesl poplatek za vedení z 220 Kč na 99 Kč a zároveň Rajfka zrušila poplatek za příchozí a odchozí platby (dříve 4 Kč), výběry z bankomatů vlastní (10 Kč) i cizí banky (40 Kč). Vzhledem k tomu, že u retailové klientely došlo většinou ke zdražení, mělo by to vést ke snížení hodnocení v této části, nicméně stalo se tak u již nenabízených kont. Zároveň banka zlevnila výběry z bankomatů pro studenty či zahraniční platby u podnikatelských účtů, takže jsme se rozhodli hodnocení v této části ponechat beze změn s určitým negativním výhledem do budoucna.

Sazebník nedoznal žádných výraznějších grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm měli dobře orientovat. Jasně je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. U RB je třeba vyzdvihnout, že jako jedna z mála bank vydává při změnách sazebníku speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. Od 1. 7. 2013 banka rozděluje sazebník do dvou částí (v pdf formátu) – aktivní a nenabízené služby. Tím se sazebník stal ještě přehlednějším. Pro aktuální IV. čtvrtletí jsme se rozhodli hodnocení v této části neměnit.

Q Report Scott & Rose nezaznamenal ve srovnání s minulým kvartálem žádný pohyb a tak zůstávají roční náklady u standardního klienta 1.856 Kč a u aktivního klienta 2.664 Kč. Proto nebudeme v aktuálním IV. čtvrtletí v této části naše hodnocení měnit.

UniCredit Bank (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63

III. čtvrtletí - (7.5, 7, 8, 7) = 7,38

UniCredit výrazně změnila svůj sazebník minulý rok. Nicméně v aktuálním IV. čtvrtletí banka na svou předchozí aktivitu navázala a nabídla několik poplatkových změn. Ani tyto změny ovšem nezměnily základní poplatkovou strukturu a strategii banky, kterou UniCredit postavila na nabídce osobních balíčkových kont - Expresní, Aktivní, Perfektní a Premium. Proto ponecháváme hodnocení v této části na stejné úrovni jako minule.

UniCredit se tentokrát činila a k 1. 12. 2013 připravila několik zajímavých a pozitivních poplatkových změn. U Expresního konta zrušila poplatek za příchozí platby z jiné banky (dříve 6 Kč), u Aktivního konta jsou nově zdarma všechny příchozí platby i odchozí platby přes internetbanking včetně plateb SIPO a inkasa (dříve prvních 10 v měsíci zdarma). U Perfektního konta je nově 1 výběr hotovosti na pobočce zdarma a u konta Premium pak 2 výběry hotovosti na pobočce zdarma. UniCredit také doplnila do sazebníku u hypoték položku vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti. Na druhé straně banka zdražila například výpis z účtu zaslaný poštou u podnikatelských účtů z dřívějších 30 Kč na 50 Kč. A v polovině září přišla s novým kontem PRO PODNIKATELE za 119 Kč měsíčně. Pokud ovšem klient splní během měsíce jednu z podmínek (bezhotovostní kreditní obrat 15 000 Kč nebo průměrný zůstatek běžného účtu větší než 100 000 Kč) je vedení účtu zdarma (sleva z měsíčního poplatku 100 %). Vzhledem k pozitivním změnám a rušení některých poplatků jsme se rozhodli zvýšit hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

UniCredit měnila významně podobu svého sazebníku již v roce 2012. Banka rozšířila možnost prezentace sazebníku - dříve byl k dispozici jen v jednom dokumentu, nově banka rozdělila sazebník na logických 14 kapitol, které je možné ovládat samostatně. Zároveň ale umožňuje sazebník stáhnout v jednom pdf formátu (aktuálně na 22 stranách), kde je hlavní tabulka se všemi nabízenými konty a podobně jako u KB i s cenou služby mimo balíčkový účet. V aktuálním IV. kvartále vysoké hodnocení z minula nemáme důvod měnit.

V Q Reportu Scott & Rose tentokrát vzhledem k výše popsaným změnám došlo k logickým posunům směrem dolů, takže standardní klient nově zaplatí ročně 1.503 Kč (minule 1.638 Kč) a aktivní klient 6.175 Kč (minule 7.495 Kč). Vzhledem k těmto viditelným pohybům zvyšujeme hodnocení banky v této části.

Sberbank (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5

III. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5

Banka, která je v posledním roce velmi aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Nicméně ve IV. čtvrtletí navázala na určité zklidnění, které jsme mohli pozorovat už i minule. Vzhledem k tomu, nemáme důvod měnit hodnocení banky v této části.

Pokud jde o poplatkové změny, nestalo se v tomto čtvrtletí nic zásadního. Sberbank jen přišla od 18. 11. 2013 s novou kreditní kartou FÉR. Vedení karty i účtu je nově zdarma (dříve 19 Kč a 25 Kč měsíčně), nicméně zase jsou vyšší úrokové sazby. V aktuálním IV. čtvrtletí tedy nemáme důvod v této části měnit naše hodnocení z minula.

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Sazebník je postaven na odlišném konceptu například od KB nebo UniCredit Bank, kde je vše v jedné tabulce. Nově je ovšem možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Jinak jsou jednotlivé kapitoly (služby) jasně definované a snadno k nalezení. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě.

V Q Reportu Scott & Rose logicky nedošlo k žádnému pohybu, tudíž standardní klient zaplatí ročně 1.527 Kč a aktivní klient pak 3.478 Kč. Proto nemáme důvod měnit naše hodnocení v této části.

Zuno Bank (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

III. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

Zuno Bank patří jako jedna z novějších bank do bankovní skupiny Raiffeisen Bank International. Zuno Bank přišla, podobně jako obě nové banky, s několika originálními prvky. Nicméně v aktuálním IV. čtvrtletí jsme nezaznamenali žádnou podstatnou poplatkovou změnu a ani se nezměnila základní poplatková filosofie banky, takže hodnocení v této části ponecháme beze změn. Zuno bank jinak pokračuje ve své filosofii odlišit svoje služby od tzv. retro bank. V aktuálním kvartále šlo o spotřebitelský úvěr a garanci nejvýhodnější půjčky na trhu.

Zuno Bank ve IV. čtvrtletí nepředstavila výrazné poplatkové změny, ale pár položek se přece jen pohnulo a to v oblasti platebních karet. Od 1. 11. 2013 například snížila banka poplatek za opětovné vytištění PIN a to na 28 Kč (původně 180 Kč), naopak poplatek za expresní vydání či znovuvydání karty činí nově 280 Kč (dříve tato položka nebyla v sazebníku) a poplatek za vydání 2. a další karty je nově za 80 Kč (opět nová položka). Vzhledem k těmto kosmetickým změnám a to oběma směry, nemáme důvod měnit naše hodnocení ani v této části.

Sazebník je podobně jako u Air Bank či Equa bank přehledný a celkem jednoduchý. Všechny tři nové banky vyslyšely volání klientů po srozumitelnosti na první přečtení. Sazebník Zuno Bank se i po rozšíření služeb vešel na dvě A4. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům ve výši bankovních poplatků a tak i nadále jsou roční náklady standardního klienta 908 Kč. Hodnocení ponecháme na stejné úrovni jako minule.Vstřícná banka z pohledu poplatků za 4. čtvrtletí 2013

Diskutovat (0)