Citibank a NESsT ocenily nejlepší plánované sociální podniky neziskových organizací


23. 07. 2012  16:20     tz     komentáře (0)

Citibank Europe plc a nezisková organizace NESsT uspořádaly soutěž Social Enterprise Competition 2011-2012, v níž byly oceněny společensky prospěšné podnikatelské záměry. V České republice zvítězily plány neziskových organizací Amelie a Poradny pro integraci. Ocenění a finanční prostředky byly organizacím předány 7. června 2012 na konferenci Asociace Hungarian Venture Capital v Budapešti.

Sociální podniky se dlouhodobě udržitelným způsobem podílejí na řešení zásadních společenských problémů, jako jsou například nezaměstnanost, omezený přístup k veřejným službám nebo ochrana životního prostředí. Proto pořádá nezisková organizace NESsT (Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team) ve spolupráci se Citibank Europe plc soutěž na podporu sociálního podnikání – Social Enterprise Competition. V rámci soutěže, která probíhá paralelně v České republice, Slovensku a Maďarsku, jsou odměňovány nejlépe vypracované podnikatelské záměry v sociální oblasti. Vítězné neziskové organizace získají finanční prostředky, jež usnadní realizaci jejich plánů.

„S výsledky soutěže jsme velmi spokojeni,“ uvedla Roxana Damaschin Tecu, ředitelka evropské pobočky NESsT, která společně s Batarou Sianturimem, generálním ředitelem Citibank v Maďarsku, předávala ceny vítězům ze všech tří zemí. „Vzhledem k úsilí a nadšení, které vítězové v minulých měsících věnovali přípravě na vlastní sociální podnikání, plně věříme v jejich úspěch,” dodala.

V České republice byly oceněny organizace Amelie a Poradna pro integraci. Amelie poskytuje psychosociální služby pacientům s onkologickou diagnózou a jejich blízkým. Organizace v soutěži získala 9 tisíc amerických dolarů, což je přibližně 170 tisíc korun českých, které využije k zahájení činnosti své vzdělávací agentury. Agentura bude poskytovat akreditované vzdělávací kurzy pracovníkům ze zdravotního a sociálního sektoru s cílem zlepšit průběh onkologické léčby a urychlit návrat pacientů do každodenního života. Zároveň pro zaměstnance s onkologickou diagnózou vytvoří pracovní místa. Poradna pro integraci, druhá oceněná organizace, poskytuje právní a sociální služby imigrantům v České republice. Finanční příspěvek v hodnotě 5 tisíc amerických dolarů, tedy přibližně 95 tisíc korun českých, bude využit ke zprovoznění jazykové školičky pro nejmenší, jež bude poskytovat kurzy českého jazyka předškolním dětem imigrantů. Na Slovensku zvítězila organizace Sosna, která se věnuje ochraně životního prostředí, a Áno pre život, jež pomáhá ženám v nouzi. V Maďarsku získala finanční prostředky Humusz, zabývající se ochranou životního prostředí i propagací zodpovědného spotřebitelství, a Kompánia poskytující preventivní služby mladým lidem z rizikových skupin.

„Podpora společensky odpovědných aktivit je zcela v souladu s dlouhodobou strategií Citibank Europe plc, a proto jsme rádi, že můžeme společně s NESsT soutěž realizovat. Všechny podnikatelské plány oceněných organizací mají vysoký společenský i finanční potenciál. Přispívají k rozvoji sociálního podnikání, a tím i k udržitelnosti neziskového sektoru ve svých zemích,” uvedla Marie Mališková, specialista komunikace v Citibank Europe plc, která se společně s kolegy podílela na hodnocení podnikatelských záměrů českých a slovenských organizací. „Věříme, že získané finanční příspěvky pomohou neziskovým organizacím realizovat společensky prospěšné záměry a zároveň posílí jejich finanční udržitelnost,“ doplňuje.

Social Enterprise Competition je realizovaná organizací NESsT, jejímž strategickým záměrem je pomoc sociálnímu podnikání ve střední Evropě, a to za podpory grantu Citi Foundation a významného dobrovolnického zapojení zaměstnanců Citibank Europe plc v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Programu se letos zúčastnilo 74 neziskových organizací, z nichž bylo po úvodním výběrovém řízení vybráno 35, které postoupily do školícího a konzultačního programu NESsT. Po desetiměsíčním vzdělávacím procesu vytvořilo 17 organizací úspěšné podnikatelské plány, jež soutěžily. Kromě zaměstnanců NESsT a Citibank Europe plc se do hodnocení podnikatelských záměrů a poskytování dalšího poradenství zapojili i další odborníci ze soukromého sektoru, například právní servis zajišťovala firma Squire Sanders. Citibank a NESsT ocenily nejlepší plánované sociální podniky neziskových organizací

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16015692585

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více