AnaCap má realizovat akvizici české banky


10. 12. 2009  10:58     Roman Pařík     komentáře (0)

AnaCap Financial Partners LLP (dále jen „AnaCap“), evropská investiční společnost na bázi soukromého kapitálu, která se specializuje na odvětví finančních služeb, má realizovat akvizici Banco Popolare Česká Republika, české pobočky italské Banco Popolare, jakmile úspěšně proběhne due diligence a budou vydána všechna zákonem požadovaná povolení.

Banco Popolare Česká Republika a.s., která bude reprezentována sítí sedmi poboček, je českou bankou s veškerými oprávněními pro poskytování služeb velkým i malým obchodních klientům.   Již v létě AnaCap dokončila vytváření kapitálových rezerv pro nový fond ve výši 575 mil. Euro pod záštitou investorů, jako například Goldman Sachs, Morgan Stanley Alternative Investment Partners a Allianz.   Podle mínění AnaCap má Česká republika jedinečnou polohu v rámci Evropské Unie (EU) pro rychlou, avšak udržitelnou expanzi odvětí finančních služeb. Česká republika má v současné době nízkou penetraci spotřebitelského úvěru, neboť zadluženost domácností v přepočtu na procento HDP je pouze 23 %, zatímco průměr Eurozóny činí 53 % (zdroj: výzkum Raiffeisen).    Pokud se jedná o finanční situaci, Česká republika je považována za jeden z nejsilnějších vznikajících trhů s relativně nízkou nestabilitou zahraniční měny a státním dluhem, se svým maloobchodním bankovním trhem, který je jedním z nejrentabilnějších v rámci EU, a se zákazníky a regulačními orgány ochotnými přijmout novou konkurenci a vývoj produktů.       Chris Patrick, společník AnaCap, konstatuje: „Nedostatek úvěrů motivoval některé společnosti k tomu, aby zredukovaly jiné než hlavní činnosti a tato akvizice nám poskytuje příležitost pomoci bankovnímu odvětví růst a stát se jedním z nejrentabilnějších trhů v Evropě. Domácnosti v České republice mají jedny z nejkonzervativněji řízených financí v Evropě, takže v České republice existuje značný prostor pro růst rozumných a jednoduchých spotřebitelských úvěrů a depozitních produktů.“    AnaCap zmiňuje, že po dokončení akvizice se bude snažit o rozšíření produktového mixu, prohloubení dovedností zaměřených na řízení a optimalizaci řízení aktiv a pasiv banky.      AnaCap v současné době realizovala následující transakce:  
  • V srpnu AnaCap zakoupila Cattles Invoice Finance (dále jen „CIF“) od Cattles PLC za 70 milionů GBP.  
  • V červenci AnaCap realizovala akvizici Mediterranean Bank, maltské banky na bázi soukromého kapitálu. Mediterranean Bank byla založena v roce 2005 za účelem poskytování čistých aktiv klientům – fyzickým osobám z Malty i ze zahraničí.  
  • V květnu, v rámci akvizice Aldermore, se AnaCap stala první investiční společností na bázi soukromého kapitálu, která získala depozitní banku registrovanou ve Velké Británii.


AnaCap má realizovat akvizici české banky

Diskutovat (0)