Analýza:
Výnosnost kapitálu a aktiv u bank v České republice a v Rakousku


09. 05. 2013  06:54     BP.com     komentáře (0)

Kritici bankovních poplatků často argumentují tím, že bankovnictví je velmi specifický a velmi výdělečný segment, a že podmínky v České republice jsou zneužívány k nadměrným ziskům ve srovnání se zahraničím. V minulém týdnu jsme analyzovali Německo, nyní se podívejme na srovnání České republiky a Rakouska ve světle tří největších bank.

Analýza: Výnosnost kapitálu a aktiv u bank v České republice  a v Rakousku
Využijeme k tomu dva základní ukazatele z finanční analýzy, a sice návratnost vlastního kapitálu (ROE) a návratnost aktiv (ROA).

ROE

Ukazatel ROE porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti majetku, který vlastník do tohoto podniku vložil. Hodnotu ROE je vhodné brát pouze jako orientační, protože v čitateli zlomku se nachází čistý účetní zisk (účetní zisk se velmi často liší od ekonomického zisku a je ovlivněn mnoha faktory), nicméně pro mezisektorové srovnání jej pro orientaci můžeme použít.

Když se podíváme na výsledky ukazatele ROE velké trojky z České republiky, je vidět, že u třech největších tuzemských bank se roční ukazatel ROE pohybuje v daných letech 2011 a 2012 od 11,87 % do 19,12 %. Výnosnost vlastního kapitálu v Rakousku se pohybuje řádově v mnohem nižších číslech! Největší výnosnost ze sledovaných bank a dvouletého postkrizového období zaznamenala RZB Group v roce 2011 (6,34 %), nejméně pak (vlivem záporného zisku) Erste Group (matka České spořitelny), a to -3,70 %. Všechny data naleznete v tabulkách níže, je z nich patrné, že o výnosnosti českých bank se majitelům v Rakousku může zdát!

.

ROA A ROE V NĚMECKU – PODÍVEJTE SE ZDE!

.

ROA

Ukazatel ROA (ukazatel rentability aktiv) vyjadřuje z pohledu aktiv výnosnost aktiv, neboli jaká část zisku byla vygenerována z investovaného kapitálu (efektivita využití investovaného kapitálu), respektive z celkových aktiv. Čím vyšší je hodnota ukazatele rentability aktiv tím lepší pro hodnocení rentability firmy. Rentabilita aktiv měří z pohledu pasiv výsledek hospodaření získaný z peněz od majitelů a věřitelů na rozdíl od ukazatele rentability vlastního kapitálu, který měří výsledek hospodaření dosažený pouze z peněz majitelů.

ROA vyjadřuje také míru krytí rizikových aktiv společnosti – například pokud společnost generuje nedobytné pohledávky či neprodejné/znehodnocené zásoby ve výši 3 % aktiv ročně a ROA je 3 %, tak rentabilita aktiv pokrývá tyto problematická aktiva a ostatní výdaje (investice, splátky dlouhodobých úvěrů atp.) jsou financovány z jiných zdrojů, než z provozní činnosti.

Bilance bank nabývají obrovských objemů s ohledem na charakteristické znaky bankovnictví (Pasiva: přijímání vkladů, aktiva: poskytování úvěrů), proto je návratnost aktiv nízká. U velké trojky v České republice se pohybuje od 1,2 % ročně do 1,81 procent ročně.  V Rakousku jsou všechny hodnoty diametrálně odlišné, mnohem nižší. Nejnižší hodnota (opět vlivem záporného zisku z roku 2011) vygenerovala Erste Group. V roce 2011 se RZB Group dostala na rentabilitu aktiv ve výši 0,49 %. Opět, diametrálně odlišné rozdíly oproti České republice.

BANKOVNICTVÍ – zdroj dat výkazy bank, zpracování BP.com:

ROE ČESKÁ REPUBLIKA

ROE

2011

2012

Česká spořitelna

16,92%

17,58%

ČSOB

18,40%

19,12%

Komerční banka

11,87%

14,15%

ROE RAKOUSKO

ROE

2011

2012

Erste Group

-3,70%

3,86%

Bank Austria

1,17%

2,33%

RZB Group

6,34%

5,18%

ROA ČESKÁ REPUBLIKA

ROA

2011

2012

Česká spořitelna

1,51%

1,78%

ČSOB

1,20%

1,51%

Komerční banka

1,29%

1,81%

ROA RAKOUSKO

ROA

2011

2012

Erste Group

-0,27%

0,30%

Bank Austria

0,10%

0,20%

RZB Group

0,49%

0,43%Analýza: Výnosnost kapitálu a aktiv u bank v České republice a v Rakousku

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

24040791935

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

52


ČÍSLO TÝDNE 52 %. O tolik v průměru klesl za první pololetí zisk tuzemským bankám. Jedná se tak o největší pokles zisku bank v historii České republiky. Banky přišly o desítky miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více