ČBA:
Úvěrová aktivita bank je nadále velmi dynamická


09. 08. 2012  21:07     tz     komentáře (0)

„Celkový objem úvěrů vzrostl v červnu meziročně o 6 %. To je celkově dobré číslo, pohled na jeho strukturu však vede ke střízlivějším závěrům. Přestože meziročně vzrostl například objem úvěrů poskytnutých obyvatelstvu (+4,2 %), je v dnešní době ekonomické nejistoty patrná větší opatrnost domácností u spotřebitelských úvěrů (meziroční pokles objemu o 2,1 %). Ekonomické zpomalování se také projevilo meziročně v oblasti úvěrů nefinančním podnikům, jejichž objem však, i přes zpřísňování hodnocení bonity klientů bankami, i nadále zůstává na slušných růstových hodnotách (+3,6 %),“ říká k aktuální situaci Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace.

Ke konci června 2012 meziročně vzrostl celkový objem úvěrů v portfoliích tuzemských bank o téměř 6 % na 2343,3 mld. Kč.

V důsledku ekonomického zpomalování se v červnu mírně snížila meziroční dynamika nárůstu úvěrů nefinančním podnikům – ale stále zůstává na slušných růstových hodnotách (+3,6 %). K tomuto zpomalení dynamiky přispívá především kategorie dlouhodobých úvěrů podnikům.


Objem úvěrů poskytnutých obyvatelstvu také roste (+4,2 %). Větší opatrnost domácností v době ekonomické nejistoty je však patrná obecně u úvěrů na spotřebu – objem spotřebitelských úvěrů klesl meziročně o 2,1 %, objem debetních zůstatků na běžných účtech pak o 1,8 %.

Co se týče statistik NOVÝCH úvěrů podnikům, bylo za první pololetí roku 2012 poskytnuto o 3,9 % větší objem úvěrů než za první pololetí roku 2011. Zvýšil se jak objem nově poskytnutých kontokorentních úvěrů, revolvingových úvěrů a pohledávek z karet (+0,5 %), tak ostatních úvěrů v rozsahu do 30 mil. Kč (+9,1 %) a nad 30 mil. Kč (+22,7 %).

Srovnání za stejné období pro nové úvěry domácnostem ukazuje, že na spotřebu, bydlení a ostatní bylo domácnostem poskytnuto o 2,8 % větší objem nových úvěrů.

U nefinančních podniků se průměrná sazba z nových úvěrů kontokorentních, revolvingových a pohledávek z karet v červnu
mírně snížila na 3,4 % a u úvěrů ostatních vzrostla na 3,03 %.

 

Vybrané typy úvěrů

                                  Absolutní výše (mld. Kč) 30.6.2012                  Meziroční změna k 30.6.2012
Celkový objem úvěrů                           2343,3                                         5,96 %
Úvěry nefinančním podnikům              839,9                                         3,58 %
Krátkodobé (do 1 roku včetně)            266,7                                          4,11 %
Střednědobé (1-5 let)                            152,6                                          5,60 %
Dlouhodobé (>5 let)                              420,6                                          2,53 %
Úvěry obyvatelstvu                               1020,8                                          4,20 %
Debetní zůstatky na BÚ                          12,3                                         -1,75 %
Pohledávky z karet                                   24,8                                          1,44 %
Spotřebitelské úvěry                             157,4                                         -2,12 %
Úvěry na bydlení                                    787,4                                           5,92 %
Ostatní                                                       38,9                                           1,05 %
Úvěry živnostníkům                                 37,3                                          -5,97 %ČBA: Úvěrová aktivita bank je nadále velmi dynamická

Diskutovat (0)