Finanční arbitr Otakar Schlossberger:
Pracuji v zájmu klientů bank!


25. 07. 2007  21:37          komentáře (4)

O finanční arbitrovi se v poslední době hodně mluví. Naposledy veřejnost zaujala informace o prohraném sporu s Českou spořitelnou. Jaká je skutečně úspěšnost našeho prvního finančního arbitra? Mohou být spotřebitelé spokojení?

1) V čem spočívá podstata Vaší práce ve funkci finančního arbitra? V čem vidíte největší přínos tohoto institutu?   Podstata činnosti orgánu mimosoudního vyrovnání sporu vyplývá ze zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi a spočívá v řešení sporů mezi klienty banka a ostatních finančních institucí ve vybraných oblastech bankovní či jiné finanční činnosti těchto subjektů, které mu přiznává zákon. ________________________________________________________________  2) Jaké případy sporů nejčastěji řešíte? Jakého problému se týká největší množství sporů?   Nejčastěji řeším užití elektronického platebního prostředku neoprávněnou osobou. Jedná se o užití odcizené nebo ztracené debetní nebo kreditní karty. Na druhém místě se pak jedná o neoprávněné převody z účtu klienta provedené jiným způsobem, duplicitní platby apod. _________________________________________________________________  3) Jak se staví banky k Vaší snaze o nápravu problémů, které s Vámi jejich klienti řeší? Spolupracují s Vámi banky dostatečně   V současné době spolupracují tak, jak jim ukládá zákon. Větší aktivitu nezaznamenávám. Nicméně novely zákona o finančním arbitrovi už zamezily, aby se banky nebo ostatní finanční instituce tvářily, že se jich spor mezi jejich klientem a jimi netýká. Dříve ty tendence byly silnější. _________________________________________________________________  4) Jaká jsou největší úskalí Vaší práce? Co by jste ve své pracovní náplni označil za nejobtížnější?   Prolomit názor soudu, že jsem orgán státní správy. Z rozhodnutí, které mi soudy zrušily, je jednoznačně zřetelné, že jsem považován za orgán státní správy. Nikde není ani náznak toho, že finanční arbitr je tu pro ochranu zájmu spotřebitele. __________________________________________________________________  5) Jak se vyvíjí počet sporů? Meziročně roste nebo klesá?   V letošním roce je vyšší než ve stejném obdobní roku předchozího. ___________________________________________________________________  6) V poslední době přichází informace o prohraných sporech. Například spor s Českou spořitelnou. Proč si myslíte, že se Nejvyšší správní soud neztotožnil s Vaším právním názorem? A v čem byla podstata sporu?   Ty spory, které prohrál FA nebyly spory ve věci, ale spory o sankce, které mohl nebo musel FA uložit. Nejvyšší správní soud coby odvolací orgán dospěl zkrátka k jinému právnímu názoru než já. Bohužel, vyšší bere, což v našem případě je soud, takže se FA musí podvolit v daném konkrétním případě tomuto rozhodnutí. Ale naštěstí se jednalo o sankce, které jsem uložil podle zákona o FA před novelami, který umožňoval několik výkladů. Já se přiklonil k tomu výkladu, který byl příznivější pro spotřebitele a více, podle mého názoru, odpovídal aplikaci komunitárního práva. Soud dospěl  k jinému názoru. _________________________________________________________________  7) Jak se vyvíjí poměr mezi vyhranými a prohranými spory, které řešíte?   Otázka nehovoří, jaké jsou vyhrané a prohrané spory. Cca 60 % sporů, které řeším, straní bankám a ostatním institucím, ve cca 40 % spor podaný u FA vyhrává navrhovatel. Ale poslední dobou roste počet zpětvzetí ze strany klienta z důvodu, že banka nebo jiná finanční instituce jej odškodní dříve. Pak procentní stav ve prospěch klienta vzroste na cca 50% __________________________________________________________________  8) Který bankovní poplatek je podle Vás nejabsurdnější? Připomenu, že nejabsurdnějším bankovním poplatkem v roce 2006 si více než 10 000 čtenářů zvolilo Poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky.   Asi za neoprávněnou stížnost, ale myslím, že řada bank tento poplatek již zrušila. Víte, pokud jsem klientem banky a vím, že při výběru peněz mám za to zaplatit, tak je to podle mě O.K. Jako problém vidím to, když mám za správu úvěru, který nemohu splatit, zaplatit najedou o 200 % více. Zde se klient nemůže bránit. Bohužel, je to i moje osobní zkušenost. Tak toto vrcholně odsuzuji, protože banka je smluvní strana stejně jako já. Už vidím banku, kdybych já k ní přišel a řekl, že budu za správu úvěru platit od dalšího měsíce polovinu. To by se na mně dívali jako na blázna. Ale když to udělá banka vůči mně, tak je to asi normální. Tedy u nás, v zahraničí by to asi těžko prošlo. __________________________________________________________________  9) Můžete a budete kandidovat na příští funkční období finančního arbitra?   Kandidovat nemohu, ale instituce a zájmová sdružení na ochranu spotřebitele nebo další osoby uvedené v zákoně o FA mohou mou kandidaturu navrhnout. Pokud budu navržen a následně zvolen, jsem připraven ve funkci finančního arbitra pokračovat v dalším volebním období.


Finanční arbitr Otakar Schlossberger: Pracuji v zájmu klientů bank!

Diskutovat (4)