Koronavirus ukazuje své svaly, počet nakažených u nás roste


13. 03. 2020  03:41     Nell Fantysová     komentáře (0)

Virus COVID-19 se zákeřně rozrůstá po České republice. Počet nakažených přesáhl stovku a panika lidí nabírá na síle. Nepodceňujme hygienu a vládou nařízená opatření. 

Koronavirus ukazuje své svaly, počet nakažených u nás roste
Počet nakažených v České republice virem COVID-19 rapidně roste. K dnešnímu dni je evidováno 117 nakažených lidí a bohužel toto číslo nebude konečné. Lidé by tak měli dbát určitých pravidel, aby miminalizovali riziko nákazy. 

Lidé by se měli vyhýbat místům, kde se shromažďuje větší množství lidí a měli by dbát dokonalé hygieně, zejména rukou.

V případě, kdy se u vás projeví jakýkoliv náznak nemoci, nechoďte nikam mezi lidi a zavolejte  na záchrannou službu 155 či 112 nebo svému ošetřujícímu lékaři, který vám podá další informace. 


Jak jistě víte, vláda s účinností k 11. březnu rozhodla o uzavření základních, středních a vysokých škol. Stejně tak rozhodla o zákazu kulturních sportovních a jiných akcí s účastí nad sto účastníků akce. Přestože vláda rozhodla z obav o ekonomiku, že školky a jesle zůstávají v provozu, často tomu tak není.

Znepokojeni jsou zejména pracující rodiče mladších školáků, kdy s nimi musí přeci někdo zůstat doma.

Koronavirus komplikuje, co se dá, vláda tak nastavuje bezpečností opatření, aby šíření viru udržela na co nejspodnější hranici. V Česku už je ovšem nakaženo 117 lidí a počet pacientů nejpravděpodobněji ještě poroste, proto bylo toto opatření státu, a tedy uzavření škol, na místě.

I pokud dítě navštěvuje první stupeň školy a je mladší deseti let, má jeden z rodičů nárok zůstat s tímto dítětem doma a požádat o ošetřovné. Dítě sice není nemocné, což je podmínka klasického nároku, ale muselo zůstat doma z rozhodnutí státní moci a v podstatě se nachází v karanténě.

Co ale dělat, když máte doma malé dítě školou povinné, Vy chodíte do práce a ono ještě nemůže zůstat doma samo?

Na základě uzavření škol na území České republiky můžete využít Žádosti o ošetřovné při péči o dítě. Tato dávka je pro všechny zaměstnance, kteří pečují o nemocné dítě do 10 let věku.

Tiskopis si můžete vyzvednout v kanceláři školy, kde Vám jej i potvrdí, nebo si ho můžete stáhnout i on-line přímo zde. Vyplněný a potvrzený formulář pak předáte svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Příjem se snižuje až na 60 procent

Pokud máte například hrubý příjem 40 tisíc korun, činí ošetřovné za devět dnů ošetřovné 6147 korun. V případě nižších příjmů se podíl dávky na hrubém příjmu zvyšuje a při vyšším příjmu se naopak zvyšuje. I přesto je zásah do finanční situace rodin s nižšími příjmy, nebo samoživitelelek výrazný. Problémem navíc je i fakt, že nikdo neví, jak dlouho budou restriktivní nařízení trvat a jak dlouho nakonec školy zůstatnou zavřené. 

Spočítejte si výši ošetřovného

Informace a formulář najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Právě ministerstvo práce a sociálních věcí je úřadem, který má ve své gesci a působnosti výplatu a přiznávání sociálních dávek.

Veškeré potřebné informace naleznou rodiče na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz

K přiznání dávky je nutné vyplnit formulář, který naleznete zde - FORMULÁŘ PRO PŘIZNÁNÍ OŠETŘOVNÉHO

Orientační výši dávky ošetřevného si můžete spočítat v KALKULAČCE PRO VÝPOČET OŠETŘEVNÉHO

Některé školky se zavírají, i když vláda rozhodla jinak

Vláda zatím rozhodla o ponechání školek a jestlí v provozu. Přesto může být právě vaše školka zavřená. Jak je to možné? Města a obce jako zřizovatelé školek a jeslí si mohou totiž sami individuálně rozdnout o tom, zda tato zařízení ponechají v provozu a nebo je uzavřou. Mnoho rodičů je tak aktuálně dezorientovaných, protože nechápou proč a z jakého důvodu byla uzavřena školka pouze v jejich obci, zatímco v jiných městech zůstávají stále otevřené. Vláda přitom sdělila, že se zákaz provozu školek a jeslí netýká. Rodiče by si tak měli sami zjistit u příslušného ředitele školky, zda zůstává daná školka otevřená, nebo zda město jako zřizovatel přistoupilo k uzavření.

Automaticky tak tedy neplatí, že každá školka nebo jesle v celé České republice zůstávají otevřené. Navíc může v následujících dne docházet ke změnám, kdy i na tato zařízení může dopadnout celostátní zákaz, podle toho jak se bude vyvíjet šíření koronaviru v České republice. Aktuálně je nemocných již 64 lidí a toto číslo se každým dnem zvyšuje.Koronavirus ukazuje své svaly, počet nakažených u nás roste

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

23294324285

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

205


ČÍSLO TÝDNE - 205 miliard korun. Právě tolik činil schodek státního rozpočtu ke konci měsíce červenec roku 2020. Jedná se o historicky nejvyšší schodek samostatné České republiky. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více