undefined


Položené dotazy


Dotaz

Dobrý den pane Schlossbergere, mám krátký dotaz. Ve firmě řešíme podnikatelský úvěr a v užším výběrovém kole se ocitly 2 bankovní instituce, které se se svými nabídkami "praly" takřka až do konce. Po té, co byla vybrána nabídka jedné z nich a byla podepsána smlouva, poslala druhá banka (Oberbank) fakturu na 20 tis. Kč za práce spojené s přípravou financování a smluv. Motiv samozřejmě chápu, jsou naštvaní a uražení, že jsme si po x týdnech jednání nevybrali je, ale nic takového nebylo předem domluveno. Ani slovně ani písemně. Otázka zní: Má na proplacení obdobné faktury banka z jakéhokoliv (zákonného) důvodu nárok? Děkuji za odpověď. S pozdravem, David Haramija

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru nemá. Pokud se jednalo o výběrové řízení bez jakékoliv smlouvy (byť ústní), tak na to banka nárok nemá. Pokud má něco takového v sazebníku, tak se to týká jen jejich klientů, nikoliv neklinetů. Vy jako firma nejste jejich klientem. Vy jste se o úvěr neucházeli, nedávali žádost o poskytnutí úvěru. Jen jste je oslolivli, že se mohou o příležitost stát se Vaší bankou ucházet.

To je asi stejné při jakýchkoliv zakázkách. Dokonce ti, co se chtějí zúčastňovat výběrových řízení, platí nevratné zálohy, a to do výše několika desítek tisíc....... tzn. situace přsně opačná. Poroto radím, nic neplaťte a naopak danou fakutru vraťte s písemným vyjádřením, že vůči bance nemáte žádné závazky, neboť neplynou z žádné uzavřené smlouvy. Účast ve výběrovém řízení bylo jejich rozhodnutí, na které nemuseli reagovat nebo se ho účastnit.

Raději si ale projděte nový občanský zákoník, zda se tam nepřisuzuje druhé straně úhrada alespoň nákladů, tzn. to co banka požaduje. Zatím nemám nový OZ tak "zažitý"......


Dotaz

Dobrý den, obracím se na Vás v rámci pozůstalosti, která zůstala na investičním účtu České Spořitelny po mé matce. Problém je v tom , že jako zůstavitel pozůstalosti - syn - jsem se dostavil na pobočku České Spořitelny na Černém mostě - Praha 14, kde mi bylo sděleno, že si u nich musím zřídit běžný účet za 400 czk pro to, abych se vůbec dostal k dědictví - jinak to neumějí - i přes nabídku, aby mě tedy vyplatil v hotovosti bez zřízení účtu, o který nestojím a zřizovat ho nechci, abych ho musel posléze zrušit a platit za to další nemalé poplatky. Podle mě se jedná o čirý hyenismus na pozůstalých - v režii ČS. Je to vůbec možné?

Odpověď

Dobrý den,

máte pravdu, není podmínkou pro výplatu dědictví z účtu, abyste si zřizoval účet nový za "nevídaný" poplatek v dnešní době. Proto se obraťe se stížností na ČNB, odbor ochrany spotřebitele. Nicméně ČNB Vám problém nevyřeší, jen bude studovat situace, zda postup není v rozporu se zákonem. Pro mne je tento postup v rozporu s novým občanským zákoníkem - s dobrými mravy a veřejným pořádkem. Kromě toho si myslím, že je to i v rozporu s Etickým kodexem České bankovní asociace. Můžete se obrátit se žalobou i na soud.


Dotaz

Informujete o absurdních poplatcích, ale nevím, jak postupovat v případě, který se stal synovi. Založil si stavební spoření koncem roku 2012. Letos ve výpise má odpis částky 50.-Kč za připsání státní podpory za rok 2012. Ta připsaná částka je 0.- Kč, neboť v roce 2012 poslal pouze 2 splátky. takže bych také doporučila všem sledovat tyto údaje. Paradoxně mám u stejné stavební spiřitelny také účet již delší dobu - asi 4 roky, státní podporu mi připisují, ale bez poplatku. Možná změnili systém. S pozdravem JR

Odpověď

Dobrý den,

o tom nic nevím, proto by bylo dobré doptat se na tento stavu u dané stavební spořitelny. Je zvláštní, že jednomu klientovi něco účtují a druhému ne. Můžete mít samozřejmě různé podmínky, což není v rozporu s ničím, ale měla by Vám to vysvětlit jen daná konkrétní společnost.


Dotaz

Dobrý den, řeším problém u jedné nejmenované banky s opakovaným zasláním PINu ke své platební kartě k běžnému účtu(v pořadí celkem druhý PIN = původní + nyní požadovaný PIN). Zásilka,která byla, dle údajů banky odeslána jako obyčejná zásilka, mně nebyla doručena, poplatek za nový PIN byl však z mého účtu stržen. Kartu tedy stále nemohu používat. Banka nabízí zcela novou kartu s novým PIN. Já trvám na tom,že NECHCI NOVOU KARTU, požaduji dodat PIN ke stavající kartě. To prý údajně již není možné. Proč nevím. Jak v daném případě postupovat? Mám nárok na PIN kód ke své původní kartě? Mohu požádat, v případě,že jsou problémy s doručením PINU karty (adresa je v pořádku,schránka řádně označena....) o osobní převzetí zásilky s PINEM na pobočce banky, doporučenou poštovní zásilkou nebo např. doručení kurýrem? Požaduji nový PIN ke stávající kartě, který jsem již uhradila. Mám nějakou oporu v zákoně? (pozn.Primárně mi ani tak nejde o ten poplatek, ale o stávající kartu). Děkuji za odpověď. Hezký den!

Odpověď

Dobrý den,

pokud banka nabízí vygenerování nového PIN ke stávající kartě ve svých podmínkách, tak na to nárok máte. Za doručení však odpovídá banka. Chápu Vás, že byste žádala PIN ke stávající kartě, ale může se stát, že technologie banky (tzn. její SE uvnitř) už nedovolí další (tedy třetí) PIN vygenerovat k Vaší stávající kartě. Jde "čistě" o nastavení jejich systému, do kterého v rámci rutinního provozu nemohou zasáhnout. Proto když PIN ke stávající kartě nedorazil, byť je vydavatel za toto odpovědný (může to však ztratit doručující subjekt, což se - bohužel - stává). Proto V8m asi nabídli novou kartu s PIN. Pokud ji dají zdarma, tak bych doporučoval to akceptovat.


Dotaz

Dobrý den. Mám dotaz ve věci nových (platných od 1.1.2014) Všeobecných úvěrových podmínek pro nepodnikatele Sberbanky CZ (jsou k dispozici ke stažení zde : http://www.sberbankcz.cz/o-bance/obchodni-podminky)kde se v části IX. bodu 1h) uvádí jako jeden z případů porušení smlouvy situace, kdy klient zemře nebo je prohlášen za mrtvého, což je dle mého laického názoru nejen absurdní, ale především protiprávní ustanovení v rozporu s dobrými mravy, neboť se zcela zjevně jedná o stav tzv. vyšší moci (objektivně nepředvídatelné události), kdy jde o okolnost zásadně vylučující odpovědnost. A zde dále banka uvádí, že je v případě smrti klienta oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a právo Banky na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno. Co si o tomto myslíte? Děkuji za Váš názor, Jan Hanuš

Odpověď

Dobrý den,

 

můj názor se asi blíží Vašemu.... Přeci jde o situaci, kterou neovlivníte. Proto bych si našel asi jinou banku. Přeci když klient zemře, úvěr jde do dědictví.... je tu riziko, že dědic dědictví odmítne. Proto by měla mít banka nějaké zajištění...... je to ale její věc.

 

 


Dotaz

Dobrý den mám otázku. V roce 2006 jsem přes banku posílala splátku na dluh. Peníze jsem v bance uložila hotově. Je nějaká možnost aby mi i dnes po těch letech banka platbu vyhledala? Potřebuji dodatečně doklad o této platbě. V bance mi bylo sděleno, že pokud to byla platba v hotovosti a ne z účtu je to moc pozdě a nejsou schopni mi to dohledat. Popřípadě jestli mi můžete poradit co dělat abych tento doklad o zaplacení získala děkuji ŠOUPOVÁ

Odpověď

Dobrý den,

možné by to asi mělo být, ale budete si muset za tuto službu zaplatit. Banka je ze zákona o plat. styku povinna to udělat do 18 měsíců po provedené platbě. Archivace pokladních dokladů je 5 let, pak je mohou vyhodit. Nicméně i pokladna v bance má účet a myslím si, že to mohou mít v elektronické podobě v systému. Jen je nutné, aby udělali něco navíc...... Vy sama asi kopii pokladního dokladu nemáte, že.


Dotaz

Dobrý den! Zeptám se krátce k dotazu 622 : pokud LBBW Bank CZ nebude řešit tu reklamace a podstatu věci, mohu se obrátit na ČNB s podáním dotazu, podnětu, upozornění? Popřípadě na jakou další instituce se mám obrátit? Děkuji Vám. S pozdravem Popova

Odpověď

Daobrý den,

 

s podnětem na ČNb se můžete obrátit s jakumkoliv problémem, pokud jste v pozici spotřebitele.


Dotaz

Dobrý den! Každý rok na začátku roku dělám svůj rozpočet pro počítaní splátek z úvěru, a hlavně přibližná výše úroku, které zaplatíme za rok. Propočet je velmi jednoduchý, vždy k 1.1. : jistina x úroková sazba = zaplacené úroky. Na konce roku, tj. k 31.12. porovnávám výše zaplacené úroky, a protože během roku se splácí každý měsíc splátka, tak vždy na konce roku skutečné zaplacené úroky jsou menší částka než to, co jsem si sama spočítala na začátku roku. Máme hypoteční úvěr v LBBW Bank CZ, a k 1.1.2013 byla jistina 957 964,40 Kč, sjednaná úroková sazba je 5,35%. Takže 957 964,40 x 5,35% = 51 250,93 Kč. Ale podle Potvrzení o výši zaplacených úroku z hypotečního úvěru za rok 2013, které vystavila banka je částka zaplacených úroku 51 259,09 Kč, dokonce vyšší než prostý výpočet k 1.1.2013 bez zohlednění měsíčních splátek (měsíčně se přibližně splácí něco víc než 2 000 Kč. Napsala jsem do banky reklamace a žádost o vysvětlení tohoto rozdílu, doporučeně odesláno dne 31.1.2014 na centrálu do Prahy, oddělení Interního auditu.. Dne 12.02.2014 jsem dostala e-mailovou odpověď od referentky z Karlových Varů, která vede tento úvěr a to ve stylu, že součást smlouvy o úvěru je splátkový kalendář, se kterou jsem předem souhlasila, že na začátku se splácí hlavně úroku, atd. vše v tom stylu, a že tímto se považuje reklamace za vyřízenou. Jsem vystudovaný ekonom s vysokoškolském vzdělaním, přes 20 let dělám finance a účetnictví, matematika pro mě není cizí obor, jsem zde v ČR také víc než 20 let, není to první úvěr, kterou splácíme, takže takovou odpověď považují za zametání pod stul. A vůbec nehledě na to, že na písemnou odpověď, odeslána poštou a podepsaná, také bych očekávala oficiální odpověď s profesionálním vysvětlením. Jelikož se to nestalo, tak dnešního dne jsem zase odeslala doporučeně do banky další nesouhlas s vyřízením reklamace, také odesláno na oddělení Interního auditu. Dokonce jsem si dovolila doplnit ten splátkový kalendář od banky, kde jsem dodala sloupec, ve kterém jsem spočítala výše úroku podle úrokové sazby dle smlouvy 5,35%, což je podle mého propočtu celkem 50 415,93 Kč, ne 51 259,09 Kč. A další sloupec, kde jsem spočítala, že podle Potvrzení, které mi poslala banka skutečná úroková sazba není 5,35% ale až 5,42%. Po bance žádám o oficiální vysvětlení tohoto rozdílu. Ale když jsem si pohrála trochu v číslech, tak jsem zjistila, že vlastně banka dělí spočítaný úrok na 360 dní, ale skutečně je pak zpět v násobí každý měsíc až do 31 dní, takže něco rozděleno na 360 a zpětně násobeno 365, je větší částka. Nejsem bankovní pracovník, takže na to jsem přišla čistě matematický, a to ručním propočtem, ne za pomocí programu. Otázka je : jak mám postupovat dál a co byste doporučili v mém případu udělat, jak se mám tomu bránit? Je takový způsob počítání výše úroku ze strany legální, jak je možné, že při sjednanou úrokovou sazbu ve smlouvě 5,35%, přesto banka počítá 5,42%. Úrok podle banky Úrok 5,35% - můj propočet 4 413,27 4 352,82 4 544,95 4 342,61 3 968,03 3 913,67 4 239,45 4 181,38 4 228,65 4 170,73 4 358,40 4 298,70 4 207,54 4 149,91 4 616,27 4 277,09 4 047,91 4 267,80 4 175,84 4 118,64 4 442,41 4 244,63 4 016,37 4 097,95 51 259,09 50 415,93 Dle mého názoru úrok v celkově výši 51 259,09 Kč bych měla zaplatit za podmínkou, že banka si vzala splátku najednou až na konce období, což se nestalo, a ne pravidelně každý měsíc. Předem Vám děkuji. S pozdravem Mgr. Staniela Popova

Odpověď

Dobrý den,

tato odpovědna slouží k tomu, abychom lidem radili, jak si mají u banky počínat v oblasti stížností. Nejsme zde komerční poradna a už vůbec nenahrazujeme poradce banky. Proto se prosím obraťte s dotazem a úvahou Vašeho propočtu na danou banku.


Dotaz

Dobrý den, je povinna banka sdělit, při předložení občanského průkazu, jaké VŠECHNY účty mám u ní vedeny, i ty, které třeba mohly být zřízeny bez mého vědomí v minulosti na základě již dávno udělené plné moci mým bývalým manželem ve prospěch podnikající fyzické osoby, nebo právnické osoby a já o nich nevím (IČO neznám). Děkuji za odpověď. Hezký den! Váchová

Odpověď

Dobrý den,

ano, pokud by účty zněly za Vaše jméno, je banka povinna toto učinit. Jiná je věc, pokud byste tam měla jen oprávnění s nakládáním s prostředky na účtu. Teoreticky byste o těchto účtech vědět měla, ale zde by banka mohla mít problém, že by porušila bankovní tajemství.


Dotaz

Dobrý den,Mému zemřelému manželovi byl poukázán důchod na účet v GE Money Bance po jeho smrti a to na období kdy již nežil. Může banka použít tyto peníze na jeho mínusocý účet i když mu tyto peníze nenáležely? Mockrát děkujimza odpověď

Odpověď

Dobrý den,

 

ne, nemůže. Radil bych Vám, abyste peníze vrátila ze svého podnětu, máte-li oprávnění. Důležité ale je, kdy manžel zemřel a kdy peníze dorazily. V rámci jednoho měsíce, tj. v měsíc úmrtí, náleží celý důchod. Protože se však vyplácí tuším zpětně, takže by snad k tomu dojít ale nemělo. Pokud ano, raději peníze vraťte. Úřad by na to stejně dříve nebo později přišel a peníze by vymáhal po dědicích. Mohl by i nařídit exekuci.


Dotaz

Nevím co se Vám nelíbí na bankovních poplatcích!!!! Copak když si jdete koupit do obchodu rohlíky dají Vám je zadarmo???? Ne pokud si je neodnesete v kapse...což by jste nejraději udělal, jelikož jste vymyslel tuto debilní stránku...nebo když si doma pustíte TV, nebo rozsvítíte žárovku myslíte si, že je to samozřejmost???? Ovšem, že ne...i v bankách představte si to pracují lidé a Ti lidé musí dostat zaplaceno, jinak taková banka nemůže existovat...tzn. díky Vaší debilní společnosti okrádáte ne banky o jejich zisky, ale hlavně jejich zaměstnance o jejich platy a tím přispíváte k oslabení ekonomiky a domácností, jelikož si Ti zaměstnanci mohou koupit méně hmotných i nehmotných statků a služeb a tito poskytovatelé statků a služeb budou mít rovněž menší zisky, protože u nich už lidé nebudou tolik utrácet atd...... Šíříte mezi lidi mylné představy a děláte z bankovních ústavů nenažrané příšery. To vy jste příšera a pěkně nenažraná...nejraději by jste neplatil za nic a měl vše zadarmiko že??? Když banka nemá zisk, má ztrátu a kdo chce mít peníze ve ztrátové bance??? Takovej magor nejsem...rád si připlatím za kvalitu a jestli nechcete platit pro Vás debilní bankovní poplatky za účet, tak si účet zrušte a choďte si složenky platit na poštu, kde Vás jedna složenka vyjde určitě mnohem výhodněji.....:) Zrušte tuto stránku a věnujte se raději něčemu přínosnějšímu pro lidstvo

Odpověď

Dobrý den,

 

obávám se, že jste si spletl adresáta.


Dotaz

Dobrý den, Mám tento problém. Nechal jsem si na účet paypal vedený u UniCredit bank odeslat peníze, jedním člověkem z České spořitelny.Hned po převodu částky tento člověk svůj účet zrušil.UniCredit bank na můj účet paypal z nějakého důvodu částku nepřipsala a celou částku poslala zpět, do české spořitelny.Tam ale byl už původní účet zrušen a proto ta částka byla poslána do UniCredit Bank.A já nevím co stím.S UniCredit bank i s paypal jsem si vyměnil asi 5 meilů.UniCredit bank tvrdí že i když peníze jsou i nich, musí rozhodnou paypal co s nima.Paypal tvrdí, že když jsou peníze u UniCredit Bank, musí to vyřešit oni.Jde mi o to, aby se ta částka připsala buď na můj účet a nebo na nový účet toho původního člověka který to odesílal z České Spořitelny.

Odpověď

Dóbrý den,

 

těžko Vám odpovím, když nevím, jaký je právní vztah mezi Vámi, UniCredit Bank a PayPal. Kdo je vlastníkem účtu PayPal, zda Vy nebo přímo tato společnost. Podle toho je pak přísluný subjekt oprávněn nakládat s prostředky na účtu.

 

Pokud by byl účet Váš, banka, kerá održela peníze zpět na účet, ze kterého byly původně poslány, je povinna je podle pravidel mezibanovního zúčtování připsat zpět a dokonce se nemusí ani dotazovat svého klienta.


Dotaz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zdali jsou tyto poplatky spojené s hypotečním úvěrem (za vedení úvěrového účtu, za poskytnutí) zahrnuty do měsíčních splátek, nebo jsou hrazeny zvlášť například, že půjdu a zaplatím 30 tisíc a teprve následně začnu platit měsíční splátky. Další otázka je zdali je to stejné u všech známých poskytovatelů hypotečních úvěrů? Děkuji, Martin Slavný

Odpověď

Může to být banka od banky jiné. Na to se zeptejte své banky, ale ve většině případů poplatky z vedení HÚ a účtu se platí na měsíční bázi.... Musejí ale být obsaženy v sazebníku. Pokud nejsou, banka je nesmí vybírat.


Dotaz

Dobry den, mam na Vas malinko komplikovany dotaz. Koupila jsem dum od svych rodicu, ve kterem jsem bydlela na hypoteku od KB. Po 2 letech se situace zmenila a dum jsem prodala. Za penize z prodeje domu jsem okamzite koupila byt,abych mela kde bydlet. U KB se pouze vymenila zastava [z domu na byt]. V loni v cervnu jsem refinancovala hypoteku k CSOB. CSOB si do smlouvy o hypotec.uveru do ucelu napsala vyporadani uveru na investice do nemovitosti a do objektu uveru napsala ten dum. Problem nastal u FU jiz v roce 2010, kdy jsem se prestehovala z domu do bytu. Vraceni dani ze zaplacenych uroku mi nechteli uznat. V roce 2012 jsem podepisovala cestne prohlaseni, ze bydlim v byte, ktery jsem si koupila, splacim jej hypotekou a tim padem mam narok na vraceni dani, podala jsem si i dodatecne opravne danove priznani a dane mi vratily. Letos jsem podala jiz danove priznani a ted mi tvrdi, ze na vraceni dani ze zapl.uroku nemam narok. Pritom splacim hypot.uver na uspokojeni mych bytovych potreb, bydlim v tomto byte a na katastru jsem take jako majitel. Na FU neuznali to, ze v hyp.smlouve je v objektu uveru ten prvotni dum, ktery jiz nevlastnim. A to, ze se u puvodni hypoteky u KB zmenila zastava.A chteji, abych podala opravne dan.priz.za minule 2 roky a dane doplatila. Nijak s nemovitostmi neobchoduju. Radne platim dane a nemyslim si, ze je to takto moralne v poradku. Muzu znat Vas nazor a doporuceni jak dal postupovat? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

na toto se budete muset dotázat nějakého daňového poradce. Kromě toho tato odpovědna není poradenské centrum, ale poradna pro stížnosti klientů na chování bank, výjmečně na nějaké nefunkční produkty. Váš dotaz je ryze komerčního charakteru s vazbou na daně.


Dotaz

Dobrý den, dostala jsem od stavební spořitelny (RSTS) výpověď stavebního spoření (smlouva je z roku 2002, takže jsem pro ně drahý klient). V roce 2011 a v roce 2012 jsem navyšovala CC i když smlouva nebyla přespořena a do dnešního dne není. Za toto zvýšení my byl stržen poplat ve výši 1% ze zvýšené CC. Zajímá mě zda mám právo požadovat tento poplatek od spořitelny zpět, když my vlastně nebylo umožněno dosáhnout cílové částky. Z mého pohledu se banka obohatila na můj účet, když smlouvu vypověděla ze své strany. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

pokud byl poplatek v sazebníku banky, bylo to OK. Pokud nikoliv, byl inkasován protiprávně. Co se výpovědi týká - smlouva je přeci jen dohoda dvou smluvních stran, takže vypovědět ji může každá se strany. Doufám, že ji vypověděli v době, kdy jste měla možnost se rozhodnout v pokračování či nikoliv.


Dotaz

Dobrý den, dnes jsem z hrůzou zjistil, že mi FIO banka strhla 2x za tři dny poplatek za dotaz úřední osoby. Vlastně jen poplatek. To že je to za dotaz úřední osoby jsem zjistil až po tel. hovoru. 2x 250,- tedy 500,-. Na můj dotaz kdo a proč se ptal odmítli odpovědět, že to sami neví. A mám počkat či mi tam naběhne exekuce apod. Nevím o tom, že by proti mě (nebo mé manželce) byla vedena exekuce a pod. Trochu mě to připadá, že si banka strhne poplatek za to, že mi vede účet zdarma... Jak se dá proti tomu bránit, když mi nechce dát informaci kdo a jak se informoval na moji osobu? Děkuji Švejda

Odpověď

Dobrý den,

tak toto bych považoval za absurdní poplatek roku - můžete ho přihlásit do soutěže!! Nevím, proč Vám banka účtuje něco, co Vy nikdy nemůžete ovlivnit. Pokud se např. FÚ zeptá preventivně na Váš účet, tak Vy to jako zaplatíte, aniž o tom víte a aniž to ovlivnítě? Já taky tedy koukám, co se dnes v bankovnictví děje! Obecně - nelze účtovat něco, o čem nevíte dopředu. Tzn. banka je povinna Vám všechny poplatky, které souvisejí s  jakoukoliv službou musí sdělit při podpisu smlouvy, tedy i poplatek za tzv. úřední dotaz. To asi mohou udělat jen instituce uvedené v průlomu do bankovního tajemství ( tuším že tzn. § 38 zákona č. 21/1992 Sb). Banka Vám musí říci, kdo a proč se ptal na Váš zůstatek (např. to může být i bankovní registr klientských informací, - to ale není úřední dotaz, to je soukromá osoba.....sice právnická, ale osoba). Takže podejte stížnost, příp. oznamte situaci odboru ochrany spotřebitele na ČNB (dr. Kolmanová je ředitelkou).


Dotaz

Dobrý den, téměř před rokem jsem si na poště Koleč zažádala o nastavení poplatkového zvýhodnění pro seniory, výplata důchodu chodí na můj účet. Na poště mi bylo sděleno, že vyřízení potrvá 3 měsíce. Bude tomu v březnu rok a já jsem zatím žádné zvýhodnění nezaregistrovala. Na poště, kde jsem žádost podávala jsem dostala odpověď, že si to mám vyřídit sama. Na koho se mám tedy obrátit? Děkuji za odpověď. Dvořáková

Odpověď

Dobrý den,

nevím, co je to poplatkové zvýhodnění pro seniory a kdo ho poskytuje. Pokud to poskytuje ČSOB, pak je nutno vyřídit na této instituci. Pošta je v tomto případě jen "přepážka", přes kterou by se normálně vyplácel důchod. Vy máte účet asi u banky, tak je třeba toto reklamovat na bance.


Dotaz

Dobrý den, babička uzavřela v roce 2001 smlouvu o penzijním připojištění, ve které uvedla jako osobu určenou pro výplatu pozůstalostní penze svého manžela. Ten po babiččině smrti začal pozůstalostní penzi čerpat, ale dávku obdržel pouze pětkrát, následně zemřel. Šestou dávku už si nemohl vyzvednout, proto penzijní fond zastavil výplatu penze. Zbylé dávky nebyly předmětem dědického řízení. Od penzijního fondu nepřišlo žádné oznámení o tom, co se s penězi, které babička ve fondu naspořila, ale nebyly vyplaceny ve formě pozůstalostní penze, stalo. V penzijním plánu (http://www.finance.cz/smlouvy/texty/pfcs_pp4.pdf), kterým se smlouva řídila, jsem nenašel žádnou část, která by se na tento případ vztahovala. Píše se tam, že pozůstalostní penze typu A1, A2 a A3 zaniká uplynutím doby výplaty nebo úmrtím oprávněné osoby. O tom, kdy zaniká pozůstalostní penze typu B, o kterou se v tomto případě jednalo, není zmínka. Dále dědeček, který čerpal pozůstalostní penzi čerpal, zemřel v průběhu měsíce, za ten už mu ale dávka vyplacena nebyla. Osobně si myslím, že tím, že první den měsíce byl naživu, dávka za tento měsíc vyplacena být měla. Penzijní plán opět bohužel neupravuje, zda v případě, když oprávněná osoba zemře v průběhu měsíce existuje nárok na celou dávku, její poměrnou část nebo nárok neexistuje vůbec. Jaký byste mi prosím doporučil postup? Vzhledem k tomu, že se jedná již o starší záležitost, zajímalo by mě, jestli v podobných případech existuje promlčecí lhůta. Předem děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

v této věci se, prosím obraťte na odborníka, který se tímto zabývá. V této části finančního trhu nejsem tak "úplně doma". Nerad bych Vám poradil chybně. Děkuji za pochopení.


Dotaz

Dobry den, s koncem fixace urokove sazby jsem refinancoval svuj uver a s hypotekou z duvodu presel do jine banky. Pozadal jsem tedy Hypotecni banku o souhlas s touto mimoradnou splatkou s cimz souhlasila a poslala mi celkovou pozadovanou castku kterou jsem mel doplatit k 3.unoru. V celkove pozadovane castce byl jiz zahrnut poplatek za vedeni a spravu uveru ve vysi 220 CZK a poplatek za potvrzeni o vysi uroku. K memu prekvapeni jsem dneska obdrzel vypis z uctu a krome predem avizovane sumy si dnes bez meho vedomi a souhlasu z meho uctu inkasem z bezne uctu strhli navic dalsich 1,280 CZK jako poplatek ostatni a 22O CZK za spravu uveru - manualni uctovani.Rad bych se zeptal jestli maji na toto vubec pravo a jak se mohu branit ci jestli mam vubec sanci na uspech v pripade reklamace. Uz tech poplatku bylo zahrnuto dle meho nazoru dost a take nevim, co si mam predstavit pod pojmem poplatky ostatni. Souhlas s inkasem meli jen na pravidelnou predem odsouhlasenou mesicni splatku. Predem dekuji za Vas nazor. Novotny

Odpověď

Dobrý den,

těchto dotazů na poplatky přibývá. Nevím, co na to říci - obcně má banka právo na to, co má uvedeno v sazebníku, který byl platný v době uzavírání smluvního vztahu nebo v tom, který jste bance odsouhlsil při jeho změně. Pozor - souhlas může být i konkludentní - tedy nečinností. Bance stačí ozánit, že změnila sazebník a pokud neodmítnete, má se za to že souhlasíte. Takže pokud si tyto poplatky v sazebníku najdete, tak na ně může mít právo. Bylo by asi vhodné ale s bankou diskutovat, za co to poplatky byly. Banka jen udělala chybičku, že Vás neupozornila na tyto polatky předem. Není to porušení zákona, to ne, pokud jsou polatky v sazebníku, ale považuji to za slušné a zejména etické. Pokud v sazebníku nejsou, nemá právo je vybírat.


Dotaz

Dobrý den, máme u GE Money bank účet. Máme nastavený flexikredit na 30 000. Minulý týden jsme museli vybrat do mínusu 15 000. Normálně nám bankomat vydal peníze. V pondělí nám byl zaslán dopis, že nám flexikredit snižují na 10 000, s tím nám strhli dalších 200,- Kč, další 300,- chtějí za překročení těch 10 000 a do týdne dorovnat účet do 10 000. Vůbec nám neoznámili nic o jeho snížení. Tvrdí, že se dopis minul s naším výběrem, ale dopis vystavili 1.2.2014 a my vybírali minulý týden. Mohou takto jednat? Moc děkuji za radu. Kliková

Odpověď

Dobrý den,

 

zde bych určitě podal reklamaci na banku. Banka musí zohlednit Vaše jednání podle podmínek v okamžiku výběru peněz, nikoliv v době, kdy dojde k následnému vyúčtování. Banka je povinna autorizovat výběr a ten byl v rámci on-line zautorizován a banka Vám dovolila vybrat si peníze z účtu. To, že účetní transakce doběhne v pozdějším čase, kdy již byl limit snížen, Vás jako klienta nezajímá. Kromě toho snížení nelze provést bez Vašho vědomí. Přeci jen je to podmínka stanovená ve smlouvě..... Pokud Vaši stížnost či reklamaci banka odmítne, obraťte se na finančního arbitra ČR, který by byl oprávněn tento problém, podle mého názoru řeišt. Týká se to použití platebního prostředku - výběru z bankomatu. Řízení u něj máte zdarma, formulář pro zahájení řízení naleznete na jeho internetové stránce. Adresu stránek si najdete ve vyhledávači, když zadáte pojem "finanční aribtr".


Dotaz

jsem spoludlužníkem úvěru ke stavebnímu spoření, podle podmínek smlouvy bude úvěr zesplatněn v případě insolvence dlužníka, současně já i dlužník máme shodná práva a povinnosti, dlužník je v insolvenci, já za něj plním dle smlouvy, ale banka chce úvěr zesplatnit, ačkoliv se splátkami na úvěr nejsme v prodlení. Je to v pořádku?

Odpověď

Záleží na tom, jak je postavena smlouvy. Pokud již plníte Vy jako spoludlužník a ve smlouvě je uvedeno, že pokud je v prodlení dlužník, tak - byť se to může zdát nelogické - tak banka má v tomto pravdu. Dlužník neplatí a Vy jste "pojistka", aby o úvěr nepřišla. Proto jej požaduje zesplatnit. Nicméně můžete s bankou jít do jednání a navrhnout jiné  řešení. Pokud na to banka ale nepřistoupí, pak je nutno držet původní podmínky smlouvy.


Dotaz

Dobrý den pane Schlossbergu, obracíme se na Vás s následujícím dotazem. Jako Společenství vlastníků jsme v roce 2013 uzavřeli s ČSOB smlouvu o úvěru - původní smlouvu s jiným peněžním ústavem jsme tímto za výhodnějších úrokových pomínek refinancovali. Spláceli jsme v pravidelných měsíčních splátkách. Smlouvu nyní musíme dodatkem upravit , a to z toho důvodu, že jeden ze členů Společenství vlastníků banku požádal o vyplacení úvěru. To mu bylo umožněno za podmínky, že zaplatí sankci ve výši cca 5 tis. Kč. Ale banka účtuje i Společenství vlastníků částku cca 5 tis. Kč navíc. Vysvětluje to tím, že je to v rámci anuity běžné. Jak vysvětit dalším členům Společenství vlatníků, že když banka umožní doplacení splátky jedné osobě, která zaplatí sankci, že i zbylí společnícu budou muset zaplatit o cca 5 tis. Kč navíc. Je nám známo, že anuitní splátka se skládá z jistiny a úroku, ale není nám jasné proč máme platit úrok v již uváděné výši. Děkujeme za odpověď a přejeme pěkný den.

Odpověď

Dobrý den,

v tomto Vám asi neporadím. Požádejte bankiu o předložení splátkového režimu celého úvěru a dále požádejte o to, aby Vám svůj propočet úroků s navýšenou částkou ukázali. Dělá jim to asi počítač, ale měli by být schopni Vám vše ukázat, abyste měli pak argumenty vůči ostatním spoluvlastníkům. Určitě nestačí důvod, že to tak je běžné.....


Dotaz

Zdravim. Bral jsem si pred rokem 150 000 na rekonstrukci baraku. Jenze rekonstrukce se nekonala jelikoz jsme museli rekonstrukci odlozit. Nyni jsem cca po 10 mesicich vratil vsechny penize raifce a dokonce na splatkach 10 tisic takze ddohromady odemne doystali 160 tisic za necely rok. Ale problem je v tom ze odemne chcou dolozit faktury a ja je nemam. Da se stim neco delat ? Kdyz je do roka nedolozim fin. Poradke rikala ze daji dalsi tri mesice na dolozeni. Je to pravda ? Dekuji za jakoukoli odpoved.

Odpověď

Dobrý den,

to je věcí podmínek. Ve Vašem případě bych asi bance sdělil, že se rekonstrukce nekonala, proto jste peníze vrátil. On totiž by asi byl jiný úrok, když by se nejednalo o úvěr na nemovitost a její rekonstrukci. Jinak banka má právo na to, co je uvedeno ve smlouvě.


Dotaz

Dobrý den, prosím Vás chtěla bych se zeptat. Mám kreditní kartu u GE Money, kreditní kartu nepoužívám nyní pouze splácím. Ale na výpisu mi účtují úroky z výběru, platby kartou a převody mezi účty, přitom kartou neplatím, nevybírám jediný pohyb na kartě je ten že tam přijdou peníze na splátku. je to správné a má na to banka právo, přijde mi nelogické abych platila 1800 kč měsíčně za to že kartu už jenom splácím. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

musíte si projít sazbník Vaši banky. Nevím, co Vám tam banka účetuje. V každém případě, pokud jste kartu použila a vyčerpala nějaký limit, tak v těch 1 800 Kč jsou asi úroky z čerpané částky a nějaký další poplatek. takže nelogické to není. Splaťte celou částku na nulu a nebudete asi platit skoro nic, pokud není s kartou spojen měsíční poplatek za držení karty.

 

 


Dotaz

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli a jaký dopad může mít občas opožděná splátka úvěru na získání nového úvěru někdy v budoucnu? Občas se mi stane, že splátku zaplatím o pár dní později, nedostanu ani upomínku, ale četl jsem že se to zaznamenává do nějakých registrů. Děkuji předem moc za odpověď.

Odpověď

No, raději bych Vám radil nezpožďovat splátky úvěru. Jsou banky, které neposílají upomínku, systém jim automatikcy generuje druhý den po splatnosti sestavy opožeděných klientů a předávají je do příslušných registrů. Takže se může stát, že při další žádosti o úvěr Vám banka sdělí, že Vám ho nedá z důvodu Vašeho záznamu v registru (např. v BRKI nebo v SOLUS).


Dotaz

Dobrý den. V roce září roku 2009 jsem já a má matka každý uzavřeli stavební spoření u MPSS se státní podporou. Matka normálně spořila každý rok a v červnu 2012 vložila na své stavební spoření 20 000Kč, aby měla státní podporu na rok 2012. Bohužel v září 2012 zemřela. Proběhlo dědické řízení. Matka byla vdova, takže jsme dědili já a má sestra. Jelikož oba máme své stav. spoř. se státní podporou, chtěli jsme dle §8 odst.3 zákona 96/1993 spoření ukončit a vyplatit. Notářka dle MPSS špatně sepsala notářský když napsala, že já dědím pohledávku vůči MPSS ke dni úmrtí matky ve výši xy Kč a sestru vyplatím polovinou. Takže bylo dohadování a velké dopisování s MPSS a jelikož jsem se nechtěl soudit, nakonec jsem ustoupil a nechal si tedy toto stavební spoření napsat na sebe, že jej nechám doběhnout 6roků a pak vyberu. Zažádal jsem tedy MPSS, aby matčino spoření převedla na mě. Stalo se tak dne 8.7.2013. Nyní mi došel výpis za rok 2013. V něm je dne 18.4.2013 připsána záloha na státní podporu 2000Kč. Potom však je 18.7.2013 záloha vrácena a odečtena. Po dotazu na MPSS, proč byla záloha vrácena, mi bylo sděleno, že jsem vlastnil v roce 2012 dvě stavební spoření a mohu brát jen max. 1x 2000Kč. Přitom bylo matčino stavební spoření zablokováno až do 8.7.2013 na rodné číslo mé matky. Jinak by nemohl stát na tuto smlouvu vyplatit zálohu. Já jsem do 8.7.2013 neměl práva a povinnosti k této smlouvě a tedy jsem ani nemohl mít v roce 2012 dvě smlouvy jak o tom píše zákon 96/1993 Sb v nároku na státní podporu v §10 odst. 3 platný v té době. Prosím tedy o Vaši odpověď, zda byl nebo nebyl nárok na zálohu státní podpory na rok 2012 na matčinu smlouvu. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

nejsem specialista na stavební spoření, ale podle mého názoru, měla být státní podpora připsána v alikvótní výši za daný rok na účet stavebního spoření matky. Pak účet převeden na Vás podle notáře.  Pokud byste pokračoval, na stéjném účtu ve stavebním spoření, ale na Vaš RČ a měl i své stavební spoření, nebude Vám podpora v dalším na původní matčino stavební spoření přiznána.Nicméně doporučuji toto znovu prodiskutovat ve stavební spořitelně s námětem na to, co jsem uvedl výše. Zda tedy neměla být státní podpora pouuze zkrácena na výši do okamžiku úmrtí Vaší matky.....

 

Na podporu mého názoru otiskuji část zákona č.

§ 8

Smrt účastníka

(1) Závazek ze smlouvy o stavebním spoření zaniká smrtí účastníka a součástí pozůstalostije pohledávka na výplatu uspořené částky, pohledávka na výplatu záloh státní podporyevidovaných na účtu účastníka a zálohy státní podpory za kalendářní rok, ve kterém účastník zemřel, podle skutečně uspořené částky ke dni smrti účastníka v tomto kalendářním roce.Součástí pozůstalosti jsou i případné dluhy účastníka vyplývající ze stavebního spoření.

(2) Při vyplacení státní podpory z důvodu smrti účastníka se § 12 odst. 2 nepoužije. (pozn. Toto je ustanovení, že se při smrti účastníka nevracejí zálohy na státní podporu připsanou na účet stavebního spoření za to, že nespořil 6 let)


Dotaz

Dobrý den, potřebovaly bychom poradit s výběrem vhodného typu bankovního účtu nebo alespoň na co si dát pozor a na co se zaměřit. Jde o to, že maminka je v důchodu a jako mladá pracovala cca rok v zahraničí (Polsku). Teď jí byla odtamtud vyměřena určitá částka a je nutné, aby pro příjem měla zřízen bankovní účet. Bohužel vůbec netušíme jaký zvolit účet (příp. banku), protože na daný účet by chodil jen ten důchod, což je velmi malá částka, cca 1000,- A vlastně oni by to posílali ve zlotých a tady by se to přehouplo na koruny, což nevím zda je zdarma nebo za nějaký poplatek. Předpokládáme, že na účet budou peníze jen chodit a nebude se z něj vybírat, maximálně někdy v budoucnu při vzniku nečekané situace. Účet musí být na její jméno a zatím žádný nemá, český důchod jí vyplácí pošta. Velmi děkuji za odpověď a přeji klidný den.

Odpověď

Dobrý den,

je to od Vás milé, že mi důvěřujete, ale toto není komerční poradna, ale poradna pro řešení již nastalých problémů. Co ale mohu obecně říci, že žádný účet nebude bez poplatků, minimálně těch tzv. skrytých. Co tak si zřídit účet přímo v polských zlotých a nechat je tam v této měně. Pak, v případě potřeby, je při výběru převádět do korun. Je to také varianta. Přípis platby ze zahraniční něco stojí..... Pozor, vždy to musí být tzv. přehraniční operace, neboť je vedena v měně země EHP (Evropský hospodářský prostor). Polsko i Česko jsou jejími členy automaticky tím, že jsou členy EU. Poplatky za došou platbu jsou takto o něco nižší než ze zahraničího platebního styku. Podmínky by Vám měla sdělit každá "normální" banka. Zvolil bych s ohledem na tuto variantu asi nějakou větší banku nebo přímo pak mBank, která je v podstatě provázána do Polska.


Dotaz

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. Bydlím v panelovém domě kde v roce 2008-2009 proběhla kompletní rekonstrukce. Na rekonstrukci si družstvo vlastníků vzalo překlenovací úvěr u stavební spořitelny Wústenrot. Já jsem v tomto domě v prosinci 2009 koupila byt. V roce 2012 jsme se na schůzi nájemníků domluvili na přefinancování stávajícího úvěru za úvěr mnohem levnější. Než jsme realizaci dokončili tak v prosinci 2012 stát přerušil přidělování dotace Panel a přeúvěrování našeho úvěru nešlo dokončit, protože nešla naše dotace převézt na nový úvěr. V září 2013 znovu stát uvolnil dotaci Panel a tak jsme chtěli dokončit přeúvěrování našeho překlenovacího úvěru, protože úroky byli stále příznivé a stále jsou příznivé. Bohužel jsme se dozvěděli, že mezi tím v dubnu 2013 stavební spořitelna Wústenrot změnila sazebník poplatků za předčasné splacení překlenovacího úvěru u právnických osob. Náš překlen. úvěr je ve výši 12 mil. Kč a původně jsme měli platit poplatek 5% což bylo 600 tis. Kč. Nyní podle velmi složitého vzorce, který byl vytvořen pouze pro právnické osoby (ostatních úvěrů se to netýká, tam zůstaly poplatky ve stejné výši), je poplatek cca 2,7 mil. Kč což je cca 22,5%. Vnímám tuto změnu jako účelovou, aby zabránily odlivu velkých úvěrů. Mohou takto jednostranně ze svého klienta udělat zajatce? Co na to dobré mravy? Mohla by to být lichva? Kam bychom se mohli obrátit o pomoc? Moc Vám děkuji za radu a přeji Vám krásné dny

Odpověď

Dobrý den,

myslím, si, že by se měl na Vás vztahovat sazebník poplatků či cen z doby, kdy došlo k uzavření smluvního vztahu, tedy ten původní sazebník. Vím, že praxe bank je taková, že si změní sazby a jsou v klidu. Lidi to neznají, tak to akceptují se skřípěním zubů. Proto by bylo asi v tomto případě možné požádat banku, aby postupovala podle sazbníku původního. Pokud odmítne, požádejte je, aby Vám doložili vůli Vaší smluvní strany, kde jste odsouhlasili, byť mlčky, změnu sazebníku. Banka je povinna Vám prokázat, že Vás o změně informovala a že Vy jste měli právo  se k tomu vyjádřit. Pokud toto chybí, jsem přesvědčen, že právo je na Vaší straně. Můžete o tomto postupu informovat např. ČNB, odbor dohledu (existuje i odbor ochrany spotřebitele, ale to sdružení či družstvo není). Dále se podívejte, zda staveební spořitelna je signatářem Etického kodexu České bankovní asociace. Poud ano, tak v něm jsou uvedeny velmi etické prvky, které jsou v rozporu s tím, co Vám banka udělala. Teprve po účinnsoti nového občanského zákoníku byste se mohli dovolávat více dodržování dobrých mravů a veřejného pořádku.

Co se lichvy týká, musely by být naplněny znaky lichvy co se týká trestného činu v rámci trestního zákoníku, a to ještě právnických osob. V tom specilista nejsem, nicméně se můžete do zákona podívat.


Dotaz

Dobrý den, prosím o radu. Čerpal jsem úvěr od ČSOB, v tomto měsíci měla proběhnout poslední splátka úvěru ve výši cca 2.000.- Kč. Po celou dobu splácení dostávám poštou výpisy z účtu, tato čáska koresponduje s tím, jaké zůstatky ke splacení jsou tam průběžně uváděny. Na výpisech jsou také pravidelně uváděny jakési úroky. Když jsem chtěl splatit poslední splátku a zrušit poté účet vedený u ČSOB, bylo mně sděleno, že nezbývá doplatit jen oněch cca 2.000.- Kč, které jsou uvedeny na výpisu z účtu, nýbrž ještě částku téměř 5.000.- Kč. Na moji námitku, kde se tato suma vzala, mně bylo vysvětleno, že se jedná o úroky počítané každý měsíc z nesplaceného zbytku jistiny. Tyto úroky prý banka "z bezpečnostních důvodů v zájmu klienta" na výpisech neuvádí a klient tudíž nemá tušení, jakou částku má ještě ve skutečnosti splácet a nemá možnost ani si překontrolovat správnost měsíčních výpisů po celou dobu splácení úvěru. Je to takové "o vás bez vás". Vysvětlení, že se tak děje v zájmu bezpečnosti klienta, se mně zdá úsměvné. Podotýkám, že ani pobočka ČSOB včetně její ředitelky neuměla tuto věc vysvětlit a konzultovala ji na úvěrovém oddělení centrály. Dostalo se jí vysvětlení, že úroky uváděné na výpisech, jsou úroky splacené a výši těch nesplacených vědí jen na centrále. Nedozví se je do poslední chvíle ani pobočka, ani klient. Zajímalo by mě, zda je takováto praxe v pořádku a zda jsem povinen požadovanou částku zaplatit, když jsem o její existenci neměl tušení. Mnohokrát Vám předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

tato praxe je běžná, že klient nezná své úroky, pokud se však nejedná o anuitní splácení. V tzv. anuitě musí být obsažena splátka jistiny a výše úroků. Pochopil jsem, že to však není Váš případ. Proto můžete banku požádat, aby Vám vyhotovila tzv. úrokovou stupnici, tzn. sestavu, ve které přesně uvidíte výši splátky a úrok, který jste zaplatil nebo měl zaplatit. Nevím, zda ale tuto službu poskytuje Vaše banka.Nicméně minimálně pro kontrolu správného výpočtu Vám ale banka musí informace o skutečně zaplacených úrocích doložit i s propočet jejich správné výše. Nicméně zrušení účtu nelze Vázat na to, že má banka za Vámi pohledávku, kterou by měla umět doložit. Vy totiž můžete tuto pohledávku splatit i jinak, např. v hotovosti nebo převodem z jiné banky. Opět postup banky je pro ni nejjednodušší a bohužel, je to dlouholetá praxe a podle mého názoru i nešvar bank "nutit" klienta do produktu, který nechce..... Mj. je to i v rozporu s Etickým kodexem České bankovní asociace, kde je krom jiného uvedeno, že signatář kodexu (banka) nemůže podmiňovat poskytování jednoho produktu druhým. Toto lze jen se souhlasem klienta.

 


Dotaz

Nevím kam to napsat, ale nejhorší bankovní poplatek je ,když Vám Ge Money bank zvedne poplatek o sto korun za to ,že Vám neprochází ůčtem 7000 Kč měsíčně.

Odpověď

Dobrý den,

to není dotaz, ale konstatování. Nevím, co bych Vám na to napsal. Dejte to jako podnět na tento server, ale ne do této poradny.


Sekce obsahuje celkem 1019 dotazů. Výše vypsáno 0 - 30

schlossberger

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Lektor semináře působil v bankovnictví od roku 1981 v různých odborných a později managerských pozicích v rámci SBČS a po roce 1990 komerčních bank (Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank CZ).

V roce 2002 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako historický první finanční arbitr ČR na léta 2003 – 2007. Ve vysokém školství působí od roku 1996, v současné době je vedoucím Katedry financí Vysoké školy finanční a správní, a. s. V roce 2016 habilitoval v oboru Finance na Vysoké škole ekonomické, Fakultě financí a účetnictví a stal se docentem v oboru Finance. Dále působí jako expert a poradce v oblasti komerčního bankovnictví, zejména platebního styku, praní špinavých peněz, etiky v bankovnictví a ochrany spotřebitele. Publikoval více než 70 odborných statí, monografií a vědeckých studií.

Poradna