AKTUALIZOVÁNO:
Co se děje na trhu družstevních záložen? Zeptali jsme se…


24. 05. 2013  11:00     BP.com     komentáře (0)

Kolem družstevních záložen je v posledních dnech živo jako už dlouho ne… Takto propírané byly kampeličky snad jen v době skandálů a řízeného tunelování v 90. letech. Po problémech záložny „Metropolitní spořitelní družstvo“ se spekuluje i o dalších institucích. Jsou peníze v družstevních záložnách v bezpečí?

AKTUALIZOVÁNO: Co se děje na trhu družstevních záložen? Zeptali jsme se…
Na to jsme se ptali hned na několika místech. Oslovili jsme jak Asociaci družstevních záložen ČR, tak zástupce nejznámějších a největších záložen (CREDITAS, Moravský Peněžní Ústav, Metropolitní spořitelní družstvo, AKCENTA, ARTESA, WPB Capital).

.

CO SE NA STALO NA TRHU ZÁLOŽEN? PODÍVEJTE SE ZDE!

.

PROHLÁŠENÍ METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA K DANÉ SITUACI

.

Z oslovených záložen se k dnešnímu dni ozvaly pouze dvě, a to Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo, a pak také záložna CREDITAS. Jejich odpovědi přetiskujeme v plném znění. Pokud budou doručeny, odpovědi od ostatních záložen zveřejníme obratem.

AKTUALIZACE 24.05.2013, 11:00: Dodány odpovědi Asociace družstevních záložen a komentář společnosti AKCENTA!

JÍŘÍ COUFAL – MORAVSKÝ PENĚŽNÍ ÚSTAV (spořitelní družstvo)

1. Je bezpečné svěřovat peníze družstevní záložně, když je momentálně na trhu družstevních záložen tak rušno?

Domníváme se, že situace na trhu družstevních záložen je stabilní a klienti nemusí mít obavy. Sektor družstevních záložen podléhá stejnému dohledu ČNB, jako bankovní sektor. S ohledem na to, že jsou všechny vklady ze zákona pojištěny do výše 100.000 EUR, mohou zůstat členové družstevních záložen naprosto klidní.

2. Na základě informací v médiích chci vybrat své peníze z družstevní záložny. Mám to dělat, příp. jak?

U vkladových produktů bez výpovědní lhůty mají klienti peníze ihned k dispozici. V případě vkladových produktů vázaných výpovědní lhůtou musí klient podat výpověď a finanční prostředky bude mít k dispozici až po ukončení výpovědní lhůty. Pokud bude chtít své peníze ihned, je to rovněž možné. Okamžitý výběr je však spojen se sankční pokutou. Neexistuje univerzální odpověď, proč by klient neměl vybírat své prostředky z DZ. Je to naprosto individuální záležitost každého. Naši klienti na danou situaci nereagují a nezaznamenali jsme odliv finančních prostředků. Sám mám své úspory uložené v MPU.

3. Je nějaký rozdíl mezi situací, kdy záložna nemůže dostát svým závazkům (krach), a současnou situací (MSD)?

Neznám přesně situaci v MSD a proto mohu komentovat pouze dostupné informace z médií. Zásadním rozdíl vidím v tom, že MSD má dostatečnou finanční likviditu a pouze nemůže dočasně disponovat s účty a vklady klientů. Pro klienty je to nepříjemná situace, ale o své peníze se nemusí bát.

4. Myslíte si, že se situace na trhu družstevních záložen uklidní? A má vůbec smysl se na trh družstevních záložen dívat jako na jeden celek?

Jsem přesvědčen o tom, že se situace na trhu DZ vyjasní a uklidní. Zvýšená mediální pozornost na sektor DZ se dotkla i Moravského Peněžního Ústavu, kdy o nás byla zveřejněna celá řada nepřesných a zavádějících informací. MPU úspěšně absolvoval kontrolu ČNB minulý rok a situace u nás je stabilní. Naše dlouhodobá strategie je založena na obezřetném hospodaření a pozvolném růstu. V případě, že by se do problémů dostala jakákoliv banka, byla by mediální pozornost a samozřejmě s tím i související diskuze podobná, jako je tomu teď.

MARCELA POLÁŠKOVÁ – Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo:

1. Je bezpečné svěřovat peníze družstevní záložně, když je momentálně na trhu DZ tak rušno?

Záložna CREDITAS se nemůže a nechce vyjadřovat k situaci v ostatních záložnách. Můžeme tak komentovat pouze to, že v Záložně CREDITAS se dělá po celou dobu její existence maximum pro bezpečné zacházení s vklady svých členů. Samozřejmě pak ke klidu našich členů může přispět i fakt, že jejich vklady jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů až do výše 100 tisíc EUR.

2. Na základě informací v médiích chci vybrat své peníze z družstevní záložny. Mám to dělat, příp. jak?

Výběr peněz je vždy pouze na uvážení každého člena záložny. Klient může se svými peněžními prostředky nakládat standardním bankovním způsobem (bezhotovostním převodem nebo hotovostním výběrem na pobočcce).

3. Je nějaký rozdíl mezi situací, kdy záložna nemůže dostát svým závazkům (krach), a současnou situací (MSD)?

Nebudeme komentovat situaci v jiných záložnách.

4. Myslíte si, že se situace na trhu družstevních záložen uklidní? A má vůbec smysl se na trh družstevních záložen dívat jako na jeden celek?

Stejně jako na všechny cestovní kanceláře či na všechny stavební firmy nelze nahlížet stejnou optikou, tak i každá záložna je samostatně fungující podnikatelský subjekt.

Jan Kotíšek - tajemník prezídia Asociace družstevních záložen

1. Je bezpečné svěřovat peníze družstevní záložně, když je momentálně na trhu DZ tak rušno?

Družstevní záložny podléhají v rámci svého podnikání naprosto stejným pravidlům jako banky, včetně podmínek pojištění vkladů, a mají nad sebou dohled stejného regulátor, tedy Českou národní banku. Jelikož však obecně žijeme v tržním prostředí, tedy ze samé podstaty věci v prostředí s nenulovým rizikem, nelze nikdy jednoznačně tvrdit, že vklady přesahující rámec jejich zákonem stanoveného pojištění jsou u jakékoliv banky či družstevní záložny 100% bezpečné.

2. Na základě informací v médiích chci vybrat své peníze z družstevní záložny. Mám to dělat, příp. jak?

Pokud to chcete udělat, tak vám v naprosté většině případů nic nebrání. Denně přece mají banky i záložny tisíce jak výběrů, tak vkladů – nejedná-li se o výjimečný stav, kdy nakládání klienta s jeho vkladem je omezeno zásahem státní moci. Ale zároveň takovéto rozhodnutí klienta by mělo zohledňovat vyhodnocení situace dané instituce, u které má klient uloženy své peníze, a zohlednění i dalších faktorů týkajících se jak obezřetnosti tak též efektivnosti správy svých peněz.

3. Je nějaký rozdíl mezi situací, kdy záložna nemůže dostát svým závazkům (krach), a současnou situací (MSD)?

Ano je, a podstatný.  Na základě informací, které má Asociace v tuto chvíli  k dispozici, aktuální situace Metropolitního spořitelního družstva ve smyslu pozastavení prakticky veškerých finančních činností není zapříčiněna ekonomickým stavem této záložny, ale rozhodnutím Vrchního státního zastupitelství v Praze, které, souladu s probíhajícím šetřením, rozhodlo o zajištění naprosté většiny peněz evidovaných na účtech záložny.

4. Myslíte si, že se situace na trhu družstevních záložen uklidní? A má vůbec smysl se na trh družstevních záložen dívat jako na jeden celek?

Asociace má za to, že není důvod mluvit o nějakém neklidu na trhu záložen. Z dostupných informací je zřejmé, že probíhající řízení vůči dvěma družstevním záložnám reagují na naprosto rozdílné důvody těchto řízení. Asociace je přesvědčena, že i když se tyto dvě rozdílné události řeší shodou okolností ve stejnou dobu, jde vždy o dílčí problém jedné i druhé záložny, že se tedy nejedná o žádný systémový problém, který by ovlivňoval celý sektor družstevních záložen.

JAN VLČEK - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

"Dle mých informací poslal odpovědi za celý sektor družstevních záložen pan Jan Kotíšek z Asociace družstevních záložen. Vzhledem k tomu bych proto v současné době aktuální situaci více nekomentoval, jeho odpovědi považujeme za dostatečné vysvětlení."

 

Jan Kotíšek
tajemník prezídia
Asociace družstevních záložen


AKTUALIZOVÁNO: Co se děje na trhu družstevních záložen? Zeptali jsme se…

Diskutovat (0)