Matoušek z ČBA:
Přemíra úprav formuláře Kodexu mobility by snížila jeho srozumitelnost


19. 04. 2012  09:52     ar     komentáře (0)

V minulém týdnu jsme psali o tom, že vůči Kodexu mobilitu se s rostoucím počtem uživatů začal ozývat rostoucí počet výtek. Ty míří především ke "strnulosti" formuláře, a také k nemožnosti uzavírat jej elektronicky. Co si o tom myslí Jan Matoušek z České bankovní asociace, která za tímto užitečným dokumentem stojí?

BP.com: Proč není možné formulář Kodexu mobility bankovních klientů vyplnit elektronicky (když je možné podat daňové přiznání, uzavírat smlouvy, zakládat účty, atd.)?

Subjekt, který umožňuje provádět některé úkony na dálku, tak postupuje na základě svého vyhodnocení bezpečnosti a příp. rizik daného postupu, stanovuje si své podmínky - např. požadavky na el. podpis, u některé smlouvy je někdy třeba dodatečná návštěva pobočky, nebo následný písemný podpis listin zaslaných klientovi poštou apod. Varianta elektronického podání žádostí o změnu banky byla při přípravě kodexu také předmětem diskusí, po zvážení pro a proti byla nakonec zamítnuta.

U kodexu mobility je totiž situace trochu jiná, protože do hry zde vstupují banky dvě – nová banka a původní banka. Jde tedy o to, aby postupy vyhovovaly jim oběma. Při změně banky uděluje klient na formuláři „Žádosti“ prostřednictvím jedné banky druhé bance dispozice s nakládáním s prostředky na účtě a (většinou) také dispozici k nakládání se samotným účtem. Pro takové úkony existují požadavky dané zákonem. Z pohledu bank by např. při rušení účtu bylo vůbec nejjednodušší vyjít ze zákonného požadavku na notářské ověření podpisu klienta. To by ale pro klienty byla komplikace, mařila by celý záměr, tj. přechod k jiné bance klientům co nejvíce zjednodušit. Z tohoto důvodu byly hledány další varianty, které by znamenaly lepší komfort, chránily dostatečným způsobem klienty i banky. Nakonec byl dohodnut postup, založený na důvěře mezi novou a původní bankou v to, že banka přijímající od klienta „Žádost“ tohoto klienta řádně identifikovala. Při přípravě kodexu byl přijat závěr, že pro fungování v praxi je zcela zásadní respektování jednotných pravidel všemi bankami. Jako vyhovující jednotná pravidla, která nevystavují banky ani klienty nepřijatelným rizikům, byla tak odsouhlasena ta, která jsou nyní v Kodexu zakotvena.

BP.com: Proč není možné formulář jednotlivými bankami upravovat tak, aby byl text srozumitelnější pro klienty? Mohou si banky formuláře graficky upravit podle svého designu?

Formulář žádosti o změnu banky byl velmi důkladně diskutován, tak aby co nejlépe vyhovoval z hlediska potřebných procesů. Nedomníváme se, že by byl málo srozumitelný. Bylo potřeba najít způsob, aby formulář byl pro vyplnování klienta co nejjednodušší a nejkratší, ale přitom aby v něm byly naprosto přesně specifikovány úkony, které mají být provedeny. To je velmi důležité, proto zde musí být použita jednoznačná bankovní terminologie. Možná, že někteří klienti třeba některé z použitých výrazů neznají – v tom případě pak ale mohou najít vysvětlení ve vlastním kodexu, kde jsou v jedné části použité pojmy přímo vysvětleny, nebo v jeho části „Rádce“, kde je možné se o postupech dozvědět více. Především je ale z hlediska vyplňování formuláře podstatné to, že pracovníci přebírající formuláře jsou instruováni, aby klientům byli při jejich vyplnování nápomocni. Mohou jim tedy jejich nejasnosti přímo na místě vysvětlit (což by při jiné formě podání žádosti naopak možné nebylo).

Pokud by si banky začaly formuláře každá různě upravovat, vneslo by to do celého systému naprostý zmatek. Každá banka přebírající formulář od jiné banky by jej musela znovu analyzovat zda je obsaženo vše potřebné nebo zda např. změnou formulace nedošlo k odchylce od jednotných pravidel – anebo hledat, kde se který údaj nachází. Tím by se celý proces jenom zkomplikoval.

.

ČLÁNEK O KODEXU MOBILITY A VÝTKY NOVÝCH BANK SI PŘEČTĚTE ZDE!Matoušek z ČBA: Přemíra úprav formuláře Kodexu mobility by snížila jeho srozumitelnost

Diskutovat (0)